Чыгуу 5:1—23

5  Андан кийин Муса менен Арун фараонго барып+: «Ысрайылдын Кудайы Жахаба: „Менин элимди коё бер. Алар чөлдө мага арнап майрам өткөрүшсүн“+,— деп айтып жатат»,— дешти.  Бирок фараон: «Мен анын айтканын угуп, Ысрайылды коё бергидей+, Жахаба ким экен?+ Мен Жахабаны билбейм+, Ысрайылды да коё бербейм»,— деди+.  Алар: «Бизге еврейлердин Кудайы көрүндү+. Чөлгө үч күнгө* барып, Жахаба Кудайыбызга курмандык чалып келүүгө уруксат эт+. Болбосо ал бизди катуу оорулар же кылыч менен жазалайт»,— дешти+.  Бирок Мисирдин падышасы аларга: «Муса, Арун, эмнеге элди жумуштан алаксытып жатасыңар?+ Баргыла, иштегиле!» — деди+.  Анан дагы: «Бул жерде силердин элиңер көп+. Эмне, алардын баары жумушун таштап+, силер менен барсын деп турасыңарбы?» — деди.  Ошол күнү фараон ысрайыл элин жумушка салгандар менен ал элдин арасынан тандалып алынган башчыларга+ мындай деди:  «Мындан ары бул элге кыш куюу үчүн саман чогултуп бербегиле+. Алар саманды өзүлөрү барып чогултушсун.  Ошол эле учурда мурун канча кыш куюшса, ошончону куюну талап кылгыла, санын азайтпагыла. Булар жалкоо+, ошон үчүн: „Барып, Кудайыбызга курмандык чалгыбыз келет!“ — деп кыйкырып жатышат да+.  Буларга көбүрөөк жумуш бергиле, көп куру сөздөргө алаксыбай+, иштешсин». 10  Ошондо ысрайыл элин жумушка салгандар+ менен ал элдин арасынан тандалып алынган башчылар элге барып: «Фараон: „Силерге мындан ары саман бербейм. 11  Баргыла да, каалаган жериңерден саман таап алгыла. Бирок жумушуңар азайбайт“+,— деп айтты»,— дешти. 12  Ошентип, эл самандын ордуна колдонуш үчүн эгиндин кургак сабактарын издеп, бүт Мисир жерине чачырап кетти. 13  Ысрайыл элин жумушка салгандар болсо: «Иштегиле, саман бар убактагыдай эле, ар бириңер күн сайын өз жумушуңарды аткаргыла»+,— деп аларды кыйнап жатышты+. 14  Бир нече убактан кийин алар: «Эмне үчүн кечээ, бүгүн кышты+ мурун куюп жүргөнүңөрдөн аз куйдуңар?» — деп+, өздөрү дайындаган Ысрайыл уулдарынын башчыларын+ сабашты+. 15  Ошондо Ысрайыл уулдарынан тандалып алынган башчылар+ фараонго келип: «Эмнеге кулдарыңа мындай мамиле кылып жатасың? 16  Кулдарыңа саман бербей туруп: „Кыш куйгула!“ — деп талап кылып жатышат. Ал аз келгенсип, сенин элиң күнөөлүү болсо да, бизди сабап жатышат»,— деп арызданышты+. 17  Ал болсо: «Жалкоосуңар силер, жалкоосуңар!+ Ошондуктан: „Барып, Жахабага курмандык чалгыбыз келет“,— деп жатасыңар да+. 18  Баргыла, иштегиле! Силерге саман берилбейт, бирок мурун канча кыш куйсаңар, мындан ары да ошончо куясыңар»,— деп айтты+. 19  «Күн сайын канча кыш куюшуңар керек болсо, ошончо куясыңар»+,— деген сөздөрдү укканда Ысрайыл уулдарынан тандалып алынган башчылар баштарына мүшкүл түшкөнүн түшүнүштү+. 20  Фараондон чыкканда алар өздөрүн күтүп турган Муса менен Арунду+ көрүп, 21  аларга: «Жахаба эмне кылганыңарды көрүп, силерге өзү сот болсун+. Анткени силердин айыңардан фараон да, анын кулдары да бизди жек көрүп калышты+. Бизди өлтүрүшү үчүн, силер алардын колдоруна кылыч карматтыңар»,— дешти+. 22  Ошондо Муса Жахабага кайрылып+: «Жахаба, эмне үчүн бул элди азапка салдың?+ Мени эмнеге жибердиң?+ 23  Мен фараонго келип, сенин атыңдан сүйлөй баштаганымдан тартып+, ал бул элди кыйнай баштады+. Сен болсо элиңди куткарган жоксуң»,— деди+.

Шилтемелер

Же: «үч күндүк жолго».