Сандар 34:1—29

34  Жахаба Мусага мындай деди:  «Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: „Силер Канаан жерине баратасыңар+. Силердин энчиңер+ боло турган Канаан жеринин чек аралары+ булар:  Түштүк тарабыңар Эдомдун жанындагы Зин чөлүнөн башталат+, түштүк чек араңардын чыгыш чети Туздуу деңиздин четинен башталат+.  Ал Акрабимдин+ түштүк капталынан Зинди көздөй бурулуп, Кадеш-Барнинин+ түштүгүнө барып такалат, андан кийин Хазар-Адарга+, андан ары Асмонго чейин созулат.  Анан Асмондон Мисир өзөнүн+ көздөй бурулуп, Деңизге*+ чейин созулат.  Батыш чек араңар+ Улуу деңиздин жээги болот, батыш чек араңар — ушул.  Түндүк чек араңар мындай болот: Улуу деңизден баштап Ор тоосуна*+ чейин өзүңөргө чек ара белгилегиле.  Анан Ор тоосунан Хаматтын кире беришине чейин+, андан Седатка+ чейин белгилегиле.  Андан ары чек араңар Зибронго чейин, Зиброндон Хазар-Энанга+ чейин созулуп, ошол жерден бүтөт. Түндүк чек араңар — ушул. 10  Андан кийин Хазар-Энандан Шепамга чейин чыгыш чек араңарды белгилегиле. 11  Шепамдан чек араңар Айындын чыгышындагы Риблага* чейин, андан ары Кинерет деңизинин*+ чыгыш жээгине чейин созулат. 12  Анан Иорданга жетип, Туздуу деңизге+ барып такалат. Бул силердин жериңер болот+, анын чек аралары — ушулар“». 13  Муса Ысрайыл уулдарына мындай деди: «Жахаба тогуз жарым урууга берүүнү буйрук кылган+ жана силер өкчөмө таш ыргытып+ өз ара бөлүп ала турган жер — ушул. 14  Себеби Рубейин уруусу тукуму боюнча, Гат уруусу тукуму боюнча жана Менаше уруусунун жарымы өз үлүшүн алышты+. 15  Ал эки жарым уруу өз үлүшүн Жерихонун тушунан, күн чыгыш тараптан, Иордандын чыгыш жагынан алышты»+. 16  Жахаба Мусага дагы мындай деди: 17  «Силерге жерди дин кызматчы Элазар+ менен Нундун уулу Жашыя+ бөлүштүрүп берет. 18  Жерди бөлүштүргөнгө жардам бергенге ар бир уруудан бирден башчы алгыла+. 19  Ал башчылар булар: Жүйүт уруусунан+ Жепундун уулу Калеп+, 20  Шымон уруусунан+ Амиюттун уулу Шемуел, 21  Бенжемин уруусунан+ Кислондун уулу Элидат, 22  Дан уруусунан+ Жоглинин уулу Буки башчы, 23  Жусуптун+ уулу Менашенин уруусунан+ Эпоттун уулу Ханиел башчы, 24  Эпрайым уруусунан+ Шиптандын уулу Кемуел башчы, 25  Забулун уруусунан+ Парнактын уулу Элисапан башчы, 26  Исахар уруусунан+ Азандын уулу Палтиел башчы, 27  Ашыр уруусунан+ Шеломинин уулу Акиут башчы, 28  Напталы уруусунан+ Амиюттун уулу Педаел башчы». 29  Жахаба Канаан жерин Ысрайыл уулдарына бөлүштүрүп берүүнү ушуларга буйрук кылды+.

Шилтемелер

Улуу деңиз, Жер ортолук деңиз.
Жайгашкан жери белгисиз. Лебанон кырка тоосунун чокусу болушу мүмкүн.
Хамат жериндеги эмес, Канаандын чыгыш чек арасындагы Рибла.
Чындыгында, көл болгон. Ыйык Китепте ал Генисарет көлү, Галилея деңизи жана Тиберия деңизи деп да аталат.