Эстер 2:1—23

2  Ачуусу тарап, бир нече убакыт өткөндөн кийин, Акашберош падыша+ Баштини+, анын кылган ишин+ жана ага чыгарылган өкүмдү эстеди+.  Ошондо падышанын кызматчылары+: «Падышага сулуу кыздарды+ таап келиши үчүн+,  падыша өзүнө караштуу дубандардын баарына+ кишилерин дайындасын. Алар бүт сулуу кыздарды Шушан ак сарайына, аялдарды кайтарган Хегайдын+, падышага кызмат кылган эбнухтун*+, көзөмөлү астындагы аялдар үйүнө чогултушсун. Анан алардын денесин май менен майлашсын.  Алардын кимиси падышанын көңүлүнө жакса, ал Баштинин ордуна каныша болсун»,— дешти+. Бул сөздөр падышага жакты. Падыша так ошондой кылды.  Шушан ак сарайында+ Мордохай+ деген бир жүйүт бар эле. Ал Жайырдын, Жайыр Шимейдин, Шимей Бенжемин уруусундагы+ Киштин уулу болгон.  Ал Бабыл падышасы Небухаданасар+ Иерусалимден туткундап келген+ Жүйүт падышасы Жекония+ жана башкалар менен бирге келген болчу.  Мордохай атасынын бир тууганынын кызы+ Хадасаны — Эстерди — тарбиялап-өстүргөн+, анткени анын ата-энеси жок болчу. Ал келбети келишкен, сулуу кыз эле+. Ата-энеси каза болгондо, Мордохай аны асырап алган болчу.  Падышанын буйругу менен мыйзамы жарыяланып, көп кыздарды Шушан ак сарайына+ алып келишкенде, Эстер да падышанын үйүнө алынып келди. Алардын баары аялдарды кайтарган Хегайдын көзөмөлү астында болушту+.  Эстер Хегайга жагып калгандыктан, ал ага мээримдүүлүк көрсөтүп+, денесин май менен майлоону+, ага өзгөчө тамак-аш берүүнү дароо буйрук кылды. Ал Эстерге падышанын үйүнөн жети кыз тандап, анан аны ошол кыздары менен кошо аялдар үйүнүн эң жакшы жерине жайгаштырды. 10  Эстер өзүнүн эли, туугандары жөнүндө эч кимге эч нерсе айткан жок+, анткени Мордохай айтпа деген болчу+. 11  Эстердин ал-жайын билиш үчүн Мордохай күн сайын аялдар үйүнүн короосунун алдына келип, ары-бери басып жүрдү. 12  Кыздар кезеги менен Акашберош падышага кирерден мурун, он эки ай бою аларды сулуулаш үчүн денесин алты ай мирра майы+ менен, алты ай бальзам майы+ менен майлап, дагы башка ушу сыяктуу нерселерди жасашчу. 13  Ошондон кийин кыздардын ар бири падышага кирчү. Аялдар үйүнөн падыша үйүнө+ баратканда ал кыз эмне сурабасын, сураганы берилчү. 14  Кыз падышага кечинде кирип, эртең менен аялдардын экинчи үйүнө кайтып келчү. Ал үй падышага кызмат кылган эбнухтун+, токолдорду кайтарган Шашхаздын, көзөмөлү астында болчу. Андан кийин кыз, падыша өзү каалап, атынан атап чакыртпаса, падышага кирчү эмес+. 15  Кезеги келип, падышага кирерде Мордохайдын агасы Абыкайылдын кызы, Мордохай асырап алган Эстер+, аялдарды кайтарган, падышага кызмат кылган эбнух Хегай+ айткандан башка эч нерсе сураган жок+. (Эстер көргөндөрдүн баарына жакты.)+ 16  Ошентип, Акашберош падышанын башкаруусунун жетинчи жылынын+ онунчу айында, башкача айтканда, тебейт айында Эстерди падышанын үйүнө алып келишти. 17  Бардык кыздардын ичинен падыша Эстерди жактырып калды. Ал аны башка кыздарга караганда көбүрөөк жакшы көрүп, ага көбүрөөк мээримдүүлүк көрсөттү+. Падыша анын башына таажы кийгизип, Баштинин ордуна каныша кылды+. 18  Андан кийин падыша Эстердин урматына өзүнүн бардык төрөлөрү менен кызматчыларына чоң той өткөрдү. Ал бардык дубандар боюнча түрмөдөн бошотууну* жарыялап+, берешендик менен белек таратты. 19  Кыздарды+ экинчи жолу чогултушканда, Мордохай падышанын дарбазасынын алдында отурган+. 20  Эстер, Мордохай+ үйрөткөндөй+, өзүнүн туугандары, эли+ жөнүндө эч кимге эч нерсе айткан жок. Ал Мордохайдын айткандарын анын колунда жүргөн кезиндегидей эле+ так аткарчу. 21  Мордохай падышанын дарбазасынын алдында отурган күндөрдө Акашберош падышанын дарбаза кайтарган эки ак сарай кызматчысы Биктан менен Тереш каарданып, падышаны өлтүрүүнүн жолун издей башташты+. 22  Мордохай бул тууралуу билип калып, дароо Эстер канышага кабарлады+. Эстер болсо аны Мордохайдын атынан падышага билдирди+. 23  Бул иш изилденип, чын экени аныкталгандан кийин, тиги экөөнү устунга+ асып салышты+. Бул жөнүндө ошол убактагы окуялар баяндалган китепке падышанын көзүнчө жазып коюшту+.

Шилтемелер

1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
Же: «салыктан бошотууну». Бул жердеги сөздүн так мааниси белгисиз.