1 Жылнаама 11:1—47

11  Бир канча убакыттан кийин ысрайылдыктардын баары+ Хебронго+ келип, Дөөтүгө: «Биз сенин бир бооруңбуз*+.  Мурун Шабул падыша болуп турган убакта эле Ысрайылды согушка сен баштап барчусуң+. Жахаба Кудайың сага: „Сен менин ысрайыл элимди кайтарасың+, аларга жол башчы болосуң“+,— деп айтпады беле»,— дешти.  Ысрайылдын бүт аксакалдары Хебронго, Дөөтү падышага келишти. Дөөтү Жахабанын алдында алар менен келишим түздү. Анан алар, Жахабанын Шемуел аркылуу+ айткан сөзүнө ылайык+, аны Ысрайылга падыша кылып майлашты+.  Андан кийин Дөөтү бүт ысрайылдыктар менен Иерусалимге+, башкача айтканда, Жебуска+ барды. Ал жерде жебустуктар+ жашачу.  Алар Дөөтүгө: «Сен бул жакка кирбейсиң»,— дешти+. Бирок Дөөтү кийин Дөөтүнүн шаары деп аталып калган+ чептүү Сион+ шаарын басып алды.  Ал: «Ким биринчилерден болуп жебустуктарга каршы чыкса+, ошол башчы жана төрө болот»,— деди. Зеруянын уулу Жоап+ согушту биринчи баштагандыктан башчы болуп калды.  Дөөтү оңой менен кире алгыс ошол жерде жашап калгандыктан+, ал жер Дөөтүнүн шаары деп аталып калды+.  Ал Милодон* тартып шаардын ичинде жана анын тегерегинде ар кандай курулуш иштерин жүргүзө баштады. Жоап болсо шаардын калган бөлүгүн кайра курду+.  Дөөтү барган сайын күчтөнө берди+, анткени асман аскерлеринин Кудайы Жахаба аны менен болду+. 10  Дөөтүнүн күчтүү кишилеринин+ башчылары бүт ысрайылдыктар менен бирге анын падыша болушун колдоп, Жахабанын Ысрайылга берген убадасына ылайык, аны падыша кылууга жардам беришкен+. 11  Дөөтүнүн күчтүү кишилери булар: Ахмондун тукумдарынан болгон бир кишинин уулу, үчөөнүн башчысы — Жашобам+. Ал бир салгылашта найзасы менен 300 кишини өлтүргөн+. 12  Андан кийинкиси — Акокинин+ тукумдарынан болгон Додонун уулу Элазар+. Ал үч күчтүү кишинин бири болгон+. 13  Пелиштиликтер согушуу үчүн Эфес-Дамимге+ чогулганда, ал ошол жерде Дөөтү менен бирге болгон. Ал жерде арпа айдалган талаа бар эле. Эл пелиштиликтерден качып жөнөгөндө+, 14  Элазар талаанын ортосуна туруп, аны сактап калган+. Ал пелиштиликтерди кырып салган. Жахаба ошол күнү элин улуу жеңишке жеткирген+. 15  Отуз башчынын үчөө+ аскага, Адулам үңкүрүндө+ жүргөн Дөөтүгө барышты. Ал учурда пелиштиликтердин кошууну репаимдердин өрөөнүндө эле+. 16  Ошол убакта Дөөтү киши бара алгыс жерде жүргөн болчу+, пелиштиликтердин күзөт аскерлери+ болсо Бетлехемде жайгашкан эле. 17  Бир убакта Дөөтү суусап: «Бетлехемдин+ дарбазасынын жанындагы суу сакталуучу чуңкурдагы суудан ичсем кана!» — деди+. 18  Ошондо ал үч кишиси пелиштиликтердин кошуунун аралап өтүп, Бетлехемдин дарбазасынын жанындагы суу сакталуучу чуңкурдан суу сузуп алып, Дөөтүгө алып келишти+. Бирок ал аны ичпей, Жахабанын алдында жерге төгүп салды+. 