Элчилер 8:1—40

8  Шабыл Степанды өлтүрүп жаткандардын тарабында болду+. Ошол күнү Иерусалимдеги жыйналыш катуу куугунтуктала баштады+. Ошондо элчилерден башкасынын баары бүт Жүйүт жерине жана Самарияга чачырап кетишти+.  Кудайдан корккон кишилер Степандын сөөгүн алып кетип, көргө коюп+, аны жоктоп катуу ыйлашты+.  Шабыл болсо жыйналышка ырайымсыздык менен кысым көрсөтө баштады. Ал үйлөргө кирип барып, эркек-аял дебей баарын сүйрөп чыгып, түрмөгө каматып жатты+.  Чачырап кеткен шакирттер барган жерлеринде Кудайдын сөзү тууралуу жакшы кабарды жарыялап жүрүштү+.  Филип да Самария+ шаарына барып, Машаяк жөнүндө кабар айта баштады.  Анын айткандарын угуп, жасаган кереметтерин көргөн эл анын сөздөрүнө кулак салып жатты.  Ал жакта ичинде жини бар көп адамдар бар эле+. Жиндер катуу кыйкырып, алардын ичинен чыгып жатышты. Көп сандаган шал оорулуулар+ менен аксактар да айыгып жатты.  Ошентип, ал шаардагылар чоң кубанычка бөлөндү+.  Ошол шаарда Симон деген бир киши бар эле. Ал сыйкырчылык кылып+, өзүн улуу адам кылып көрсөтүп+, Самариянын элин таң калтырып жүргөн. 10  Баары, чоңунан кичинесине чейин, ага кулак салып: «Бул киши — Кудайдын күчү, Улуу күч»,— дешчү. 11  Симон аларды көптөн бери сыйкырчылыгы менен таң калтырып жүргөндүктөн, бардыгы анын айтканын укчу. 12  Бирок Филиптин Кудайдын Падышалыгы+ жана Иса Машаяктын ысмы жөнүндөгү жакшы кабарын угушканда эркектер да, аялдар да ага ишенип, чөмүлтүлө башташты+. 13  Симон өзү да ишенип, чөмүлтүлдү. Ал дайыма Филиптин+ жанында жүрүп, анын жасаган кереметтери менен улуу ажайып иштерин көрүп таң калып жатты. 14  Иерусалимдеги элчилер самариялыктардын Кудай сөзүн кабыл алышканын угуп+, аларга Петир менен Жаканды жөнөтүштү. 15  Экөө барып, самариялыктар ыйык рух алышы үчүн, Кудайдан тиленишти+. 16  Анткени алар Мырзабыз Исанын атынан чөмүлтүлүшкөнү менен, эч кимисине ыйык рух түшө элек болчу+. 17  Петир менен Жакан алардын үстүнө колдорун коюшканда+, алар ыйык рух ала башташты. 18  Элчилер колун койгон кишилерге ыйык рух берилип жатканын көрүп, Симон ал экөөнө акча сунуш кылып+: 19  «Мен колумду койгон кишилер да ыйык рух алышы үчүн, мага да ушундай бийлик бергилечи»,— деди. 20  Бирок Петир ага мындай деди: «Күмүшүң өзүң менен кошо жок болсун, анткени сен Кудайдын белегин акчага сатып алууну ойлодуң+. 21  Кудайдын алдында жүрөгүң бузук болгондуктан, бул кызматта сенин үлүшүң да, тиешең да жок+. 22  Ошондуктан, мүмкүн болсо, жүрөгүңдөгү арам оюң кечирилиши үчүн, ушул жаман ишиң үчүн өкүнүп, Жахабага жалбар+. 23  Анткени сенин ачуу уу* экениңди+, ыймансыздыктын кулу экениңди көрүп турам»+. 24  Ошондо Симон: «Айтканыңар башыма түшпөшү үчүн, мен үчүн Жахабадан тиленгилечи»,— деди+. 25  Петир менен Жакан ал жакта Жахабанын сөзүн жарыялап, кылдат күбөлөндүрүшкөндөн кийин кайрадан Иерусалимге жөнөштү. Жолдон самариялыктардын көптөгөн айылдарына жакшы кабар таратышты+. 26  Ал эми Филипке Жахабанын периштеси+: «Түштүккө, Иерусалимден Азага кеткен жолго бар»,— деди. Ал жол чөлдү аралап өтчү. 27  Филип ошол жакка жөнөдү. Ал жолдо кандакинин*, эфиопиялыктардын+ канышасынын, бүт казынасына жооптуу ак сарай кызматчысы+ бараткан. Жогорку даражалуу эфиопиялык ал төрө Иерусалимге Кудайга сыйынганы келген болчу+. 28  Ал кайра үйүн көздөй жол тартып, арабасында Ышая пайгамбардын китебин үн чыгара окуп бараткан эле+. 29  Рух+ Филипке: «Тетиги арабаны кууп жетип, ага катарлаш бас»,— деди. 30  Ал арабанын жанына чуркап барды да, төрөнүн Ышая пайгамбардын китебин окуп жатканын угуп: «Окуганыңды түшүнүп жатасыңбы?» — деп сурады. 31  Төрө: «Бирөө түшүндүрүп бербесе, кантип түшүнмөк элем?» — деди. Анан Филиптен арабага түшүп, жанына отурушун суранды. 32  Ал Ыйык Жазмадан бул сөздөрдү үн чыгара окуп бараткан: «Аны кой сыяктуу союш үчүн жетелеп баратышты. Козу кыркмачынын алдында үнсүз жаткандай, ал да ооз ачпайт+. 33  Адилеттүү сот жүргүзбөй, аны кемсинтишти+. Анын ата-тегин ким айтып берет? Анткени анын өмүрү жер үстүнөн алынды»+. 34  Эфиопиялык төрө Филиптен: «Айтсаң, пайгамбар бул жерде ким тууралуу айтып жатат? Өзү жөнүндөбү же башка бирөө жөнүндөбү?» — деп сурады. 35  Филип ага Ыйык Жазманын+ ошол жеринен баштап, Иса тууралуу жакшы кабарды айтып берди+. 36  Алар андан ары жол жүрүп, суусу бар жерге жетишкенде, төрө: «Мына суу, чөмүлтүлүшүмө кандай тоскоолдук бар?» — деди+. 37  * —— 38  Анан арабаны токтотууга буйрук берди. Ошентип, Филип менен төрө сууга киришти да, Филип аны чөмүлдүрдү. 39  Алар суудан чыгары менен, Жахабанын руху Филипти ал жерден алып кетти+. Төрө кубанган бойдон жолун улады. Ал ошондон кийин Филипти көргөн жок. 40  Филип болсо Азотко барып, ошол жактагы бардык шаарларды аралап, Кесарияга+ жеткенче жакшы кабар таратып барды+.

Шилтемелер

Же: «ачуу өт».
Эфиопия канышасынын наамы.
Мт 17:21дин шилт-н кара.