Эстер 4:1—17

4  Бул тууралуу билгенде+ Мордохай+ кийимин айрып, таар* жамынып+, үстүнө күл чачып+, шаардын ортосуна барып, катуу боздоп ыйлады+.  Ал падышанын дарбазасынын алдына+ чейин эле барды, анткени таар жамынган бир да киши падышанын дарбазасынан ары өтчү эмес.  Падышанын буйругу менен мыйзамы жеткен дубандардын бардыгында+ жүйүттөр катуу кайгырып+, орозо кармап+, боздоп ыйлап жатышты. Таар+ менен күл көптөрүнүн төшөгү болуп калды+.  Эстердин күңдөрү менен эбнухтары+ келип, ага бардыгын айтып берип жатышты. Каныша аябай кайгырып жатты. Ал Мордохайга таарын чечип, башка кийим кийсин деп кийим берип жиберди, бирок Мордохай албай койду+.  Ошондо Эстер падышанын эбнухтарынын бирин, өзүнө кызмат кылууга дайындалган Атахты+, чакырып, эмне болгонун билип келиши үчүн, Мордохайга жөнөттү.  Атах шаар аянтында, падышанын дарбазасынын алдында отурган Мордохайга барды.  Мордохай ага эмне болгонун+, ошондой эле Амандын жүйүттөрдү тукум курут кылыш үчүн+ падышанын казынасына канча акча берем дегенин+ бүт айтып берди.  Анан Эстерге көрсөтүп, баарын айтып бериши үчүн ага жүйүттөрдүн өлтүрүлүшү керектиги жөнүндөгү Шушанда жарыяланган мыйзамдын+ көчүрмөсүн берди+. Ошондой эле ал аркылуу Эстерге, падышага барып, ырайым кылышын өтүнүп+, өз эли үчүн суранышы керектигин+ айттырып жиберди+.  Атах+ Эстерге келип, Мордохайдын айткандарын айтып берди. 10  Ошондо Эстер аны кайра Мордохайга+ жөнөтүп: 11  «Падышанын ички короосуна чакырылбай туруп кирген+ ар бир эркек же аял, падышанын мыйзамына ылайык+, өлүм жазасына тартыларын анын бүт кызматчылары, ага караштуу дубандарда жашаган элдин баары билет. Падыша кимге алтын таягын сунса, ошол гана аман калат+. Мени болсо падыша чакыртпаганына отуз күн болду»,— деп айттырып жиберди. 12  Эстердин айткандарын Мордохайга айтып барышты. 13  Мордохай Эстерге: «Падышанын үй-бүлөсүнөн болгонуң үчүн эле жүйүттөрдүн ичинен жалгыз өзүң аман калам деп ойлобо+. 14  Эгер сен азыр унчукпай койсоң, жүйүттөргө жардам жана куткарылуу башка жактан келет+, сен болсо атаңдын үйү менен бирге жок болосуң. Ким билет, балким, сен ушундай оор мезгил үчүн канышалык даражага жеткендирсиң»+,— деп айттырып жиберди. 15  Ошондо Эстер Мордохайга: 16  «Барып, Шушандагы жүйүттөрдүн+ баарын чогултуп, мен үчүн орозо кармагыла+: үч күн+ күндүзү да, түнкүсүн да эч нерсе жебегиле, эч нерсе ичпегиле. Мен да күңдөрүм+ менен орозо кармайм, анан мыйзамга каршы келсе да, падышага барам. Өлсөм өлөм»+,— деп айттырып жиберди. 17  Мордохай барып, баарын Эстер айткандай кылды.

Шилтемелер

Салт боюнча, аны кайгырганда, күйүт тартканда ж. б. у. с. учурларда кийишчү же колдонушчу.