19  Ал: «Өз өмүрүн тобокелге салган кишилердин канын+ кантип ичмек элем? Мен Кудайды урматтайм, эч качан антпейм! Булар бул сууну өз өмүрүн тобокелге салып алып келишти» — деп, ал сууну ичпей койду+. Ал үч күчтүү киши ушундай иш кылган. 20  Жоаптын бир тууганы+ Абышай+ отуз кишинин башчысы болгон. Ал салгылашта найзасы менен 300 кишини өлтүргөн. Ал да тиги үч кишидей атактуу болгон. 21  Абышай берки экөөнөн атактуураак болсо да жана аларга башчылык кылса да, тиги үчөөнө тең келген эмес+. 22  Эр жүрөк Жояттын уулу+ Беная+ Капсеилде+ көп эрдик кылган. Ал мааптык Ариелдин эки уулун өлтүргөн. Ошондой эле кар жаап жаткан күнү суу сакталчу чуңкурга түшүп, арстанды өлтүргөн+. 23  Андан сырткары, Беная бою беш чыканак*+ болгон мисирлик алп кишини да өлтүргөн. Ал кишинин найзасы кездеме токугучтун баканындай чоң болсо да+, Беная колуна таяк алып, ага каршы чыккан да, найзасын тартып алып, аны ошол найза менен сайып салган+. 24  Жояттын уулу Беная ушундай иштерди жасаган. Ал тиги үч күчтүү кишинин арасында атактуу болгон. 25  Берки отуз кишиден атактуураак болсо да, ал тиги үчөөнө тең келген эмес+. Анткен менен Дөөтү аны өзүнүн жан сакчыларынын башчысы кылып дайындаган+. 26  Анын күчтүү жоокерлери булар: Жоаптын бир тууганы Асаел+, бетлехемдик Додонун уулу Элханан+, 27  харордук Шамот+, пелолук Хелез+, 28  текоялык Икештин уулу Ира+, анатоттук Абиезер+, 29  хуштук Сипхай+, Акокинин тукумдарынан+ болгон Илай, 30  нетопалык+ Махарай+, нетопалык Баанактын уулу Хелет+, 31  Бенжемин+ уруусуна таандык Гибада+ жашаган Рибайдын уулу Итай+, пиратондук Беная+, 32  Гааштын+ жанындагы өзөндө жашаган Хурай, арабалык Абиел, 33  бакуримдик Азмабет+, шаалбимдик Элиакпа, 34  гезондук Ашемдин уулдары, арариттик Шагинин уулу Жонатан+, 35  арариттик Сакардын уулу Ахиям+, Урдун уулу Элипал+, 36  мехераттык Хепер, пелолук Ахия, 37  кармелдик Хесро+, Эзбайдын уулу Наарай, 38  Натандын+ бир тууганы Жоел, Агрынын уулу Мибхар, 39  Амон уулдарынан болгон Зелек, Зеруянын уулу Жоаптын курал көтөргөн жоокери бейроттук Нахарай, 40  итрлик Ира, итрлик Гареп+, 41  Хеттин тукумдарынан+ болгон Урий+, Аклайдын уулу Забат, 42  Рубейин уруусундагы Шизанын уулу, Рубейин уулдарынан болгон отуз кишинин башчысы Адина, 43  Мааханын уулу Ханан, митнилик Жошапат, 44  аштароттук Узиа, ароердик Хотамдын уулдары Шама менен Жиел, 45  Шимринин уулу Жедаел жана анын бир тууганы титсилик Жоха, 46  махаптык Элиел, Элнаамдын уулдары Жерибай менен Жошабия, мааптык Итма, 47  Элиел, Обейт жана мезобалык Жасиел.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «сөөгүң жана денеңбиз».
Сөзмө-сөз: «үймө топурактан». Сыягы, сепил сыяктуу курулуш.
Болж. м-н 2,23 м.