Сандар 33:1—56

33  Муса менен Арундун жетекчилиги астында+ Мисирден+ аскер кошуундарындай болуп чыккан+ Ысрайыл уулдары бир жерден экинчи жерге көчүп жүрүп отурушту.  Жахабанын буйругу боюнча, Муса алардын кайсы жерден чыгып, кайсы жерге барганын жазып алып жатты. Алар убактылуу токтоп, кайра жолго чыккан жерлер булар+:  биринчи айдын он бешинчи күнү+ Ысрайыл уулдары Раамсестен+ чыгышты. Пасахтын эртеси күнү+ алар мисирликтердин баарынын көзүнчө жеңүүчүлөр катары* чыгышты+.  Ал убакта мисирликтер Жахаба өлтүргөн тун балдарынын баарын көмүп жатышкан эле+. Жахаба ошондо алардын кудайларына чыгарган өкүмүн ишке ашырган болчу+.  Ошентип, Ысрайыл уулдары Раамсестен+ чыгып, Сукотко+ чатырларын тигишти.  Анан Сукоттон чыгып, чөлдүн четиндеги Этамга чатырларын тигишти+.  Этамдан чыккандан кийин Баал-Сепондун+ тушундагы Пиахиротко+ бурулуп, Мигдолдун+ тушуна чатырларын тигишти.  Пиахироттон чыккандан кийин деңизден өтүп+, чөлдү+ көздөй жөнөштү. Этам чөлү+ менен үч күн жол жүргөндөн кийин Марага+ барып чатырларын тигишти.  Марадан чыгып, Элимге барышты+. Ал жерде он эки булак, жетимиш курма дарагы бар эле. Андыктан ошол жерге чатырларын тигишти. 10  Элимден чыгып, Кызыл деңиздин жанына чатырларын тигишти. 11  Кызыл деңизден чыгып, Син чөлүнө чатырларын тигишти+. 12  Син чөлүнөн чыгып, Допкага чатырларын тигишти. 13  Бир нече убакыт өткөндөн кийин Допкадан чыгып, Алушка чатырларын тигишти. 14  Алуштан чыгып, Репидимге чатырларын тигишти+. Бирок ал жерде ичкенге суу жок эле. 15  Репидимден чыгып, Синай чөлүнө чатырларын тигишти+. 16  Синай чөлүнөн чыгып, Киброт-Хатабага чатырларын тигишти+. 17  Киброт-Хатабадан чыгып, Хазеротко чатырларын тигишти+. 18  Хазероттон чыгып, Ритмага чатырларын тигишти. 19  Ритмадан чыгып, Римон-Переске чатырларын тигишти. 20  Римон-Перестен чыгып, Либнага чатырларын тигишти. 21  Бир нече убакыт өткөндөн кийин Либнадан чыгып, Рисага чатырларын тигишти. 22  Рисадан чыгып, Кехелатка чатырларын тигишти. 23  Кехелаттан чыгып, Шепер тоосунун жанына чатырларын тигишти. 24  Шепер тоосунун жанынан кетип, Харатка барышты да, ошол жерге чатырларын тигишти+. 25  Хараттан чыгып, Макелотко чатырларын тигишти. 26  Макелоттон чыгып+, Тахатка чатырларын тигишти. 27  Тахаттан чыгып, Терахка чатырларын тигишти. 28  Терахтан чыгып, Миткага чатырларын тигишти. 29  Бир нече убакыт өткөндөн кийин Миткадан чыгып, Хашмонго чатырларын тигишти. 30  Хашмондон чыгып, Мосерага чатырларын тигишти. 31  Мосерадан чыгып, Бене-Жааканга чатырларын тигишти+. 32  Бене-Жаакандан чыгып, Хор-Хагидгатка чатырларын тигишти. 33  Хор-Хагидгаттан чыгып, Жотпатка чатырларын тигишти+. 34  Бир нече убакыт өткөндөн кийин Жотпаттан чыгып, Абронго чатырларын тигишти. 35  Аброндон чыгып, Эсион-Геберге+ чатырларын тигишти. 36  Эсион-Геберден чыгып, Зин чөлүнө+, Кадешке, чатырларын тигишти. 37  Бир нече убакыт өткөндөн кийин Кадештен чыгып, Эдомдун чек арасындагы Ор тоосунун+ жанына чатырларын тигишти. 38  Дин кызматчы Арун, Жахабанын буйругу боюнча, Ор тоосуна чыгып, Ысрайыл уулдарынын Мисирден чыкканына кырк жылдын жүзү болгондо, бешинчи айдын биринчи күнү ошол жерде көз жумду+. 39  Ор тоосунда көз жумганда Арун 123 жашта эле. 40  Араттын+ падышасы, Канаан жериндеги Негепте+ жашаган канаандык падыша, Ысрайыл уулдарынын келгенин укту. 41  Бир нече убакыт өткөндөн кийин алар Ор тоосунун+ жанынан кетип, Салмонго барышты да, ошол жерге чатырларын тигишти. 42  Салмондон чыгып, Пунонго чатырларын тигишти. 43  Пунондон чыгып, Оботко чатырларын тигишти+. 44  Оботтон чыгып, Мааптын+ чек арасындагы Эй-Абаримге* чатырларын тигишти. 45  Бир нече убакыт өткөндөн кийин Ийимден чыгып, Дибон-Гатка+ чатырларын тигишти. 46  Дибон-Гаттан чыгып, Алмон-Диблатайымга чатырларын тигишти. 47  Алмон-Диблатайымдан+ чыгып, Небонун+ тушундагы Абарым тоолоруна+ чатырларын тигишти. 48  Акыр-аягы, алар Абарым тоолорунан кетип, Жерихонун тушуна, Иордандын берки өйүзүндөгү Мааптын чөлдүү түздүктөрүнө, чатырларын тигишти+. 49  Алар Иордандын жанындагы Мааптын чөлдүү түздүктөрүнө, Бет-Жешимоттон+ тартып Абыл-Шитимге+ чейин чатырларын тигишти. 50  Жерихонун+ тушунда, Иордандын берки өйүзүндөгү Мааптын чөлдүү түздүктөрүндө, Жахаба Мусага мындай деди: 51  «Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: „Силер Канаан жерине барыш үчүн Иордандан өткөнү жатасыңар+. 52  Ал жердин тургундарын кууп чыгып, таштан жасаган сөлөкөттөрүн+, темирден куйган буркандарын+ талкалагыла, ыйык туткан бийик жерлерин кыйраткыла+. 53  Ал жерди ээлеп, анда жашагыла, анткени мен аны силерге ээлесин деп берип жатам+. 54  Өкчөмө таш ыргытып+, ал жерди урууларыңарга, үй-бүлөлөрүңөргө бөлүштүрүп бергиле+. Саны көп үй-бүлөлөргө менчикке көбүрөөк жер бергиле, аздарына азыраак бергиле+. Өкчөмө таш боюнча кимге каяктан жер тийсе, ал ошол жерден үлүш алат+. Ал жерди урууларыңар боюнча бөлүштүргүлө+. 55  Эгерде ал жердин тургундарын толугу менен кууп чыкпай, айрымдарын калтырып койсоңор+, анда алар силер үчүн көзүңөргө кирген тикенек, эки капталыңарга сайылган тикен болот. Алар силерди жашаган жериңерде жөн койбойт+. 56  Ошондо мен аларга жиберем деген жазаны силерге жиберем“»+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «колдорун көтөрүп».
Сн 33:45-аятта «Ийим» делет.