Чыгуу 24:1—18

24  Андан кийин ал Мусага мындай деди: «Арунду, Надапты, Абыйды+, ошондой эле Ысрайылдын жетимиш аксакалын+ алып, тоого чык. Анан алыстан Жахабага таазим кылгыла.  Жахабага Муса гана жакындасын, тигилер жакындабасын, эл аларга кошулуп тоого чыкпасын»+.  Муса келип, Жахабанын бардык сөздөрү менен мыйзамдарын элге айтып берди+. Ошондо бүт эл бир добуштан: «Жахаба айткандардын баарын аткарабыз»,— дешти+.  Муса Жахабанын сөздөрүнүн баарын жазды+. Ал эртеси эртең менен эрте туруп, тоонун этегине курмандык жайын куруп, Ысрайылдын он эки уруусунун санына жараша он эки таш эстелик тургузду+.  Анан Ысрайыл уулдарынын арасынан жигиттерди тандады. Алар бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалышты, ошондой эле Жахабага арнап тынчтык курмандыгына+ букаларды чалышты.  Муса кандын жарымын идиштерге куюп+, жарымын курмандык жайына чачыратты+.  Анан келишим китебин*+ алып, элге окуп берди+. Эл: «Жахаба айткандын баарын аткарабыз, анын тилин алабыз»,— деди+.  Муса канды алып, элге чачыратты да+: «Бул кан — Жахаба силер менен ушул сөздөрдүн негизинде түзгөн келишимдин каны»,— деди+.  Андан кийин Муса, Арун, Надап, Абый, ошондой эле Ысрайылдын жетимиш аксакалы тоого чыгып, 10  Ысрайылдын Кудайын көрүштү+. Анын бут алдында сапфирге окшогон, асмандай таза бир нерсе төшөлгөн экен+. 11  Кудай Ысрайыл уулдарынын ал башкаруучуларына каршы колун сунган жок+. Алар аян аркылуу чыныгы Кудайды көрүп+, ичип-жешти+. 12  Ошондон кийин Жахаба Мусага: «Тоого, мага чыгып кел да, ошол жерде кал. Анткени аларды окутуп-үйрөтүш үчүн, сага өзүм жазган мыйзам менен осуят камтылган таш лоокторду берем»,— деди+. 13  Муса менен анын кызматчысы Жашыя ордуларынан турушту. Анан Муса чыныгы Кудайдын тоосуна чыкты+. 14  Ал аксакалдарга: «Биз кайтып келгиче, ушул жерде күтүп тургула+. Арун менен Хур+ силер менен калат. Кимдир бирөөнүн кандайдыр бир жумушу болсо, ошолорго кайрылсын»,— деди+. 15  Ал тоого чыкканда, тоону булут каптап турган эле+. 16  Жахабанын даңкы+ Синай тоосунда болду+. Алты күн бою тоону булут каптап турду да, жетинчи күнү Кудай булут ичинен Мусага сүйлөдү+. 17  Жахабанын даңкы Ысрайыл уулдарына тоонун башын каптаган оттой+ болуп көрүндү. 18  Муса булуттун ичине кирип, тоонун башына чыкты+. Ал тоодо кырк күн, кырк түн болду+.

Шилтемелер

Ал китепте, сыягы, Чг 20:22—23:33-аяттарда жазылган мыйзамдар камтылган.