Эстер 8:1—17

8  Ошол күнү Акашберош падыша жүйүттөрдүн душманы+ болгон Амандын+ үйүн Эстер канышага берди. Эстер падышага Мордохай кимиси болорун айткандыктан+, падыша Мордохайды чакыртып,  өзүнүн мөөр шакегин чечип+, ага берди. Ал аны Амандын колунан чечип алган эле. Эстер болсо Мордохайды Амандын үйүнө башчы кылып койду+.  Эстер кайрадан падышага кайрылып, бутуна жыгылып, Агактын тукумдарынан болгон Амандын жүйүттөргө каршы ойлогон оюн+, аларга кылгысы келген жамандыгын+ ишке ашырбай токтотуп калышын+, ырайым кылышын өтүнүп ыйлады+.  Ошондо падыша алтын таягын Эстерге сунду+. Эстер өйдө болуп, ордунан турду да, падышага:  «Эгер падышам туура деп тапса, эгер анын көз алдында ырайым тапкан болсом+, эгер падышам макул көрсө, эгер мен падышама жаксам, анда ал Агактын+ тукумдарынан болгон Амадаттын уулу Амандын падышага караштуу дубандардагы+ жүйүттөрдү тукум курут кылыш үчүн жаздырган буйругун+ жокко чыгара турган буйрук чыгарсын+.  Болбосо мен элимдин башына мүшкүл түшкөнүн, бир туугандарымдын кырылып жатканын кантип карап турам?» — деди.  Акашберош падыша Эстер каныша менен жүйүт Мордохайга: «Мен Амандын үйүн Эстерге бердим+, анын өзүн болсо жүйүттөргө каршы чыкканы үчүн устунга асып салышты+.  Эми силер падышанын атынан+ жүйүттөргө байланыштуу өзүңөр туура көргөндөй буйрук жазып, падышанын мөөр шакеги менен бекиткиле. Анткени падышанын атынан жазылып, анын мөөр шакеги менен бекитилген буйрукту өзгөртүүгө болбойт»,— деди+.  Үчүнчү айдын, сибан айынын, жыйырма үчүнчү күнү падышанын катчыларын чогултушту+. Алар Мордохайдын жүйүттөргө, сатраптарга+, башкаруучуларга жана Индиядан тартып Эфиопияга чейинки 127 дубанды+ башкарган төрөлөргө берген буйруктарын ар бир дубанга өзүнүн ариби менен+, ар бир элге өз тилинде+ жазышты, ошондой эле жүйүттөргө да алардын тилинде, алардын ариби менен жазышты+. 10  Ал Акашберош падышанын атынан буйрук жазып+, аны падышанын мөөр шакеги+ менен бекитип+, падышанын атканасындагы кат-кабар жеткирүүгө колдонулган күлүк аттарды минген чабармандар аркылуу туш тарапка жөнөттү+. 11  Ал буйрукта падышанын ар кайсы шаарларда жашаган жүйүттөргө чогулуп+, өздөрүн коргоого, бардык дубандардагы жана элдердин арасындагы өздөрүнө каршы чыккан куралчан эркектердин баарын, атүгүл алардын балдары менен аялдарын да кырып жок кылып+, тукум курут кылууга, мал-мүлкүн болсо талап-тоноп алууга уруксат бергени жазылган эле+. 12  Ал буйрук белгиленген күнү+, он экинчи айдын, башкача айтканда, адар айынын+ он үчүнчү күнү+ Акашберош падышага караштуу дубандардын баарында ишке ашырылышы керек болчу. 13  Жүйүттөр ошол күнү душмандарынан өч алууга даяр болушу үчүн+, бүт дубандарга мыйзам катары берилген ал буйрук баарына жарыяланышы керек эле+. 14  Падышанын атканасындагы кат-кабар жеткирүүгө колдонулган күлүк аттарды минген чабармандар+ падышанын буйругу менен тезинен жөнөп кетишти+. Ал мыйзам Шушан ак сарайында+ да жарыяланды. 15  Мордохай болсо падышаныкынан көк кездеме менен зыгырдан тигилген падыша кийимин кийип чыкты+. Ал башына чоң алтын таажы кийип, үстүнө кызгылт көк жүндөн+ өзгөчө чебердик менен токулган жамынгыч жамынып алган эле+. Шушан шаарындагылар кубанып-шаттанып жатышты+. 16  Жүйүттөр үчүн жарык чачкан, урмат-сыйга, кубаныч менен шаттыкка бөлөнгөн күн келди+. 17  Падышанын буйругу менен мыйзамы жеткен бардык дубандардагы, шаарлардагы жүйүттөр кубанып-шаттанып, той өткөрүп, майрамдап жатышты+. Жүйүттөрдөн корккондуктан+ ал жерлерде жашагандардын көптөрү+ жүйүт болуп алышты+.

Шилтемелер