Чыгуу 26:1—37

26  Ыйык чатырга чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан, көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн+ он жабуу току+. Аларга саймачы керуптардын+ сүрөтүн түшүрсүн.  Ар бир жабуунун узундугу жыйырма сегиз, туурасы төрт чыканак болсун. Жабуулардын баары бирдей болсун+.  Беш жабууну бириктирип, бир чоң жабуу жаса, калган беш жабууну да бириктирип, бир чоң жабуу жаса+.  Биринчи чоң жабуунун бир четине көк жиптен илмек жаса, экинчи чоң жабуунун биринчи чоң жабуу менен бириге турган жерине да көк жиптен илмек жаса+.  Биринчи чоң жабууга элүү илмек жаса, экинчи чоң жабуунун биринчи чоң жабуу менен бириге турган жерине да элүү илмек жаса. Илмектерди бири-биринин тушуна жаса+.  Элүү алтын илгич жасап, эки чоң жабууну ошол илгичтер менен бириктир. Ошондо ыйык чатырды жаба турган бир бүтүн жабуу болот+.  Ыйык чатыр үчүн эчкинин жүнүнөн+ он бир жабуу жаса.  Ар бир жабуунун узундугу отуз+, туурасы төрт чыканак болсун. Он бир жабуунун баары бирдей болсун.  Беш жабууну өзүнчө, алты жабууну өзүнчө бириктир+. Анан алтынчы жабууну чатырдын алды жагынан эки кат кылып бүктөп кой. 10  Биринчи чоң жабуунун бир четине элүү илмек жаса, экинчи чоң жабуунун биринчи чоң жабуу менен бириге турган жерине да элүү илмек жаса. 11  Жезден+ элүү илгич жасап, аларды илмектерге киргиз да, ал эки чоң жабууну бириктир. Ошондо бир бүтүн жабуу болот+. 12  Жабуунун артып калган бөлүгү ыйык чатырдын арт жагынан ашып турсун. 13  Ал эми жабуунун узунунан артып калган бөлүгү, ыйык чатырдын капталдарын жаап турушу үчүн, анын бир жагынан бир чыканак, экинчи жагынан да бир чыканак ашып турсун. 14  Ал жабуунун үстүнөн жабыш үчүн кызылга боёлгон кой терисинен жабуу жаса, ал эми анын үстүнөн жабыла турган жабууну түлөндүн терисинен жаса. 15  Ыйык чатырдын дубалы болушу үчүн+, акация жыгачынан тигинен тургузула турган кашектерди жаса. 16  Ар бир кашектин узундугу он, туурасы бир жарым чыканак болсун. 17  Ар бир кашектин түбүндө жанаша жайгашкан эки буту болсун. Ыйык чатырдын кашектеринин баарын ушундай кылып жаса. 18  Анын Негепке, түштүккө, караган капталы үчүн жыйырма кашек жаса. 19  Ал жыйырма кашек үчүн оюгу бар кырк күмүш таканыч жаса+: эки буту бар кашектердин ар биринин алдында оюгу бар экиден таканыч болсун. 20  Ыйык чатырдын түндүккө караган капталы үчүн да жыйырма кашек+, 21  оюгу бар кырк күмүш таканыч жаса: ар бир кашектин алдында оюгу бар экиден таканыч болсун+. 22  Ыйык чатырдын арт жагы, батышка караган жагы, үчүн алты кашек жаса+. 23  Арт жагындагы бурчтарына тирөөч катары эки кашек жаса+. 24  Алардын ар бири ылдый жагынан башталып, жогору жагынан биринчи шакектин жанынан бириктирилген окшош эки бөлүктөн турушу керек. Бурчка тирөөч катары колдонулчу эки кашек тең ушундай болушу керек. 25  Баары биригип сегиз кашек, оюгу бар он алты күмүш таканыч болсун: ар бир кашектин алдына оюгу бар экиден таканыч болсун. 26  Акация жыгачынан шыргыйларды жаса+: ыйык чатырдын бир капталындагы кашектер үчүн беш шыргый, 27  экинчи капталындагы кашектер үчүн беш шыргый, арт жагындагы, батыш тарабындагы, кашектер үчүн беш шыргый жаса+. 28  Ортодогу шыргый кашектерди биринчисинен тартып акыркысына чейин бириктирип турат. 29  Кашектерди алтын менен каптап+, аларга шыргый киргизиле турган алтын шакектерди жаса. Шыргыйларды да алтын менен капта. 30  Ыйык чатырды сага тоодо көрсөткөн үлгү боюнча жаса+. 31  Көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн, чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан көшөгө+ току. Ага саймачы керуптардын+ сүрөтүн түшүрсүн. 32  Ал көшөгөнү акация жыгачынан жасалып, алтын менен капталган төрт устунга када. Мыктары алтындан жасалсын. Устундар оюгу бар төрт күмүш таканычка орнотулсун. 33  Көшөгөнү илгичтердин асты жагына кадап, келишим сандыгын анын ич жагына алып кир+. Көшөгө Ыйык жайды*+ Ыйыктын ыйыгынан*+ бөлүп турсун. 34  Келишим сандыгынын капкагын жаап, Ыйыктын ыйыгына алып кир. 35  Көшөгөнүн сырт жагына үстөлдү, ал эми үстөлдүн каршысына, ыйык чатырдын түштүктү караган тарабына, чыракпая кой+. Үстөлдү түндүк тарапка кой. 36  Ыйык чатырдын кире беришине көк жиптен, кызгылт көк, ачык кызыл түстөгү жүндөн, чыйратылган жогорку сапаттагы зыгыр буласынан көшөгө+ жаса. Ал токулган болсун. 37  Ал көшөгө үчүн акация жыгачынан беш устун жасап, аларды алтын менен капта. Мыктары алтындан жасалсын. Устундар үчүн жезден оюгу бар беш таканыч куй.

Шилтемелер

1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.
1 896-беттеги «Сөздүктү» кара.