Эзра 7:1—28

7  Ушул окуялардан кийин, Персия падышасы Артакшашта+ башкарып турган убакта, Эзра+ Бабылдан чыкты. Ал Сераянын+, Серая Азариянын, Азария Хилкиянын+,  Хилкия Шалумдун+, Шалум Садоктун, Садок Акитуптун+,  Акитуп Амариянын+, Амария Азариянын+, Азария Мераоттун+,  Мераот Зерахиянын+, Зерахия Узинин+, Узи Букинин+,  Буки Абышуанын, Абышуа+ Пинехастын+, Пинехас Элазардын+, Элазар жогорку дин кызматчы+ Арундун+ уулу болгон.  Бабылдан чыккан ошол Эзра Ысрайылдын Кудайы Жахаба берген Мусанын мыйзамын+ көчүргөн мыкты көчүрмөчү болчу+. Жахаба Кудайы ага жардам бергендиктен, падыша ал сурагандын баарын аткарды+.  Артакшашта+ падышанын башкаруусунун жетинчи жылында Ысрайыл уулдары менен дин кызматчылардын+ айрымдары, ошондой эле лебилер+, ырчылар+, дарбазачылар+ менен нетиндер+ Иерусалимге жөнөштү.  Эзра Иерусалимге падышанын башкаруусунун жетинчи жылында, бешинчи айда жетти.  Кудайы ага жардам бергендиктен+, ал Бабылдан биринчи айдын биринчи күнү чыгып, Иерусалимге бешинчи айдын биринчи күнү келди. 10  Эзра жүрөгүн Жахабанын мыйзамын+ изилдөөгө, аны аткарууга+ жана Ысрайыл уулдарын жол-жоболор+ менен адилеттүүлүккө+ үйрөтүүгө+ даярдаган+. 11  Жахабанын буйруктары менен Ысрайылга берген көрсөтмөлөрүн көчүргөн көчүрмөчү+ жана дин кызматчы Эзрага Артакшашта падыша берген катта мындай деп жазылган болчу: 12  «Падышалардын падышасы+ Артакшаштадан+ асман Кудайынын+ мыйзамын көчүргөн көчүрмөчү жана дин кызматчы Эзрага. Тынчтыгың мол болсун!+ 13  Мен мындай буйрук берем+: менин падышалыгымдагы ысрайыл элинин+, алардын дин кызматчылары менен лебилеринин арасынан ким сени менен Иерусалимге баргысы келсе барсын+. 14  Падыша менен анын жети кеңешчиси+ колуңдагы мыйзамдын, Кудайыңдын+ мыйзамынын+, Жүйүт жеринде жана Иерусалимде аткарылып жаткан-жатпаганын текшерүүнү буйрук кылат+. 15  Ошондой эле падыша менен анын кеңешчилери турак-жайы Иерусалимде болгон+ Ысрайылдын Кудайына ыктыярдуу тартуу катары берген алтын-күмүштү+ жана 16  өзүң Бабылдын бардык дубандарынан чогулткан алтын-күмүштү, эл менен дин кызматчылардын Иерусалимдеги Кудайдын үйүнө арнап берген+ ыктыярдуу тартууларын+ алып барууну буйрук кылат. 17  Ал акчага букаларды+, кочкорлорду+, козуларды+, ошондой эле нан курмандыктары+ менен суюк тартуулар+ үчүн керектүү нерселердин баарын создуктурбай сатып ал да, Кудайыңардын Иерусалимдеги+ үйүндөгү курмандык жайына алып бар+. 18  Калган алтын-күмүштү өзүң жана бир туугандарың туура көргөндөй+, Кудайыңардын эркине ылайык жумшагыла+. 19  Ал эми Кудайыңдын үйүндөгү кызматта колдонуу үчүн сага бериле турган идиштердин+ баарын Иерусалимге алып барып, Кудайдын алдына коюп кой+. 20  Эгер Кудайыңдын үйү үчүн дагы бир нерсе керек болуп калса, аны падышанын казынасынан ал+. 21  Мен, Артакшашта падыша, дарыянын+ аркы өйүзүндөгү казыначылардын+ баарына мындай буйрук берем+: асман Кудайынын мыйзамын көчүргөн көчүрмөчү жана дин кызматчы Эзрага+ сураган нерсесинин баарын дароо бергиле. 22  Ага жүз талантка*+ чейин күмүш, жүз корго*+ чейин буудай, жүз батка*+ чейин шарап+, жүз батка чейин май+ жана каалашынча туз+ бергиле. 23  Падыша менен анын уулдарынын падышалыгына асман Кудайынын+ каары кайнабашы үчүн+, асман Кудайы өзүнүн үйүнө байланыштуу эмнени буйрук кылса+, ошонун баарын ынталуулук менен аткаргыла+. 24  Ошондой эле баарыңарга маалым болсун: дин кызматчылардын+, лебилердин+, музыканттардын+, дарбазачылардын+, нетиндердин+ жана Кудайдын үйүндө кызмат кылгандардын эч кимисинен салык+, алым же бажы акысын төлөө талап кылынбасын+. 25  Сен болсо, Эзра, Кудайың берген акылмандык+ менен сотторду жана аларга жардам бере тургандарды дайында. Алар дарыянын аркы өйүзүндө жашаган элди, Кудайыңдын мыйзамдарын билгендердин баарын соттошсун+, ал эми билбегендерин үйрөткүлө+. 26  Кудайыңдын мыйзамын жана падышанын мыйзамын аткарбаган ар бир киши+ өлүм жазасына тартылабы+, сүргүнгө айдалабы+, акчалай айып төлөйбү+, түрмөгө камалабы, токтоосуз түрдө жазага тартылсын». 27  Падышага Жахабанын Иерусалимдеги үйүн жасалгалоого+ түрткү берген+ ата-бабаларыбыздын Кудайы Жахаба+ даңкталсын! 28  Ал мага падыша менен анын кеңешчилери+ жана күчтүү төрөлөрү аркылуу мээримдүүлүк көрсөттү+. Жахаба Кудайым жардам бергендиктен+, мен кайраттанып, Ысрайылдын башчыларын мени менен бирге баруу үчүн чогулттум.

Шилтемелер

1 талант = 34,2 кг.
1 кор = 220 л.
1 бат = 22 л.