Эзра 2:1—70

2  Бабыл падышасы Небухаданасар Бабылга туткундап кеткендер+, дубанда+ жашагандар кийинчерээк туткундан бошотулуп+, Иерусалим менен Жүйүт жерине+, ар кимиси өз шаарына кайтып келишти+.  Алар Зоробабыл+, Жешуя+, Некемия, Серая+, Релая, Мордохай, Билшан, Миспар, Бикбай, Рехум жана Баанактар менен бирге кайтып келишти. Ысрайыл элиндеги эркектердин саны:  Пароштун уулдары+ 2 172 киши,  Шепатиянын уулдары+ 372 киши,  Арахтын уулдары+ 775 киши,  Жешуя менен Жоаптын уулдарынын+ ичинен Пахатмааптын уулдары+ 2 812 киши,  Эйламдын уулдары+ 1 254 киши,  Затунун уулдары+ 945 киши,  Закайдын уулдары+ 760 киши, 10  Банинин уулдары+ 642 киши, 11  Бебайдын уулдары+ 623 киши, 12  Азгаттын уулдары+ 1 222 киши, 13  Адоникамдын уулдары+ 666 киши, 14  Бикбайдын уулдары+ 2 056 киши, 15  Адиндин уулдары+ 454 киши, 16  Хискиянын үйүнөн Атердин уулдары+ 98 киши, 17  Безайдын уулдары+ 323 киши, 18  Жоранын уулдары 112 киши, 19  Хашумдун уулдары+ 223 киши, 20  Гибардын уулдары+ 95 киши, 21  Бетлехемдин+ тургундары 123 киши, 22  Нетопанын тургундары+ 56 киши, 23  Анатоттун тургундары+ 128 киши, 24  Азмабеттин тургундары+ 42 киши, 25  Кириат-Жеаримдин+, Кепиранын жана Бейроттун тургундары 743 киши, 26  Рама+ менен Гебанын+ тургундары 621 киши, 27  Микмастын тургундары+ 122 киши, 28  Бейтел+ менен Айдын+ тургундары 223 киши, 29  Небонун тургундары+ 52 киши, 30  Магбиштин уулдары 156 киши, 31  башка Эйламдын уулдары+ 1 254 киши, 32  Харимдин уулдары+ 320 киши, 33  Лоттун+, Хадиттин+ жана Ононун+ тургундары 725 киши, 34  Жерихонун тургундары+ 345 киши, 35  Сенайдын уулдары+ 3 630 киши. 36  Дин кызматчылар+: Жешуянын+ үйүнөн Жедаянын+ уулдары 973 киши, 37  Имердин уулдары+ 1 052 киши, 38  Пашкурдун уулдары+ 1 247 киши, 39  Харимдин уулдары+ 1 017 киши. 40  Лебилер+: Одабиянын уулдарынын+ ичинен Жешуя+ менен Кадмиелдин уулдары+ 74 киши. 41  Ырчылар: Асаптын+ уулдары 128 киши. 42  Дарбазачылардын: Шалумдун+, Атердин+, Талмондун+, Акуптун+, Хатитанын+ жана Шобайдын уулдары, баары биригип 139 киши. 43  Нетиндер*+: Зиханын, Хасупанын, Табаоттун+, 44  Керостун, Сияхтын, Падондун+, 45  Лебананын, Хагабанын, Акуптун, 46  Хагаптын, Салмайдын+, Ханандын, 47  Гиделдин, Гахардын+, Реайдын, 48  Резиндин+, Некоданын, Газамдын, 49  Узанын, Пасеахтын+, Бесайдын, 50  Аснанын, Меунимдин, Непушесимдин+, 51  Бакбуктун, Хакупанын, Хархурдун+, 52  Базлуттун, Мехиданын, Харшанын+, 53  Баркостун, Сисеранын, Тамахтын+, 54  Незианын жана Хатипанын уулдары+. 55  Сулаймандын кызматчыларынын уулдары+: Сотайдын, Сопереттин, Перуданын+, 56  Жааланын, Даркондун, Гиделдин+, 57  Шепатиянын, Хатилдин, Похерет-Себайымдын жана Аминин уулдары+. 58  Нетиндер+ менен Сулаймандын кызматчыларынын уулдарынын жалпы саны 392+ киши. 59  Тел-Мелахтан, Тел-Харшадан, Керуптан, Адондон, Имерден келген жана өздөрүнүн кайсы тукумдан экенин, ата-теги ысрайылдыкпы же жокпу, айта албай койгондор булар+: 60  Делаянын, Тобиянын жана Некоданын уулдары+. Баары биригип 652 киши. 61  Дин кызматчылардын уулдары+: Хабаянын уулдары, Акостун уулдары+ жана гилаттык Барзелайдын+ кызын алып, алардын аты менен аталып калган Барзелайдын уулдары+. 62  Алар ата-тегин аныкташ үчүн санжырадан өздөрүнүн атын издешти, бирок таппай коюшту. Ошол себептен дин кызматчы болууга жараксыз болуп калышты+. 63  Ошондуктан тиршата*+ аларга урим+ менен тумимди колдонгон дин кызматчы болмоюнча абдан ыйык нерселерден жегенге болбой турганын айтты+. 64  Жыйналыштын бардыгы биригип+ 42 360 киши болду+. 65  Алардан сырткары, кулдар менен күңдөрдүн саны 7 337, ырчы эркек-аялдардын+ саны 200 болду. 66  Алардын 736 жылкысы, 245 качыры+, 67  435 төөсү, 6 720 эшеги бар болчу+. 68  Иерусалимдеги+ Жахабанын үйүнө кайтып келгенде+ тукум+ башчыларынын+ айрымдары чыныгы Кудайдын үйүн кайра тургузуш үчүн+ ыктыярдуу тартууларды беришти+. 69  Өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, алар казынага 61 000 драхма* алтын+, 5 000 мина* күмүш+, дин кызматчылар кие турган 100 узун көйнөк беришти+. 70  Дин кызматчылар, лебилер, элдин арасынан айрымдары+, ырчылар, дарбазачылар, нетиндер өздөрүнүн шаарларына барып отурукташышты. Ошентип, ысрайылдыктардын баары өз-өз шаарларына барып жашап калышты+.

Шилтемелер

Б. а. ибадатканада кызмат кылган кулдар. Сөзмө-сөз: «берилгендер». Сн 3:9дун шилт-н кара.
Персиядагы дубандын башкаруучусунун наамы.
Адатта, 1 драхма салмагы 8,4 г Персия алтын тыйынына барабар болгон. Грек Жазмаларындагы драхма башка.
1 мина = 570 г. Грек Жазмаларындагы мина башка.