Ышая 40:1—31

40  «Соороткула, элимди соороткула+,— дейт Кудайыңар.—  Иерусалимге жүрөгүн козгогудай сүйлөгүлө+, ага эрксиз эмгеги аягына чыкканын+, жасаган кылмышынын айыбын тартып бүткөнүн+ жар салгыла. Анткени ал бардык күнөөлөрү үчүн Жахабанын колунан жазасын толук алды»+.  Уккула! Ээн талаада бирөө мындай деп кыйкырып жатат+: «Жахабага жол тазалагыла!+ Чөлдүү аймакта Кудайыбызга түз жол салгыла!+  Ойдуңдардын баары көтөрүлсүн+, тоолор менен адырлардын баары чөксүн+. Дөңсөөлөр түздүккө айлансын, өңгүл-дөңгүл жерлер түздөлсүн+.  Ошондо Жахабанын даңкы ачылат+, аны адамдардын баары көрөт+. Анткени бул сөздөр Жахабанын оозунан чыкты»+.  Уккула! Бирөө: «Кыйкыр!»+ — деп жатат. Экинчиси: «Эмне деп кыйкырайын?» — деп жатат. «Адамдардын баары — көк чөп, алардын мээримдүүлүгү талаа гүлүндөй+.  Жахабанын деминен+ чөп куурап, гүл соолуйт+. Чынында эле, адам баласы — чөп+.  Чөп куурап, гүл соолуйт+, ал эми Кудайыбыздын сөзү түбөлүккө калат»+.  Сионго жакшы кабар жарыялаган аял+, бийик тоого чык+. Иерусалимге жакшы кабар жарыялаган+ аял, үнүңдүн болушунча кыйкыр. Кыйкыр, коркпо+. Жүйүттүн шаарларына: «Силердин Кудайыңар мында»,— де+. 10  Эгедер Теңир Жахаба келет, ал күч-кубаттуу; билеги бийлик жүргүзөт+. Анын берер сыйлыгы жанында+, төлөөр акысы алдында+. 11  Ал өз оторун койчудай кайтарат+. Козуларды өз колу менен чогултуп+, бооруна кысып көтөрүп жүрөт+, козулуу койлорду камкордук менен ээрчитип жүрөт+. 12  Сууларды ким кочуштап өлчөгөн+, асмандын көлөмүн ким карыштап ченеген+, жердин топурагын ким өлчөгүч идишке батырган+ же тоолор менен адырларды ким таразага тарткан? 13  Жахабанын рухун ким өлчөгөн? Ага кеңеш берип, аны үйрөтө ала турган ким бар?+ 14  Ал ким менен кеңешип, андан акыл үйрөнгөн? Ага адилеттик жолун үйрөтүп, билим берген+ же түшүнүктүн жолун көрсөткөн ким бар?+ 15  Анын көз алдында элдер чакадан тамган тамчыдай, таразадагы чаңдай+. Ал аралдарды чаңдай көтөрөт+. 16  От күйүп турушу үчүн, Лебанондогу дарактар да аздык кылат, андагы жапайы жаныбарлар+ да бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка аздык кылат+. 17  Бардык элдер анын көз алдында жокко эсе+, алар ал үчүн — санда жок нерсе+. 18  Кудайды кимге окшоштурасыңар+, кимге салыштырасыңар?+ 19  Уста куйма буркан жасайт+, зергер аны алтын менен каптайт+, ага күмүштөн чынжырларды жасайт+. 20  Бирөө атайы багышталган бир даракты, чирибес даракты тандайт+. Анан чебер уста таап+, ордунан козголбос кылып буркан жасатат+. 21  Силер билбейсиңерби? Уккан жок белеңер? Силерге башынан эле айтылып келген эмес беле? Жер түптөлгөндөн берки далилди түшүнгөн эмес белеңер?+ 22  Жер шарынан өйдө жашаган Бирөө бар+; жердин тургундары чегирткелердей. Ал асманды жука кездемедей жазат, аны турак жай кылып, чатырдай жаят+. 23  Ал бийлик башындагыларды кулатат, жер жүзүнүн сотторун санда жок нерсеге айлантат+. 24  Алар эч качан отургузулбагандай, эч качан себилбегендей болот, алардын дүмүрү жерге эч качан тамыр жайбагандай болот+. Үйлөп койсо — куурап калышат+; аларды катуу шамал самандай учуруп кетет+. 25  «Силер мени кимге окшоштурасыңар? Мага ким тең келе алат? — дейт Ыйык Кудай+.— 26  Башыңарды көтөрүп, асманды карагыла. Мунун баарын ким жараткан?+ Ал жылдыздардын кошуунун эсеби боюнча чыгарат, ар бирин атынан атайт+. Анын кубаты эбегейсиз, күчү зор болгондуктан+, ар бири өз ордунда турат. 27  Эмне үчүн сен, Жакып, сен да, Ысрайыл: „Менин жолум Жахабадан жашыруун+, адилеттикке зар болгонум Кудайдын көз жаздымында калып жатат“,— деп жатасың?+ 28  Сен билбейсиңби? Уккан жок белең?+ Жердин учу-кыйырын жараткан Жахаба — түбөлүктөн түбөлүккө Кудай+. Ал чарчабайт да, чаалыкпайт+. Анын акылмандыгы* изилденгис+. 29  Ал чарчаганга күч берет+, алсыраганга кубат берет+. 30  Уландар чарчап-чаалыгат, жигиттер чалынып жыгылат, 31  ал эми Жахабага үмүт арткандар+ кайрадан күчкө толот+. Алар бүркүттөй канат жайып, көккө көтөрүлүшөт+. Чуркашат, бирок чарчашпайт, басышат, бирок чаалыгышпайт»+.

Шилтемелер

Же: «түшүнүгү».