Ышая 34:1—17

34  Элдер, жакын келгиле, уккула+. Улуттар, көңүл бургула+. Жер жана андагынын баары+, жер жүзү жана анда жашагандардын баары+ уксун+.  Анткени Жахаба бардык элдерге ачууланып+, алардын бүт аскерине каарданып жатат+. Кудай аларды жок кылат, кырат+.  Өлтүрүлгөндөрү ыргытылат, алардын өлүгү сасып чыгат+, алардын канынан тоолор көчөт+.  Бүт асман аскери чирийт+. Асман түрмөк китептей түрүлөт+, бүт асман аскери жүзүм сабагынын куураган жалбырактарындай, анжир дарагынын чүрүшкөн мөмөсүндөй күбүлүп түшөт+.  «Менин кылычым асманда канга малынат+. Мына, ал Эдомдун+ үстүнө, мен адилеттигим боюнча жок кылууну+ чечкен элдин үстүнө түшөт.  Жахабанын кылычы канга малынат+, майга+, жаш кочкорлор менен текелердин канына, кочкорлордун бөйрөк майына тоёт. Анткени Жахаба Бозрада курмандык чалат, Эдом жеринде чоң кыргын салат+.  Алар менен бирге жапайы букалар+, күчтүү букалар+ менен бирге букачарлар жерге сулатылат. Жер канга тоёт, топурак майга семирет»+.  Анткени бул — Жахабанын өч алуу күнү+, Сионго болуша турган жазалоо жылы+.  Анын* суулары чайырга, топурагы күкүрткө айланат, жери күйүп жаткан чайырдай болот+. 10  Ал күндүз да, түнкүсүн да өчпөйт, анын түтүнү кылымдар бою көтөрүлүп турат+. Ал жер муундан муунга ээн калат+, андан түбөлүктөн түбөлүккө эч ким өтпөйт+. 11  Аны биргазан менен чүткөр ээлейт, анда кулактуу үкүлөр менен кузгундар жашайт+. Кудай ал жердин ээн каларын, кыйратыларын көрсөтүш үчүн аны ченегич жип+, таш байланган жип менен ченейт. 12  Ал жерде аттуу-баштуу кишилердин ичинен падыша болгонго эч ким калбайт, төрөлөрдүн баары жок болот+. 13  Мунаралуу чебин тикенек, сепилдерин чалкан менен тикенектүү өсүмдүк басат+; ал жер чөөлөрдүн турагына+, төө куштардын короосуна айланат+. 14  Чөл жаныбарлары улуган жаныбарлар менен жолугушат, теке түспөл жиндер*+ бири-бири менен үн алышат. Ал жерде түнкү куш* эс алат, өзүнө тынч жай табат+. 15  Ал жерге ок жылан уялап, жумуртка тууйт, аларды басып, балдарын өзүнүн көлөкөсүнө чогултат. Айры куйруктар+ ал жерге жуп-жуп болуп чогулат. 16  Жахабанын китебинен издеп таап+, үн чыгара окугула. Алардын ар бири өз ордунда, ар биринин түгөйү бар, анткени Жахабанын оозу ушуну буйрук кылган+, аларды анын руху чогултту+. 17  Аларга Өзү өкчөмө таш ыргытып, ал жерди ченегич жип менен бөлүп берди+. Аны алар түбөлүккө ээлешет, анда муундан муунга жашашат.

Шилтемелер

Эдомдун борбору Бозранын.
Ыш 13:21дин шилт-н кара.
Же: «байкуш» (үкү тукумуна кирүүчү канаттуу).