Ышая 44:1—28

44  Оо, Жакып, менин кызматчым+, оо, Ысрайыл, менин тандап алганым+, ук.  Сенин Жаратканың+, Калыптоочуң+, сага энеңдин ичинде жаткан кезиңден бери+ жардам берип келаткан Жахаба мындай дейт: „Коркпо+, кызматчым Жакып, өзүм тандап алган Жешурун*+.  Мен суусаганга суу берем+, какшыган жерге жай аккан сууларды коё берем+. Тукумуңа ыйык рухумду+, урпактарыңа батамды төгөм.  Ошондо алар көк чөптөй+, арыктын боюндагы теректердей+ өсүшөт.  Арасынан бири: “Мен Жахабага таандыкмын”,— дейт+. Башкасы Жакыптын аты менен аталат+. Дагы бири: “Жахабага таандыкмын”,— деп колуна жазып алат. Дагы башкасы Ысрайылдын аты менен аталат“+.  Ысрайылдын падышасы+, аны кун төлөп сатып алган Жахаба+, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба мындай дейт: „Биринчи да менмин, акыркы да менмин+. Менден башка Кудай жок+.  Мендей ким бар?+ Бар болсо, үнүн угузсун. Сүйлөсүн, мага далил келтирсин+. Мен байыркы элди түптөгөндөн бери баарын алдын ала айтып келгенимдей+, алар да жакында эмне болорун, кийин эмне болорун айтышсын.  Үрөйүңөр учпасын, айран-таң болбогула+. Мен аларды ошол кезден бери ар бириңерге айтып, угузуп келген эмес белем?+ Силер менин күбөлөрүмсүңөр+. Менден башка Кудай барбы?+ Жок. Башка Аска-зоо жок+. Бирин да билбейм“».  Буркан оюп жасагандардын баары эч нерсеге арзыбайт+, алардын аздектеген буркандарынан да пайда жок+. Алардын күбөлөрү эч нерсе көрбөйт, эч нерсе билбейт+. Ошондуктан уят болушат+. 10  Ким кудай же куйма буркан жасаса+, анысынан пайда тийбейт+. 11  Ага шерик болгондордун баары уятка калышат+. Анткени усталар — тек гана пенделер. Алар баары чогулуп, бирге турушат+. Үрөйлөрү учуп, баары бирдей маскара болушат+. 12  Темир уста темирди кесип, чокко кызытат, балка менен калыпка салат, күчтүү билеги менен талыкпай иштейт+. Курсагы ачып, дарманы кетет. Суу ичпей, акыры чарчайт. 13  Жыгач уста жыгачты ченегич жип менен ченеп, ага кызыл бор менен сөлөкөт түшүрүп, жонгуч менен жонуп, ченегич аспап* менен белгилеп, сулуу адамга түспөлдөш кылат да+, үйүнө коёт+. 14  Бал карагай кыйган бирөө бакыйган чоң дарак тандайт да+, аны токойдо башка бак-дарактардын арасында өсө берсин деп калтырат; ал лавр дарагын отургузат. Жаан жаап, дарак өсө берет. 15  Кийин ал адамга отун болот. Адам анын бир бөлүгүн алып, жылыныш үчүн от жагат, ага нан бышырат. Анан кудай жасап, ага таазим кылат+, буркан жонуп+, анын алдына чөгөлөйт. 16  Жыгачтын жарымын отко жагып, эт кууруп жейт да, курсагын тойгузат. Анан отко жылынып: «Ырас, жылынып, отту карап отурам»,— дейт. 17  Калган жыгачтан кудай жасайт, буркан жонот. Анын алдына чөгөлөп, таазим кылат да: «Мени сактай көр, анткени сен менин кудайымсың»,— деп жалынат+. 18  Алар билишпейт да+, түшүнүшпөйт+. Алардын көзү көрбөш үчүн+, жүрөгү түшүнбөш үчүн жабылып калган+. 19  Эч ким жүрөгүнө түйбөйт+, билбейт, түшүнбөйт+. Андыктан: «Жыгачтын жарымын отко жактым, чогуна нан бышырдым, эт кууруп жедим. Анан калган жыгачтан жийиркеничтүү нерсе жасамак белем?+ Кургак жыгачтын алдына чөгөлөмөк белем?» — дебейт. 20  Анын жегени — күл+. Алданган жүрөгү аны адаштырды+. Бирок ал жанын куткарбайт. «Оң колумдагы нерсе жалгандык эмеспи?»+ — дебейт. 21  «Оо, Жакып+, буларды эсиңе тут. Оо, Ысрайыл, сен да эсиңе тут+, анткени сен менин кызматчымсың. Мен сени калыптагам+. Сен мага таандык кызматчысың. Ысрайыл, сени унутпайм+. 22  Кылмыштарыңды өчүрөм+, булут менен жапкандай жабам. Күнөөлөрүңдү булуттардын артына жашырам. Мага кайрылып кел+, ошондо сени кун төлөп сатып алам+. 23  Асман, кубаныч менен кыйкыр+, анткени Жахаба оюн ишке ашырды!+ Жер ойдуңдары+, салтанаттуу үн салгыла!+ Тоолор+, кубангыла! Токойлор, андагы бардык бак-дарактар, шаттангыла! Анткени Жахаба Жакыпты кун төлөп сатып алып, Ысрайылга көркүн көрсөтүп жатат»+. 24  Сени кун төлөп сатып алган+, сени энеңдин ичинде жаткан кезиңен тартып калыптаган Жахаба мындай дейт: «Мен бардыгын жасаган Жахабамын. Мен асманды жазгам+, жерди жайгам+. Ошондо жанымда ким бар эле? 25  Мен куру сөз сүйлөгөндөрдүн жышаандарын бузам, төлгө ачкандарга акылсыз иш кылдырам+, акылмандарды адаштырам, алардын билимин акылсыздыкка айлантам+, 26  кызматчымдын сөзүн, кабарчыларымдын ой-ниетин ишке ашырам+. Иерусалим тууралуу: „Ага эл отурукташат“,— дейм+. Жүйүт шаарлары тууралуу: „Алар кайра курулат+, мен анын ээн калган жерлерин кайрадан тургузам“,— дейм+. 27  Суу туңгуюктарына: „Бууланып кет, бүт дарыяларың какшып калсын“,— дейм+. 28  Кореш*+ жөнүндө болсо: „Ал — менин койчум. Ал каалаганымдын баарын аткарат+. Иерусалим жөнүндө: “Ал кайра курулат”,— дегенимди, ибадаткана жөнүндө: “Сенин пайдубалың салынат”,— дегенимди ал ишке ашырат“,— дейм»+.

Шилтемелер

Мааниси: «чынчыл». Ысрайылдын ардактуу наамы.
Же: «циркуль».
Кир.