Эстер 6:1—14

6  Ошол түнү падышанын уйкусу качып+, ошол убактагы окуялар баяндалган китепти+ алып келүүнү буйрук кылды. Аны падышага окуп берип жатып  Мордохайдын Акашберош падышанын дарбаза кайтарган эки ак сарай кызматчысы Биктан менен Терештин+ падышаны өлтүрүүнүн жолун издеп жатышканы тууралуу билдиргенин да окушту+.  Ошондо падыша: «Бул үчүн Мордохайга кандай сый көрсөтүлдү эле? Ага кандай сыйлык берилди эле?» — деп сурады. Кызматчылары ага: «Эч кандай сый көрсөтүлгөн эмес»,— дешти+.  Бир нече убактан кийин падыша: «Короодо ким бар?» — деп сурады. Ошол убакта падышанын үйүнүн сырткы короосунда Аман турган эле+. Ал өзү жасаткан устунга+ Мордохайды астырыш үчүн падыша менен сүйлөшкөнү келген болчу.  Кызматчылары падышага: «Короодо Аман+ турат»,— дешти. Падыша: «Кирсин»,— деди.  Аман киргенде, падыша андан: «Падыша сый көрсөткүсү келген кишисине эмне кылышы керек?» — деп сурады+. Аман ичинен: «Падыша менден башка кимге сый көрсөтмөк эле»,— деп ойлоп+,  ага: «Падыша сый көрсөткүсү келген кишисине мындай кылсын:  падышанын кийимин+ жана минген атын+, башына падыша таажысы кийгизилген атын, алып келип,  падышанын атактуу төрөлөрүнүн+ бирине беришсин. Анан тиги кишиге ошол кийимди кийгизип, аны ошол атка мингизип, анын алдында: „Падыша сый көрсөткүсү келген кишисине ушундай кылат!“ — деп жар салып+, шаар+ аянтын+ кыдыртып чыгышсын»,— деди. 10  Ошондо падыша Аманга: «Тезирээк, өзүң айткандай, кийим менен атты алып кел да, падышанын дарбазасынын алдында отурган жүйүт Мордохайга барып, айткандарыңдын баарын кыл, бирин да калтырба»,— деди+. 11  Аман кийимди алып келип+, Мордохайга+ кийгизди да, аны атка мингизип, анын алдында: „Падыша сый көрсөткүсү келген кишисине ушундай кылат!“+ — деп жар салып+, шаар аянтын кыдыртып чыкты+. 12  Андан соң Мордохай кайра падышанын дарбазасынын жанына барды+. Аман болсо капаланып, башын жаап, шашкан бойдон үйүнө жөнөдү+. 13  Ал аялы Зереш+ менен досторуна эмне болгонун бүт айтып берди. Ошондо анын акылмандары+ менен аялы Зереш: «Сен жеңиле баштаган Мордохай жүйүт болгондуктан, ага сенин күчүң жетпейт, андан сөзсүз жеңилесиң»,— дешти+. 14  Алар Аман менен сүйлөшүп жатканда, падышанын ак сарай кызматчылары келишти да, Аманды шаштырып+, Эстердикине конокко алып кетишти+.

Шилтемелер