Ышая 41:1—29

41  «Аралдар, унчукпай мени уккула+. Улуттар+ кайрадан күчкө толсун. Жаныма келип+, сүйлөшсүн. Соттошуу үчүн чогулалы+.  Күн чыгыштан бирөөнү ордунан ким козгоду?+ Колуна элдерди салып берип, падышаларды баш ийдириш үчүн аны ким бут алдына адилдик менен чакырды?+ Аларды анын кылычына чаңдай, жаасына самандай кылып ким салып берди?+  Алардын артынан сая түшкөн ким? Буту баса элек жолдо коопсуз баскан ким?  Бул ишке киришип, жүзөгө ашырган ким?+ Муундарды эң башынан чакырган ким?+ Мен, Жахаба, Биринчимин+; акыркыларына чейин ушул бойдон калам»+.  Аралдар+ көрүп, корко баштады. Жердин учу-кыйыры титиреп кирди+. Элдер жакындашты, чогулушту.  Ар ким өз жакынына жардамдашып, бир тууганына: «Кайраттуу бол»,— деди+.  Уста зергерге дем берди, барскан менен темир түздөгөн киши+ болсо дөшүнүн үстүндө темир сокконду: «Жакшы ширеттиң»,— деп бекемдеди. Анан бурканды ордунан козголгус кылып мык менен бекитти+.  «Ысрайыл, сен менин кызматчымсың+. Өзүм тандаган Жакып+, сен менин досум+ Ыбрайымдын тукумусуң+.  Мен сени жердин кыйырынан алып келгем+, алыскы жерлерден чакырып алгам+. Сага: „Сен менин кызматчымсың+, мен сени тандап алдым+, сени четке каккан жокмун,— деп айткам+.— 10  Коркпо, анткени мен сени мененмин+. Элеңдебе, анткени мен сенин Кудайыңмын+. Мен сага күч берем+, жардам берем+, сени адилдик боюнча+ оң колум менен колдойм“+. 11  Сага каардангандардын баары уятка калат, басынтылат+. Сени менен жаңжалдашкандар санда жок нерсеге айланышат, кыйратылышат+. 12  Өзүңө каршы чыккандарды+ издеп, таппай каласың. Сени менен согушкандар эч качан болбогон жок нерсеге айланышат+. 13  Анткени мен, Кудайың Жахаба, сени оң колуңан кармап турам+. Сага: „Коркпо+, мен сага жардам берем“,— деген менмин+. 14  Коркпо, курт+ Жакып, Ысрайыл калкы+. Мен сага жардам берем,— дейт Жахаба, сени кун төлөп сатып алган Кудай+, Ысрайылдын Ыйыгы.— 15  Сени курч тиштүү жаңы эгин бастыргыч+, эгин бастырган чана кылам. Сен тоолорду малалап, таш-талканын чыгарасың, адырларды топонго айландырасың+, 16  аларды сапырасың+; аларды шамал айдап+, туш тарапка куюн учуруп кетет+. Сен болсо Жахабанын иштерине кубанасың+, Ысрайылдын Ыйыгы менен мактанасың»+. 17  «Бей-бечаралар менен жакырлар суу издеп жүрүшөт+, бирок суу жок. Алар суусап+, тили кургап калды+. Мен, Жахаба, аларга жооп берем+. Мен, Ысрайылдын Кудайы, аларды таштабайм+. 18  Такыр адырлардан дарыя, өрөөндөрдөн булак чыгарам+, чөлдү камыштуу көлмөгө, какшыган жерди суу булактарына айлантам+. 19  Чөлгө бал карагай, акация, мирт, май дарагын отургузам+. Чөлдүү түздүккө арча, ак чечек, кипарис тигем+. 20  Ошондо баары аны Жахабанын колу жасаганын, Ысрайылдын Ыйыгы жаратканын көрүшөт, билишет, көңүлгө алышат, түшүнүшөт»+. 21  Жахаба: «Дооңорду айткыла»+,— дейт. «Далилиңерди келтиргиле»+,— дейт Жакыптын Падышасы+. 22  «Далил келтирип, келечекте эмне болорун айткыла. Биз ой жүгүртүп, келечектегини билишибиз үчүн, башында эмне болгонун айтып бергиле. Же алдыда боло тургандарды айткыла+. 23  Келечекте эмне болорун айткыла, силердин кудайлар экениңерди билели+. Жакшы же жаман бир нерсе кылгыла, баарыбыз көрүп, таң калалы+. 24  Бирок силер жок нерсесиңер, ишиңер да болбогон нерсе+. Силерди тандап алгандар жийиркеничтүү+. 25  Мен түндүктөн бирөөнү ордунан козгодум, ал келет+. Күн чыгыштан+ менин ысмымды чакырат. Башчыларды чоподой тепсейт+, аларды карапачы ылай тебелегендей тебелейт. 26  Биз билишибиз үчүн, бир нерсени башынан эле айткан ким бар? „Айтканы чын“,— дешибиз үчүн+, бир нерсени байыртан айткан ким бар? Чынында, айткан да, угузган да эч ким жок. Чынында, сүйлөгөнүңөрдү уккан эч ким жок»+. 27  Мен биринчимин, Сионго: «Мына, мына алар!» — деп жатам+. Иерусалимге жакшы кабарчы жиберем+. 28  Мен карап турдум, бирок бир да адам көрүнгөн жок, алардын арасынан бир да кеңешчи табылган жок+. Жооп берсин деп, алардан сурап жаттым. 29  Бирок алардын баары жок нерседей. Алардын иштери да куру иштер. Куйма буркандары — шамал, болбогон нерсе+.

Шилтемелер