Элчилер 12:1—25

12  Ошол убактарда Ирод* падыша жыйналыштын кээ бир мүчөлөрүн куугунтуктай баштады+.  Ал Жакандын+ бир тууганы Жакыпты кылыч менен өлтүрттү+.  Мунун жүйүттөргө жакканын көрүп+, Петирди да карматты. Бул калама майрамы өтүп жаткан убакта болду+.  Ирод Петирди кармап, түрмөгө каматты да+, аны пасах майрамынан+ кийин эл алдына алып чыкмакчы болуп, төрт жоокерден турган төрт топко кезеги менен кайтартып койду.  Ошентип, Петир түрмөдө отурду. Жыйналыш болсо ал үчүн Кудайдан жалындуу тиленип жатты+.  Ирод аны элге алып чыга турган күндүн алдындагы түнү Петир эки жоокердин ортосунда эки чынжыр менен байланып, уктап жаткан эле. Күзөтчүлөр болсо эшиктин алдында түрмөнү кайтарып турушкан.  Бир маалда Жахабанын периштеси пайда болуп+, Петир жаткан жер жарык боло түштү. Периште аны капталга түртүп ойготуп+: «Тур тезирээк!» — деди. Ошондо анын колундагы чынжырлар түшүп калды+.  Периште+ ага: «Кийин*, сандалыңды кий»,— деди. Петир ал айткандай кылды. Андан кийин периште: «Сырт кийимиңди кийип+, артыман бас»,— деди.  Петир сыртка чыгып, анын артынан жөнөдү, бирок периштенин булардын баарын чындап эле кылып жатканын билген жок. Ал аян көрүп жатам деп ойлоду+. 10  Биринчи, анан экинчи күзөтчүлөр тобунан өтүп, экөө шаарга чыга турган темир дарбазага келишкенде, ал өзүнөн өзү ачылды+. Алар сыртка чыгып, бир көчөгө түшүштү. Бир аз басышкандан кийин, периште күтүлбөгөн жерден көздөн кайым болду. 11  Ошондо Петир өзүнө келип: «Жахаба периштесин жиберип+, мени Ироддун колунан жана жүйүттөр күткөн нерсенин баарынан куткарганын+ эми түшүндүм»,— деди. 12  Петир болгон окуя тууралуу ой жүгүрткөндөн кийин Марк деп да коюшкан Жакандын+ энеси Мариямдын үйүнө барды. Ал жерге бир топ шакирт чогулуп, тиленип жатышкан эле. 13  Петир дарбазаны тыкылдатканда, Рода деген кызматчы кыз чыкты. 14  Ал Петирдин үнүн таанып, бирок кубанганынан дарбазаны ачпай, кайра үйгө чуркап кирди да, сыртта Петир турганын айтты. 15  Үйдөгүлөр ага: «Акыл-эсиң жайындабы?» — дешти. Кыз айтканы чын экенин кайра-кайра ырастаганда, алар: «Анда ал — Петирдин периштеси»,— дешти+. 16  Петир болсо дарбазаны тыкылдата берди. Алар дарбазаны ачып, аны көргөндө айран-таң калышты. 17  Ал колу менен белги берип+, аларды тынчтандырган соң, Жахабанын аны түрмөдөн кантип чыгарганын төкпөй-чачпай айтып берди. Анан: «Бул жөнүндө Жакыпка+ жана башка бир туугандарга кабарлагыла»,— деди да, сыртка чыгып, башка жакка жөнөдү. 18  Таң атканда+, жоокерлер Петирдин эмне болгонун түшүнбөй катуу дүрбөлөңгө түшүштү. 19  Ирод+ аны аябай издетип, таба албай койгондон кийин, күзөтчүлөрдү суракка алып, аларды жазалоого буйрук берди+. Анан Жүйүт жеринен Кесарияга барып, ошол жерде бир канча убакыт болду. 20  Ирод падыша Тир менен Сидондун элине кас болчу. Андыктан алар өз ара макулдашып алып, ага келишти да, анын ак сарай кызматчысы Биласты өздөрү тарапка тартып, элдешүүнү суранышты. Анткени алардын аймагы падышанын аймагынан азык-түлүк алып турчу+. 21  Көп эл чогулган күнү Ирод өзүнүн падыша кийимин кийип, сот тактысына отурду да, элге кайрылып сөз сүйлөдү. 22  Чогулган эл: «Бул — адамдын эмес, кудайдын үнү!» — деп кыйкыра баштады+. 23  Кудайды даңктабаганы үчүн+, Жахабанын периштеси аны ошол замат катуу ооруга чалдыктырды+. Ал куртка жем болуп өлдү. 24  Ал эми Жахабанын сөзү+ кеңири жайылып, таратылып жатты+. 25  Барнаба+ менен Шабыл болсо Иерусалимдеги жардам көрсөтүүгө+ байланышкан иштерди бүтүргөндөн кийин Марк деп да коюшкан Жаканды ээрчитип+, кайра Антиохияга кайтып келишти.

Шилтемелер

Ирод Агриппа I.
Же: «белиңди буу».