Ышая 22:1—25

22  Аян өрөөнүнө чыгарылган өкүм бул+: сага эмне болду? Эмне себептен бүт элиң үйлөрүнүн үстүнө чыгып алды?+  Сен бака-шака түшкөн, толкуган калаа, шаттанган шаар элең+. Сенин өлгөн элиң кылычтан өлгөн жок, салгылаштан кырылган жок+.  Зулум башкаруучуларыңдын+ баары бирдей качты+. Алар жаасыз эле туткундалды. Алыс качып кетишсе да, кармалгандардын баары туткундалды+.  Ошондуктан мен мындай дедим: «Мени карабагыла. Мен боздоп ыйлайм+. Элимдин кызы таланып-тонолгондо, мени сооротууга аракет кылбагыла+.  Анткени ал күн — Эгедер Теңирдин, асман аскерлеринин Кудайы Жахабанын күнү. Ошол күнү ал аян өрөөнүнө дүрбөлөң салат+, аны тебелеп-тепсейт+, маң кылат+. Дубал уратылып+, тоого кыйкырык жетип жатат+.  Эйлам+ саадагын алып, аттар чегилген майдан арабасына отурду. Кир+ да калканын алып чыкты.  Эң мыкты өрөөндөрүң майдан арабаларына толот, дарбазанын тушуна аттар тизилет,  Жүйүттү коргогон парда алынып салынат. Ошол күнү сен жыгач үйдөгү+ курал-жарак кампасын+ карайсың.  Силер Дөөтүнүн шаарынын дубалындагы тешиктерди көрөсүңөр, анткени тешик көп болот+. Силер төмөнкү көлмөнүн+ суусун топтойсуңар. 10  Иерусалимдеги үйлөрдү санап чыгасыңар, дубалды бекемдеш үчүн+ үйлөрдү бузасыңар. 11  Эски көлмөнүн+ суусу үчүн эки дубалдын ортосуна суу сактагыч курасыңар. Бирок мунун баарын жасап жаткан Улуу Жаратканды карабайсыңар, муну эбак эле чечип койгондун Өзүн көрбөйсүңөр. 12  Ошол күнү Эгедер Теңир+, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба, силерди ыйлоого+, кайгырууга, чачыңарды алууга, таар курчанууга чакырат+. 13  Бирок силер кубанып, шаттанып жатасыңар, бодо мал, кой союп жатасыңар. „Ичип-жейли, анткени эртең өлөбүз“+ — деп, эт жеп, шарап ичип жатасыңар»+. 14  Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба кулагыма мындай деди+: «„Бул кылмышыңар өлгөнүңөрчө+ кечирилбейт“+,— дейт Эгедер Теңир, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба». 15  Эгедер Теңир, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба, мындай дейт: «Падышанын үйүнүн үстүнөн коюлган тиги башкаруучуга+, Шебнага+, барып: 16  „Бул жерде эмнең бар, кимиң бар? Эмнеге бул жерден өзүңө мүрзө оюп жатасың?“ — деп айт+. Ал өзүнө бийик жерден мүрзө оюп жатат, асканы тешип, өзүнө турак жай жасап жатат. 17  „Эй, киши, Жахаба сени жерге чаап, мыкчып салат. 18  Сени тоголоктоп, топтой кылып кенен жерге тоголотуп барат. Сен ошол жакта өлөсүң, ал жерде эң сонун арабаларың мырзаңдын үйүн уятка калтырат. 19  Мен сени ордуңан түртүп түшүрөм, сен ээлеген абалыңдан ажырайсың+. 20  Ошол күнү кызматчым+ Элиакимди+, Хилкиянын уулун+, чакырам. 21  Ага сенин узун көйнөгүңдү кийгизем, белин сенин куруң менен курчайм+, бийлигиңди ага өткөрүп берем. Ал Иерусалим тургунуна, Жүйүт үйүнө ата болот+. 22  Дөөтүнүн үйүнүн ачкычын анын ийнине артам+. Ал ачканды эч ким жаппайт, ал жапканды эч ким ачпайт+. 23  Мен аны катуу жерге жыгач мыктай кагам+. Ал атасынын үйү үчүн даңктын тактысы болот+. 24  Ага атасынын үйүнүн бүт даңкы: урпактары менен тукумдары, бардык чакан идиштери, чөйчөктөрү, ошондой эле чоң кумуралары илинет. 25  Ошол күнү,— дейт асман аскерлеринин Кудайы Жахаба,— катуу жерге кагылган жыгач мык+ суурулуп ташталат+. Ал кыя чабылып, жерге түшөт, ага илинген жүк жок кылынат, анткени муну Жахаба айтты“»+.

Шилтемелер