Чыгуу 40:1—38

40  Жахаба Мусага мындай деди:  «Биринчи айдын+ биринчи күнү ыйык чатырды, тактап айтканда, жыйын чатырын тик+.  Анын ичине келишим сандыгын+ алып кирип, аны көшөгө менен тосуп кой+.  Анан үстөлдү+ алып кирип, анын үстүнө керектүү нерселердин баарын кой, ошондой эле чыракпаяны+ алып кирип, чырактарын күйгүз+.  Алтындан жасалган жыпарзат түтөткүчтү+ келишим сандыгынын тушуна коюп, ыйык чатырдын кире беришине көшөгө тарт+.  Ыйык чатырдын, жыйын чатырынын, алдына бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалынчу курмандык жайын кой+.  Жыйын чатыры менен курмандык жайынын ортосуна чоң казанды коюп, ичине суу куй+.  Анан тегерете короо жасап+, анын кире беришине жабууну ил+.  Ыйык майды+ алып, ыйык чатырды, анын ичиндеги нерселердин баарын майлап+, аны жана ага тиешелүү нерселердин баарын ыйыкта, ошондо ал ыйык болот. 10  Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалынчу курмандык жайы менен ага тиешелүү нерселердин баарын майлап+, ал абдан ыйык болушу үчүн, аны ыйыкта+. 11  Ошондой эле чоң казан менен анын түпкүчүн майлап, аны ыйыкта. 12  Андан кийин Арун менен анын уулдарын жыйын чатырынын кире беришине алып келип, жуунууну буйрук кыл+. 13  Арунга ыйык кийимди кийгизип+, май менен майлап+, ыйыкта, ал мага дин кызматчы болуп кызмат кылат. 14  Анан анын уулдарын алып келип, аларга узун көйнөктөрдү кийгиз+. 15  Аларды да, атасындай кылып, майла+. Алар мага дин кызматчы болуп кызмат кылышат. Майланганынын аркасында дин кызматчылык милдет түбөлүккө, укумдан-тукумга аларга таандык болот+». 16  Муса баарын Жахаба буйругандай аткарды+. Ал так ошондой кылды. 17  Экинчи жылдын биринчи айынын биринчи күнү ыйык чатыр тургузулду+. 18  Ыйык чатырды тургузуш үчүн Муса оюгу бар таканычтарды койду+, кашектерди орнотту+, шыргыйларды киргизип+, устундарды тургузду+. 19  Анан, Жахаба ага буйрук кылгандай, ыйык чатырды жабуу менен жаап+, анын үстүнөн дагы башка жабууларды жапты+. 20  Андан соң ал күбөлүктү+ алып, сандыкка+ салды да, сандыктын шыргыйларын+ киргизип, капкагын+ жапты. 21  Анан, Жахаба ага буйрук кылгандай, келишим сандыгын ыйык чатырга алып кирип, аны бөлүп туруучу көшөгө+ менен тосуп койду+. 22  Анан Муса жыйын чатырынын, тактап айтканда, ыйык чатырдын түндүк тарабына, көшөгөнүн сырт жагына үстөлдү койду да+, 23  Жахаба ага буйрук кылгандай, Жахабанын алдында үстөлдүн үстүнө тартуу катары алынып келген нандарды койду+. 24  Жыйын чатырынын, ыйык чатырдын, түштүктү караган тарабына, үстөлдүн тушуна чыракпаяны койду+. 25  Анан, Жахаба ага буйругандай, Жахабанын алдында чырактарды күйгүздү+. 26  Андан соң жыйын чатырынын ичине, көшөгөнүн жанына, анын сыртына алтындан жасалган жыпарзат түтөткүчтү койду+. 27  Жахаба ага буйругандай, анын үстүндө жыпарзат түтөтүлүшү үчүн+ ошондой кылды. 28  Акырында ал ыйык чатырдын кире беришине көшөгө илди+. 29  Ыйык чатырдын, тактап айтканда, жыйын чатырынын кире беришинин тушуна, Жахаба ага буйрук кылгандай, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык+ менен нан курмандыгы чалынышы үчүн курмандык жайын койду+. 30  Анан жыйын чатыры менен курмандык жайынын ортосуна чоң казанды коюп, жуунуш үчүн ичине суу куйду+. 31  Муса, Арун жана анын уулдары андан суу алып, буту-колдорун жуушту. 32  Алар, Жахаба Мусага буйругандай, жыйын чатырына кирерде же курмандык жайына жакындаарда жуунушчу+. 33  Акырында ыйык чатыр менен курмандык жайынын айланасына короо+ жасап, короонун кире беришине жабуу илди+. Ошентип, Муса бардыгын жасап бүттү. 34  Ошондо жыйын чатырын булут+ каптап, ыйык чатыр Жахабанын даңкына толду. 35  Жыйын чатырын булут+ каптап, ыйык чатыр Жахабанын даңкына толуп тургандыктан, Муса анын ичине кире алган жок+. 36  Булут ыйык чатырдан жогору көтөрүлгөндө, Ысрайыл уулдары чатырларын жыйып, жолун улантышчу. Алар дайыма ошентишчү+. 37  Булут жогору көтөрүлмөйүн, чатырларын жыйышчу эмес+. 38  Ысрайыл эли жол жүрүп баратканда алардын көз алдында ыйык чатырдын үстүндө күндүз Жахабанын булуту, ал эми түнкүсүн от турчу+.

Шилтемелер