Ышая 30:1—33

30  «Өжөр уулдардын+ башына каран түн түшөт,— дейт Жахаба,— менин эмес, өздөрүнүн ой-ниетин+ ишке ашырууну көздөгөндөрдүн, менин рухумдун жетегине карама-каршы келген келишимдерди түзүп*, күнөөлөрүнө күнөө кошуп жаткандардын+,  фараондун чебине баш калкалап, Мисирдин көлөкөсүнө корголош үчүн+, мени менен кеңешпей+, Мисирге барууну чечкендердин+ башына каран түн түшөт!  Силер фараондун чебине баш калкалаганыңар үчүн маскара болосуңар+, Мисирдин көлөкөсүнө коргологонуңар үчүн басынтыласыңар+.  Анткени төрөлөр Соанга+ келишти, элчилер Ханеске жетишти.  Баары эч кимге пайдасы тийбеген элдин айынан уятка калышат. Ал элден уят менен маскаралыктан башка жардам да, пайда да тийбейт»+.  Түштүктүн жаныбарларына+ чыгарылган өкүм бул: алар дүнүйөсүн эшектерге артып, мүлкүн төөлөрдүн+ өркөчтөрүнө жүктөп, арстан менен арылдаган кабылан, кара чаар жылан менен учуучу оттуу жылан+ жашаган шарты оор, катаал жерди+ аралап баратышат. Бирок элге ал байлыктын пайдасы тийбейт.  Мисир — курулай үмүт, андан жардам болбойт+. Ошондуктан мен ага «ордунан жылбас Рахап»+ деген ат койдум.  «Эми келип, муну алардын көзүнчө тактайчага жаз, китепке түшүр+. Бул келечекке калсын, түбөлүккө күбөлөндүрүү болсун+.  Анткени алар — козголоңчул эл+, калпычы уулдар+, Жахабанын мыйзамын уккусу келбеген уулдар+. 10  Алар аян алгандарга: „Аян алганыңарды токтоткула“,— дешет, ал эми пайгамбарларга: „Бизге чындыкты айтпагыла+, жагымдуу нерселерди, жалган нерселерди айткыла+. 11  Түз жолдон чыккыла, жолдон бурулгула+. Ысрайылдын Ыйыгын бизге угузбагыла“,— дешет»+. 12  Андыктан Ысрайылдын Ыйыгы мындай дейт: «Сөзүмдү четке кагып+, алдамчылыкка, арамзалыкка ишенип, ошого таянганыңар үчүн+, 13  кылмышыңар бийик дубалдын көөп чыккан, урайын деп калган бөлүгүндөй болот+. Ал дубал күтүлбөгөн жерден, көз ачып-жумгуча кулайт+. 14  Ал быркырап сынган, эч ким аябаган чоң чопо идиштей талкаланат+. Анын сыныктарынын арасынан очоктон чок алганга же саздак жерден суу сузуп алганга жарагыдай сынык табылбайт»+. 15  Эгедер Теңир Жахаба, Ысрайылдын Ыйыгы+: «Кайрылып келсеңер, тынчсызданбасаңар, куткарыласыңар. Тынчыңар кетпесе, ишеним артсаңар, бул силерге күч берет»,— дейт+. Бирок силер көңүлдөнбөй койдуңар+. 16  Силер: «Жок, биз ат менен качып кетебиз!» — дедиңер+. Ошон үчүн качасыңар. «Күлүк аттарга минип чаап кетебиз!» — дедиңер+. Ошон үчүн артыңардан куугандар күлүк болушат+. 17  Бир кишинин кыйкырыгынан миң киши титирейт+, беш адамдын кыйкырыгынан баарыңар качасыңар. Аман калганыңар тоонун чокусундагы мамыдай, дөбөдөгү белгидей болосуңар+. 18  Андыктан Жахаба силерге ырайым кылар убакты күтөт+, силерге кайрымдуулук кылуу үчүн+ ордунан турат. Анткени Жахаба — акыйкат Кудай+. Аны күткөндөрдүн+ баары бактылуу+. 19  Сион+ эли Иерусалимде жашаганда+, сен ыйлабай каласың+. Зарлаган үнүңдү угуп, Ал сага ырайым кылат, үнүңдү угары менен жооп берет+. 20  Жахаба силерге кыйынчылыктын нанын, кысымчылыктын суусун берет+, бирок андан кийин Улуу Насаатчың жашынбай калат. Көзүң Улуу Насаатчыңды көрөт+. 21  Оңго же солго бурулуп кетсең+, кулагың арт жактан: «Мына жол, ушул жол+ менен жүргүлө»,— деген үндү угат. 22  Күмүш капталган, оюп жасалган буркандарыңды+, алтын капталган+ куйма айкелдериңди+ арамдайсың, аларды ыргытасың+. Айызы келген аялга окшоп, аларды: «Кандай жийиркеничтүү!» — дейсиң+. 23  Ал сенин жерге сепкен үрөнүңө жамгыр жаадырат+, жериңдин түшүмүн — нанды — мол, берекелүү кылат+. Ошол күнү малың кенен жайытка жайылат+. 24  Жер айдаган өгүздөрүң да, эшектериң да күрөк менен+, айры менен сапырылган жем, ат кулак кошулган тоют жейт. 25  Чоң кыргын болгон күнү, мунаралар+ кулаганда, бийик тоолор менен бийик дөңсөөлөрдүн баарында суу агымдары+, арыктар болот. 26  Жахаба өз элинин сынган жерин таңып+, соккудан алган оор жараатын айыктырган+ күнү толгон айдын жарыгы жаркыраган күндүн жарыгындай болот, күндүн жарыгы жети күндүн жарыгындай жети эсе жарык болот+. 27  Мына, Жахабанын ысмы алыстан келатат, каары жалындап+, кара булуттар менен келатат. Анын оозу өкүмгө толгон, тили жалмап кетүүчү оттой+. 28  Анын руху моюнга чейин көтөрүлгөн ташкын суудай+. Ал эч нерсеге арзыбаган элдерди электен өткөрөт+, элдердин оозуна адаштыруучу+ ооздук салат+. 29  Силер майрамга+ даярданып жатып түнкүсүн ырдагандай ырдайсыңар+, жүрөгүңөр Ысрайылдын Аска-зоосу+ Жахабанын тоосуна+ чоор көтөрүп+ чыгып бараткан кишидей кубанат. 30  Жахаба кайнаган каары+, жалмаган оттун жалыны+, нөшөр+, катуу шамал, мөндүр+ аркылуу даңктуу үнүн угузат+, билегинин күчүн көрсөтөт+. 31  Жахабанын үнүнөн Ашурду коркунуч басат+. Кудай аны таяк менен урат+. 32  Жахаба Ашурду жазалаш үчүн таягын көтөргөн сайын дап кагылат+, арфа чертилет. Ал куралын шилтеп, алар менен салгылашат+. 33  Ашурга Топет*+ мурун эле камдалган, ал падышага да даярдалган+. Кудай терең аңды отунга толтурду. От да, отун да жетиштүү. Жахабанын күкүрт агымындай болгон деми Топетти өрттөп жатат+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «суюк тартууларды куюп».
Жок болууну билдирген оттуу жай.