1 Жылнаама 1:1—54

1  Адам+, Шет+, Энош+,  Кенан+, Маалалил+, Жарет+,  Энох+, Матушал+, Лемек+,  Нух+, Шем+, Хам+, Жапет+.  Жапеттин уулдары: Гомер, Магок+, Мадай+, Жабан+, Тубал, Мешех+, Тирас+.  Гомердин уулдары: Ашкеназ+, Рипат+, Тогарма+.  Жабандын уулдары: Элиса+, Таршыш+, Киттим+, Роданим+.  Хамдын уулдары: Куш+, Мисраим+, Пут+, Канаан+.  Куштун уулдары: Себа+, Хабила, Сапта+, Рама+, Саптеха+. Раманын уулдары: Шеба менен Дедан+. 10  Куштан Нимрот төрөлгөн+. Ал жер жүзүндөгү күчтүү адамдардын биринчиси болгон+. 11  Мисраимден булар төрөлгөн: Лут+, Анамим, Лехабим, Наптухим+, 12  Патрусим+, Каслухим+ (андан пелиштиликтер+ тараган), Капторим*+. 13  Канаандан тун уулу Сидон+ менен Хет+ төрөлгөн. 14  Ошондой эле андан жебустуктар+, аморлуктар+, гиргаштар+, 15  хибиликтер+, аркыттар, синилер+, 16  арбаттыктар+, семариликтер+, хаматтыктар+ тараган. 17  Шемдин+ уулдары: Эйлам+, Ашур+, Арпакшат+, Лут+, Арам, Ус, Хул, Гетер, Маш+. 18  Арпакшаттан Шелах+, Шелахтан Эбер+ төрөлгөн. 19  Эбердин эки уулу болгон. Биринин аты Пелек*+ болгон, анткени анын убагында жер* бөлүнгөн. Ал эми анын бир тууганынын аты Жоктан болгон. 20  Жоктандын уулдары: Алмадат, Шелеп, Хасармабет, Жерах+, 21  Хадорам, Узал, Дикла+, 22  Обал, Абымайыл, Шеба+, 23  Опир+, Хабила+, Жобап+. Булардын баары Жоктандын уулдары болгон. 24  Шем+, Арпакшат+, Шелах+, 25  Эбер+, Пелек+, Реу+, 26  Серук+, Нахор+, Терах+, 27  Ыбрам+, тактап айтканда, Ыбрайым+. 28  Ыбрайымдын уулдары: Ыскак+ менен Ысмайыл+. 29  Алардын тукумдары булар: Ысмайылдын тун уулу Небайот+, андан кийинкилери Кедар+, Адбел, Мипсам+, 30  Мишма, Дума+, Маса, Адат+, Тема, 31  Жетур, Напиш, Кедма+. Булар — Ысмайылдын уулдары. 32  Ыбрайымдын токолу+ Кетура+ төрөгөн уулдар булар: Зимран, Жокшан, Медан+, Мидиан+, Ишпак+, Шуах+. Жокшандын уулдары: Шеба менен Дедан+. 33  Мидиандын уулдары: Эпа+, Эпер, Ханох, Абита, Элда+. Булардын баары — Кетуранын уулдары. 34  Ыбрайымдан Ыскак+ төрөлгөн. Ыскактын уулдары: Эйсап+ менен Ысрайыл+. 35  Эйсаптын уулдары: Элипаз, Ребул+, Жеуш, Жалам, Корак+. 36  Элипаздын уулдары: Теман+, Омар, Зепо, Гатам, Кеназ+, Тимна+, Амалык+. 37  Ребулдун уулдары: Нахат, Зерак, Шамай, Миза+. 38  Сеирдин+ уулдары: Лотан, Шобал, Зибон, Ана+, Дишон, Эзер, Дишан+. 39  Лотандын уулдары: Хори менен Омам*. Тимна+ Лотандын эжеси болгон. 40  Шобалдын уулдары: Албан, Манахат, Эбал, Шепо, Онам+. Зибондун уулдары: Ая менен Ана+. 41  Дишон+ Ананын уулу болгон. Дишондун уулдары: Хемдан, Эшпан, Итран, Керан+. 42  Эзердин+ уулдары: Билган, Забан, Акан+. Дишандын уулдары: Ус менен Аран+. 43  Ысрайыл уулдарынан падыша чыкканга чейин+ Эдом жеринде+ бийлик кылган падышалар булар: Беордун уулу Бела. Анын шаары Динаба+ деп аталган. 44  Бела өлгөндөн кийин, анын ордуна бозралык+ Зерактын+ уулу Жобап бийлик кылган. 45  Жобап өлгөндөн кийин, анын ордуна темандыктардын+ жеринен чыккан Хушам+ бийлик кылган. 46  Хушам өлгөндөн кийин, анын ордуна Бедаттын уулу Адат+ бийлик кылган. Ал Маап жеринде мидиандыктарды+ жеңген. Анын шаары Абыт деп аталган+. 47  Адат өлгөндөн кийин, анын ордуна масрекалык Самла+ бийлик кылган. 48  Самла өлгөндөн кийин, анын ордуна улуу дарыянын* жанындагы Рехоботтон+ чыккан Шабул бийлик кылган. 49  Шабул өлгөндөн кийин, анын ордуна Акбардын уулу Баалканан+ бийлик кылган. 50  Баалканан өлгөндөн кийин, анын ордуна Адат бийлик кылган. Анын шаары Пау деп аталган. Аялынын аты Мехетабел болгон. Ал Мезаптын кызы Матреданын кызы болгон+. 51  Акыр-аягы, Адат да өлгөн. Эдомдун шайыктары: Тимна шайык, Алба шайык, Жетет шайык+, 52  Олибама шайык, Эла шайык, Пинон+ шайык, 53  Кеназ шайык, Теман шайык, Мипсар шайык+, 54  Магдиел шайык, Ирам шайык+. Булар — Эдомдун шайыктары+.

Шилтемелер

Бул ысымдар Мисраимден тараган урууларды же элдерди билдириши мүмкүн.
Мааниси: «бөлүнүү; агым».
Же: «жер тургундары».
Бш 36:22де «Хемам».
Евфраттын.