Ышая 13:1—22

13  Амостун уулу Ышаяга+ аян аркылуу Бабыл жөнүндө+ билдирилген кабар.  «Аскага белги койгула+. Катуу кыйкырып, аларга кол булгалагыла+: аттуу-баштуулардын дарбазасына киришсин+.  Мен ыйыкталгандарыма буйрук бердим+. Чоң салтанат куруп жаткан күчтүүлөрүмдү каарымды төгүүгө чакырдым+.  Тыңшагыла! Тоолорго чогулгандардын үнү калың элдин үнүндөй угулуп жатат!+ Тыңшагыла! Падышалыктардын, топтошкон элдердин үнү угулуп жатат!+ Асман аскерлеринин Кудайы Жахаба согушка аскер чогултуп жатат+.  Бүт жерди кыйратыш үчүн+ Жахаба менен анын өкүмүнүн куралдары алыскы өлкөдөн, асмандын кыйырынан келатат+.  Боздогула+, анткени Жахабанын күнү жакындап келатат!+ Ал күнү Кудурети Күчтүү бүлгүн салат+.  Ошондон улам баарынын ындыны өчөт, ажалдуу адамдын жүрөгү түшөт+.  Эл айласын таппай калат+. Аларды калтырак басып, толгоо тарткандай онтошуп, төрөп жаткан аялдай кыйналышат+. Бири-бирин аң-таң боло карап, жүздөрү кызарат+.  Мына, Жахабанын күнү — катаал, каар менен жаалга толгон күн — келатат. Ошондо жер үрөй учурарлык абалга учурайт+, андагы күнөөкөрлөр кырылат+. 10  Асмандагы жылдыздардын, Кесил топ жылдыздарынын+ жарыгы тийбей калат. Күн чыгары менен түнөрүп, ай жарыгын чачпай калат. 11  Мен жерди кыянаттыгы үчүн, ыймансыздарды күнөөлөрү үчүн жазалайм+. Менменсингендердин бой көтөрүүчүлүгүн жок кылам, кекирейген зулумдарды басынтам+. 12  Ажалдуу адамды таза алтындан, пендени Опир алтынынан+ сейрек кездешкидей кылам+. 13  Ошон үчүн мен, асман аскерлеринин Кудайы Жахаба, асманга дүрбөлөң салам+, каарым кайнаган күнү+ жаалым менен жерди ордунан жылдырам+. 14  Ошондо баары, үрккөн жейрендей, койчусу жок койлордой болуп+, өз элине кайтат, өз жерине качат+. 15  Табылгандары жебеден, кармалгандары кылычтан өлөт+. 16  Балдары алардын көз алдында мыкаачылык менен өлтүрүлөт+, үйлөрү таланып-тонолот, аялдары зордукталат+. 17  Мен аларга каршы күмүштү баалабаган, алтынга суктанбаган мадайлыктарды+ жиберем. 18  Алар уландарды жаа менен өлтүрүшөт+, балдарга боор оорубайт+, алардын көзү уулдарды аябайт. 19  Бабыл — падышалыктардын жасалгасы+, көркү, каздимдиктердин сыймыгы+ — Кудай кыйраткан Содом менен Амордой болот+. 20  Ал жерге экинчи эч ким отурукташпайт+. Муундан муунга анда эч ким жашабайт+. Ал жакка араб чатыр тикпейт, койчулар коюн жуушатпайт. 21  Ал жактан чөл жаныбарлары жай табат, үйлөр сары үкүгө толот+. Ал жакта төө куштар жашайт, теке түспөл жиндер*+ секирип жүрөт. 22  Анын мунаралуу чебинде чөөлөр улуйт+, заңгыраган сарайларында чоң жыландар сойлойт. Ал шаардын убагы келип калды. Анын күндөрү узартылбайт»+.

Шилтемелер

Сыягы, жиндер же жиндердей болуп көрүнгөн жаныбарлар.