Эстер 9:1—32

9  Падышанын буйругу менен мыйзамы аткарыла турган+ он экинчи айдын, адар айынын+, он үчүнчү күнү, жүйүттөрдүн душмандары аларга үстөмдүк кылабыз деп күтүп келген күнү, баары тескерисинче болуп чыкты: жүйүттөр кайра өздөрүн жек көргөн душмандарына үстөмдүк кылып калышты+.  Акашберош падышага караштуу дубандарда+ жашаган жүйүттөр аларга жамандык кылгысы келгендерди өлтүрүш үчүн+ өз шаарларына чогулушту+. Элдин баары алардан коркуп калгандыктан, эч ким аларга туруштук бере алган жок+.  Мордохайдан корккондуктан+ дубандарды башкарган бардык төрөлөр+, сатраптар+, башкаруучулар жана падышанын иштерин аткаргандар+ жүйүттөргө жардам берип жатышты.  Анткени Мордохай падышанын ак сарайында кадыр-барктуу киши болчу+. Ал барган сайын күчтүү боло бергендиктен+, бүт дубандарга атагы чыкты+.  Жүйүттөр душмандарынын баарын кылыч менен кырып+, өлтүрүп, жок кылып, өздөрүн жек көргөндөрдү каалаганындай кылып жатышты+.  Алар Шушан ак сарайында+ 500 кишини өлтүрүштү.  Ошондой эле Паршандатты, Далпонду, Аспатты,  Поратты, Адалияны, Аридатты,  Пармаштаны, Арисайды, Аридайды, Байзатты — 10  жүйүттөрдү жек көргөн+ Амадаттын уулу Амандын+ он уулун өлтүрүштү+. Бирок алардын эч кимисинин мүлкүнө тийишкен жок+. 11  Ошол күнү падышага Шушан ак сарайында өлтүрүлгөндөрдүн санын айтышты. 12  Ошондо падыша Эстер канышага+: «Жүйүттөр Шушан ак сарайында+ 500 кишини, Амандын он уулун өлтүрүшсө, анда башка дубандарда+ андан да көптү өлтүрүшсө керек+. Сенин дагы эмне өтүнүчүң бар? Айт, сөзсүз орундатам+. Дагы кандай каалооң бар?+ Сөзсүз аткарам»,— деди. 13  Эстер: «Эгер падышам туура көрсө+, Шушандагы жүйүттөргө эртең да бүгүнкү мыйзам боюнча иш кылганга уруксат этсин+. Амандын он уулун болсо устунга астырып салсын»,— деди+. 14  Падыша ошондой кылууга буйрук берди+. Ал мыйзам Шушанда жарыяланып, Амандын он уулун устунга асышты. 15  Шушандагы жүйүттөр адар айынын он төртүнчү күнү кайра чогулуп+, Шушанда 300 кишини өлтүрүштү. Бирок алардын эч кимисинин мүлкүнө тийишкен жок+. 16  Падышага караштуу дубандарда+ жашаган жүйүттөр да чогулуп, өздөрүн коргоп+, аларды жек көргөндөрдүн 75 000 кишисин өлтүрүп, душмандарынан өч алышты+. Бирок алардын эч кимисинин мүлкүнө тийишкен жок. 17  Бул адар айынын он үчүнчү күнү болду. Ал эми он төртүнчү күнү алар тынч алып, тойлоп+, кубанып-шаттанышты+. 18  Шушанда жашаган жүйүттөр болсо ошол айдын он үчүнчү жана он төртүнчү күнү чогулушту+. Он бешинчи күнү болсо тынч алып, тойлоп, кубанып-шаттанышты+. 19  Ал эми кичине шаарларда жашаган жүйүттөр адар айынын+ он төртүнчү күнү тойлоп, кубанып-шаттанып+, майрам өткөрүп+, бири-бирине белек беришти+. 20  Мордохай+ бул окуялардын баарын жазып, Акашберош падышага караштуу алыскы жана жакынкы дубандарда+ жашаган жүйүттөрдүн баарына жөнөттү. 21  Ал аларга жыл сайын адар айынын он төртүнчү жана он бешинчи күндөрү майрам өткөрүүнү буйрук кылды+. 22  Анткени жүйүттөр ошол күндөрү душмандарынын баарынан куткарылып+, ошол айда алардын кайгысы+ кубанычка, зар-муңу майрамга айланды. Ошондуктан Мордохай аларга ошол күндөрү тойлоп, кубанып-шаттанып, бири-бирине белек берип+, жакырларга кайыр-садага берүүнү буйрук кылды+. 23  Жүйүттөр өздөрү белгилей баштаган майрамды, Мордохай аларга жазып жибергендей, дайыма белгилөөнү салтка айлантып алышты. 24  Анткени жүйүттөрдүн душманы+, Агактын+ тукумдарынан болгон Амадаттын уулу+ Аман+, жүйүттөрдү кырыш үчүн амал ойлоп+, аларды дүрбөлөңгө түшүрүп, жок кылыш үчүн пур+, башкача айтканда, өкчөмө таш ыргыткан болчу+. 25  Бирок Эстер падышанын алдына барганда, падыша: «Анын жүйүттөргө каалаган жамандыгы+ өз башына түшсүн+»,— деп жазуу түрүндө буйрук берген+. Анан Аман менен анын уулдарын устунга асып салышкан+. 26  «Пур»+ деген сөздөн улам ал майрам пурим деп аталып калган. Катта жазылгандарга+, ошондой эле өздөрү күбө болгон, башынан өткөргөн окуяларга байланыштуу, 27  жүйүттөр өздөрү да, укум-тукумдары да, аларга кошулган башка адамдар да+, катта жазылганга ылайык, жыл сайын белгиленген убакта ошол эки күндү милдеттүү түрдө майрамдоону чечишти. 28  Ал эки күндү ар бир үй-бүлө, ар бир дубан, ар бир шаар, ар бир муун эсинен чыгарбай, дайыма белгилөөгө тийиш. Жүйүттөр пурим күндөрүн дайыма белгилеши керек, ошондой эле ал күндөрдү алардын тукумдары да эч качан унутпашы керек+. 29  Пуримге байланыштуу айтылгандардын баарын бекитиш үчүн Абыкайылдын кызы+ Эстер каныша менен жүйүт Мордохай өздөрүнө берилген бийликтин негизинде экинчи жолу кат жазышты. 30  Ал Акашбероштун+ падышалыгындагы 127 дубанда жашаган жүйүттөрдүн баарына+ тынчтык жана чындык сөздөрү+ камтылган кат жөнөттү. 31  Жүйүттөр орозо кармап+, Кудайдан жардам сурап жалбарган күндөрүн+ өздөрү да, укум-тукумдары да+ дайыма эстеп жүрүүнү чечишкендей, ошондой эле жүйүт Мордохай менен Эстер каныша буйрук кылгандай+, белгиленген убакта пурим майрамын өткөрүшү керектигин бекитиш үчүн ошондой кат жөнөттү. 32  Пуримге+ байланыштуу жазылгандардын баары Эстердин буйругу менен бекитилди. Анын буйругу китепке жазылды.

Шилтемелер