Ышая 37:1—38

37  Хиския падыша муну угары менен кийимин айрып, таар жамынып+, Жахабанын үйүнө барды+.  Ал падыша үйүнүн башчысы Элиакимди+, катчы Шебнаны+ жана дин кызматчылардын+ сакалдууларын таар жамынтып, Амостун уулу+ Ышая+ пайгамбарга жөнөттү.  Алар Ышаяга мындай дешти: «Хиския мындай дейт: „Бул күн — кыйынчылык+, жаза, кордук күнү+, анткени балдар жатындын оозуна келип калды, бирок төрөгөнгө күч жок+.  Балким, Жахаба Кудайың рапшактын+ — Ашур падышасынын тирүү Кудайды мазакташ үчүн+ жиберген кызматчысынын — сөздөрүн угар, Жахаба Кудайың уккан сөздөрү үчүн аны жоопко тартар+. Сен болсо аман калгандар+ үчүн тилен“»+.  Хиския падышанын кызматчылары Ышаяга келишкенде+,  Ышая аларга мындай деди: «Мырзаңарга мындай деп айтып баргыла: „Жахаба мындай дейт+: “Өзүң уккан сөздөрдөн, Ашур падышасынын кызматчыларынын+ мени кордогон сөздөрүнөн коркпо+.  Мен ага бир рух жиберем+, ал бир кабар угуп+, өз жерине кайтат. Мен аны өз жеринде кылыч менен өлтүртөм”“»+.  Рапшак+ Ашур падышасынын Лакиштен+ чегингенин угуп, кайтып келгенде анын Либна+ менен согушуп жатканын көрдү.  Ашур падышасы Эфиопия падышасы Тиркактын+ аны менен согушууга чыкканын угары менен, Хискияга кабарчыларын жөнөтүп+, аларга мындай деди: 10  «Жүйүт падышасы Хискияга мындай дегиле: „Сен таянган Кудайың: “Иерусалим Ашур падышасынын колуна салынып берилбейт”+,— деп сени алдабай эле койсун+. 11  Ашур падышаларынын бардык жерлерди эмне кылганын, аларды кыйратканын+ уккансың да, анан сен аман калмак белең?+ 12  Менин ата-бабаларым бүлүнткөн элдерди+, Гозанды+, Харанды+, Ресепти, Теласардагы Эйден+ уулдарын кудайлары+ куткарды беле? 13  Хамат падышасы+, Арпат+ падышасы, Сепарбайым+ шаарынын падышасы, Хенанын жана Ибанын+ падышалары кайда?“». 14  Хиския кабарчылардын колунан катты алып окуду+. Анан Жахабанын үйүнө барып, аны Жахабанын алдына+ жайды да, 15  Жахабадан мындай деп тилене баштады+: 16  «Оо, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба, керуптардын үстүндө отурган Ысрайыл Кудайы+, жер жүзүндөгү бардык падышалыктардын чыныгы Кудайы жалгыз сенсиң+. Асман менен жерди сен жараткансың+. 17  Оо, Жахаба, кулагыңды төшөп, уга көр+. Оо, Жахаба, көзүңдү ачып+, назар сала көр. Тирүү Кудайды мазактаганы+ киши жиберген Сенхейриптин сөздөрүн ук+. 18  Оо, Жахаба, Ашур падышаларынын бардык жерлерди, өздөрүнүн жерин да кыйратканы чын+. 19  Алардын кудайлары отко ыргытылып+, жок кылынган. Анткени алар кудайлар эмес+, адамдын колунан бүткөн буюм+, жыгач, таш болчу+. 20  Эми, оо, Жахаба Кудайыбыз+, бизди анын колунан куткара көр+. Оо, Жахаба, жер жүзүндөгү бүт падышалыктар сенин жалгыз Кудай экениңди билишсин»+. 21  Ошондо Амостун уулу Ышая Хискияга мындай деп айттырып жиберди: «Ысрайылдын Кудайы Жахаба мындай дейт: „Сен мага Ашур падышасы Сенхейрип жөнүндө тиленгендиктен+, 22  Жахаба ал тууралуу мындай дейт: “Сион кызы сени теңине албайт, шылдыңдап күлөт+. Иерусалим кызы артыңдан башын чайкайт+. 23  Сен кимди мазактап+, кимге тил тийгиздиң?+ Кимге кыйкырдың?+ Кимге бой көтөрүп карадың?+ Ысрайылдын Ыйыгына!+ 24  Кулдарың аркылуу Жахабаны мазактап+: „Көп сандаган майдан арабаларым менен+ Мен тоолордун чокусуна чыгам+, Лебанондун эң алыскы жерлерине жетем+, Анын бийик бал карагайларын, тандамал арчаларын кыям+. Эң алыскы жерине, кооз токоюна кирем+. 25  Кудук казып, суу ичем, Мисирдеги+ Нил дарыясынын+ бүт чоң арыктарын таманым менен какшытам“,— дедиң. 26  Сен уккан эмес белең?+ Муну жүзөгө ашырууну мен байыркы убакта эле чечип койгом+, Мурунку күндөрдө эле ниет кылгам+, эми аткарам+. Сен аркылуу чептүү шаарларды ээн калтырам, үйүлгөн урандыга айлантам+. 27  Алардын тургундары алсырайт+, Үрөйлөрү учуп, уятка калышат+. Алар талаадагы өсүмдүктөй, көк шибердей+, Үйдүн үстүндө, тектирде өскөн, бирок чыгыш шамалынан улам куурап калган+ чөптөй болуп калышат+. 28  Мен сенин тынч отурганыңды да, кирген-чыкканыңды да+, Мага каарданганыңды+ да билем+. 29  Анткени мага каарданганың+, аркыраганың кулагыма жетти+. Мен сенин мурдуңа илмек, оозуңа ооздук салам+, Сени келген жолуң менен артка кайтарам”+. 30  Бул сага жышаан болот: быйыл түшүп калган дандан өсүп чыкканын+, кийинки жылы өзү өсүп чыкканын жейсиңер. Бирок үчүнчү жылы үрөн сээп, оруп алгыла, жүзүм отургузуп, мөмөсүн жегиле+. 31  Жүйүт үйүнөн аман калгандар+, куткарылгандар ылдый карай тамыр жайып, жогору карай түшүм беришет+. 32  Анткени Иерусалимден калдык, Сион тоосунан+ аман калгандар чыгат+. Муну асман аскерлеринин Кудайы Жахабанын ынтасы ишке ашырат+. 33  Ошондуктан Жахаба Ашур+ падышасы жөнүндө мындай дейт: “Ал бул шаарга кирбейт+, бул жакка жебе атпайт, калкан менен келбейт, аны курчоого алуу үчүн дөбө үйбөйт”+. 34  “Келген жолу менен артка кайтат, бул шаарга кирбейт,— дейт Жахаба+.— 35  Мен бул шаарды коргоп+, өзүм үчүн+, кызматчым Дөөтү үчүн куткарам”“»+. 36  Ошондо Жахабанын периштеси+ чыгып, ашурлуктардын кошуунунан 185 000 кишини кырып салды+. Эртең менен эрте тургандар баарынын өлүп жатканын көрүштү+. 37  Ошондо Ашур падышасы Сенхейрип+ чегинип+, Нинебиге+ кайтып барды да, ошол жакта калды. 38  Бир күнү ал өзүнүн кудайы+ Нисрохтун үйүндө+ табынып жатканда, аны уулдары Адрамелек менен Шаресер кылыч менен өлтүрүп+, Арарат+ жерине качып кетишти. Анын ордуна уулу Эсархадон+ такка отурду.

Шилтемелер