Чыгуу 39:1—43

39  Алар ыйык жердеги+ кызмат үчүн көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн+ өзгөчө чеберчилик менен кийим токушту+. Ошондой эле, Жахаба Мусага буйрук кылгандай, Арун үчүн ыйык кийим токушту+.  Алар алтындан, көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн, чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан эфод+ токушту.  Анан алтын тасмаларды жука кылып кесишти. Ал аларды жипке окшоштуруп тилип, көк жиптин, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндүн, жогорку сапаттагы зыгыр буласынын арасына кошту. Бул — саймачынын жумушу+.  Алар эфоддун эки ийни үчүн эки чарчы жасап, эфодго тагышты. Ошентип, анын эки бөлүгү учтарынан бириктирилди.  Анын сыртынан байлана турган кур да, Жахаба Мусага буйругандай, ошол эле нерселерден: алтындан, көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн, чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан токулду+.  Алар алтындан жасалган алкактарга оникс+ таштарын киргизишти. Ал таштардын бетине, таш чеккичтер мөөрдүн бетине чегип жазгандай эле, Ысрайыл уулдарынын аттары чегилип жазылган эле+.  Анан ал аларды, Жахаба Мусага буйругандай, Ысрайыл уулдарына эстелик катары эфоддун ийниндеги чарчыларга тагып койду+.  Андан кийин төш жапкыч жасады+. Бул — саймачынын жумушу. Эфод сыяктуу эле, аны алтындан, көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн, чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан жасады+.  Эки кат кылып бүктөгөндө, ал төрт чарчы болду. Ошентип, алар төш жапкычты эки кат кылып бүктөгөндө узундугу да, туурасы да бир карыш болгудай кылып жасашты+. 10  Анын бетине төрт катар кылып таштарды жайгаштырышты. Биринчи катарга+ рубин, топаз, зымырыт, 11  экинчи катарга+ бирюза, сапфир+, яшма+, 12  үчүнчү катарга+ лешем*, агат, аметист, 13  төртүнчү катарга+ хризолит, оникс+, жадеит жайгаштырылды. Алтын алкактарга киргизилген ал таштар оюктарга салынды. 14  Ал таштардын саны Ысрайыл уулдарынын аттарына жараша он эки болду. Мөөргө чегилип жазылгандай, ар бир таштын бетине он эки уруунун биринин аты чегилип жазылды+. 15  Төш жапкыч үчүн алар таза алтындан, жип чыйраткандай чыйратып, чынжырчаларды жасашты+. 16  Анан алтындан эки алкак, эки шакекче жасап, ал шакекчелерди төш жапкычтын эки бурчуна бекитишти+. 17  Алтындан жасалган эки чынжырчаны төш жапкычтын бурчундагы ошол эки шакекчеден өткөзүштү+. 18  Чынжырчалардын учун, төш жапкыч эфоддун алды жагында болгудай кылып, эки алкактан өткөзүп, эфоддун ийниндеги чарчы бөлүктөргө бекитишти+. 19  Андан кийин эки шакекче жасап, аларды төш жапкычтын ылдый жагындагы эки бурчуна, эфодду караган бетине бекитишти+. 20  Дагы эки алтын шакекче жасап, эфоддун ийниндеги чарчылардын ылдый жагына, сыртына, курдун үстүндөгү бириккен жеринин жанына бекитишти+. 21  Анан, Жахаба Мусага буйругандай, төш жапкычтын шакекчелеринен көк жиптен жасалган боо өткөзүп, төш жапкыч эфоддун курунун үстү жагында жылбай турушу үчүн аны эфоддун шакекчелерине байлап коюшту+. 22  Андан кийин ал эфоддун ичинен кийиш үчүн көк жиптен жеңи жок узун көйнөк токуду+. 23  Анын жогору жагынын орто ченине, сооттун оюгундай кылып, баш чыга тургандай оюк жасады да, көйнөк айрылбашы үчүн, анын четин кыюулап койду+. 24  Көк, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жиптерди аралаштырып, көйнөктүн этегине тегерете анарларды жасашты+. 25  Анан таза алтындан коңгуроолорду жасап, аларды көйнөктүн этегине анарлар+ менен алмак-салмак тегерете тагышты. 26  Жахаба Мусага буйругандай, кызмат кылганда кие турган көйнөктүн этегине коңгуроолор менен анарларды алмак-салмак тегерете тагышты+. 27  Анан жогорку сапаттагы зыгыр буласынан Арун менен анын уулдары үчүн узун көйнөктөрдү+, 28  ошондой эле жогорку сапаттагы зыгыр буласынан чалма+ менен кооз баш кийимдерди+, чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан чолок шымдарды+, 29  көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн жана чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан кур токушту+. Баарын Жахаба Мусага буйругандай кылышты. 30  Акырында таза алтындан жалтырап турган тасма — арналуунун ыйык белгисин — жасап, мөөргө чегип жазгандай, анын бетине: «Ыйыктык Жахабага таандык»,— деген сөздөрдү чегип жазышты+. 31  Анан, Жахаба Мусага буйругандай, тасманы чалманын үстүнөн байлаш үчүн ага көк жиптен жасалган боо тагышты+. 32  Ошентип, ыйык чатырга, тактап айтканда, жыйын чатырына байланышкан иштердин баары бүттү. Ысрайыл уулдары бардыгын Жахаба Мусага буйругандай аткарышты+. Алар так ошондой кылышты. 33  Андан кийин ыйык чатырды+, анын жабууларын+ жана ага тиешелүү башка нерселердин баарын+ Мусага алып келишти. Алар илгичтерди+, кашектерди+, шыргыйларды+, устундарды, оюгу бар таканычтарды+, 34  кызылга боёлгон кой терисинен жасалган жабууну+, түлөндүн терисинен жасалган жабууну+, келишим сандыгын тосуп турган көшөгөнү+, 35  келишим сандыгын+, анын шыргыйларын+, капкагын+, 36  үстөл+ менен ага тиешелүү нерселердин баарын+, тартуу катары алынып келген нандарды, 37  таза алтындан жасалган чыракпаяны+, анын чырактарын, бардык чырактарын+ жана ага тиешелүү башка нерселердин баарын+, чыракка куюла турган майды+, 38  алтындан жасалган жыпарзат түтөткүчтү*+, ыйык майды+, жыпарзатты+, чатырдын кире беришине тагылчу көшөгөнү+, 39  жезден жасалган курмандык жайын+, анын жез торун+, шыргыйларын+, ага тиешелүү башка нерселердин баарын+, чоң казанды+, анын түпкүчүн+, 40  короонун жабууларын+, мамыларын+, оюгу бар таканычтарын+, короонун кире беришине тагылчу жабууну+, жиптерин+, казыктарын+, ыйык чатырдагы, жыйын чатырындагы, кызматка керектелчү нерселердин баарын+, 41  ошондой эле ыйык жайдагы кызмат үчүн өзгөчө чеберчилик менен токулган кийимди+, дин кызматчы Арун кие турган ыйык+ кийимди, анын уулдары дин кызматчы болуп кызмат кылганда кие турган кийимдерди алып келишти+. 42  Ысрайыл уулдары баарын Жахаба Мусага буйругандай аткарышты+. 43  Муса алар жасагандардын баарын карап чыгып, бүт бардыгын Жахаба буйрук кылгандай жасашканын көрдү. Алар так ошондой кылышкан эле. Ошондо Муса аларга батасын берди+.

Шилтемелер

Белгисиз асыл таш.
Же: «курмандык жайын».