Эфестиктер 3:1—21

3  Ошондуктан мен, Пабыл, башка элдерден болгон+ силер үчүн Машаяк Исанын жолдоочусу катары түрмөдө отурам+...  Албетте, силер мага Кудайдын ырайымына байланышкан жоопкерчиликтин+ силердин пайдаңар үчүн берилгенин,  ошондой эле, мурун кыскача жазганымдай, ыйык сырдын ачылып берилгенин+ уккансыңар.  Ушуну эске алсаңар, бул сөздөрдү окуганыңарда менин Машаяк жөнүндөгү ыйык сырды+ түшүнөрүмдү баамдайсыңар+.  Ал сыр+ мурунку муундарга ачылып берилген эмес, ал эми азыр Кудайдын ыйык элчилери менен пайгамбарларына+ рух аркылуу ачылып берилди+.  Башкача айтканда, башка элдер Машаяк Иса менен биримдикте болушканы үчүн жакшы кабар аркылуу мурасташ, бир дененин мүчөлөрү болору+, ошондой эле Кудайдын убадасы бизге тиешелүү болгондой эле+, аларга да тиешелүү болору ачылып берилди.  Кудайдын күчү аркылуу берилген ырайым белегинин негизинде+ мен ошол сырдын кызматчысы болуп калдым+.  Бул ырайым+ мага, ыйыктардын эң кичинесине+, башка элдерге Машаяктын изилденгис байлыктары+ тууралуу жакшы кабар жарыялашым үчүн+,  бардыгын жараткан Кудай+ эзелтеден бери жашырып келген ыйык сырдын+ кандайча ишке ашырылып жатканын+ адамдарга билдиришим үчүн көрсөтүлдү. 10  Бул Кудайдын көп кырдуу акылмандыгы+ азыр жыйналыш аркылуу асман чөйрөсүндөгү өкмөттөр менен бийликтерге+ ачылышы үчүн болду+. 11  Кудай муну Мырзабыз Иса Машаякка байланыштуу белгилеп койгон түбөлүктүү ой-ниетине ылайык кылды+. 12  Биз Машаяк аркылуу кайраттуулук* менен сүйлөп, ага болгон ишенимибиздин негизинде Кудайга ишенимдүү түрдө кайрыла алабыз+. 13  Ошондуктан силер үчүн азап тартып жатканыма кайгырбашыңарды суранам+, анткени менин азаптарым — силердин даңкыңар. 14  Ошондуктан Атабыздын+ алдында тизе бүгөм+. 15  Асмандагы жана жердеги ар бир үй-бүлө+ өзүнүн аты үчүн Ага милдеттүү+. 16  Андан мен даңкынын молдугу+ менен өзүнүн руху аркылуу+ жан дүйнөңөргө+ күч-кубат беришин, 17  ишенимиңердин негизинде Машаяк жана сүйүү жүрөгүңөрдөн орун алышын+, терең тамырлашыңарды+ жана пайдубалдын үстүндө бекем турушуңарды суранам+. 18  Ошонун аркасында бардык ыйыктар менен бирге чындыктын кеңдигин, узундугун, бийиктигин жана тереңдигин+ толук түшүнө алышыңарды+, 19  Машаяктын билимден жогору турган сүйүүсүн+ таанып-билишиңерди, ошондой эле Кудайдын сапаттарына толук ээ болушуңарды+ сурап тиленем. 20  Ошондуктан ичибизде иш-аракет кылган күчү аркылуу+ биз сурагандан да же ойлогондон да алда канча көптү кыла алган Кудайга+ 21  жыйналыш аркылуу жана Машаяк Иса аркылуу муундан муунга, түбөлүктөн түбөлүккө даңк+. Оомийн.

Шилтемелер

Же: «сүйлөө эркиндиги».