Сандар 31:1—54

31  Жахаба Мусага:  «Ысрайыл уулдары үчүн мидиандыктардан+ өч ал+, ошондон кийин көз жумуп, ата-бабаларыңа кошуласың»,— деди+.  Муса элге кайрылып: «Араңардан согушка бара тургандарга курал бергиле. Алар мидиандыктар менен согушуп, алардан Жахабанын өчүн алышат+.  Согушка Ысрайыл урууларынын ар биринен миңден киши жөнөткүлө»,— деди.  Ошондо миңдеп+ саналган ысрайыл элинин ар бир уруусунан миңден киши, баары биригип 12 000 киши согушка даярдалды+.  Ошентип, Муса ар бир уруудан миңден киши алып, дин кызматчы Элазардын уулу Пинехас+ менен бирге согушка жөнөттү. Пинехас ыйык нерселерге, белги бере турган сурнайларга+ жооптуу эле.  Алар, Жахаба Мусага буйрук кылгандай, мидиандыктар менен согушуп, эркек аттууларынын баарын өлтүрүштү+.  Өлтүрүлгөндөрдүн арасында Мидиандын беш падышасы+: Эби, Рекем, Зур, Хур, Реба бар эле. Алар Беордун уулу Биламды+ да кылыч менен өлтүрүштү.  Ысрайыл уулдары мидиандыктардын аялдары менен балдарын туткундап+, бодо малы менен майда малын, бүт мүлкүн олжолоп алышты. 10  Ал эми шаарларын, дубал менен курчалган конуштарынын баарын өрттөп жиберишти+. 11  Алар тоноп алган нерселери менен олжосунун баарын: адамдарды да, малды да алып кетишти+. 12  Анан туткундарды, олжолоп алган нерселерин Муса менен дин кызматчы Элазарга, Ысрайыл уулдарынын бүт жамаатына алып барышты. Ысрайыл уулдарынын кошууну Жерихонун тушунда, Мааптын Иордандын жанындагы чөлдүү түздүктөрүндө, жайгашкан эле+. 13  Муса менен дин кызматчы Элазар жана жамааттын бардык башчылары аларды тосуш үчүн конуштан чыгышты. 14  Муса согуштан кайтып келген аскер башчыларына+: миң башылар менен жүз башыларга ачууланып, 15  аларга мындай деди: «Аялдарды өлтүргөн жоксуңарбы?+ 16  Пеордун+ жанында Биламдын айтканы боюнча Ысрайыл уулдарын Жахабага ишенимсиздик көрсөтүүгө азгыргандар+ ушулар эмеспи?! Жахабанын жамааты ошон үчүн жазаланбады беле?!+ 17  Эркек балдарын, эркек менен жаткан аялдарынын баарын өлтүргүлө+. 18  Ал эми эркек көрө элек кыздарына тийбегиле+. 19  Өзүңөр болсо жети күн конуштун сыртында калгыла. Киши* өлтүргөндөр+ менен өлүккө тийгендердин+ баары үчүнчү жана жетинчи күндөрү тазаланышы керек+. Өзүңөр да, туткундарыңар да тазалангыла. 20  Кийимиңерди, булгаары буюмдарыңарды, эчкинин жүнүнөн, жыгачтан жасалган нерселериңердин баарын тазалагыла»+. 21  Дин кызматчы Элазар согушка барып келген жоокерлерге мындай деди: «Жахаба Мусага берген мыйзамдагы жобо мындай: 22  „Алтынды, күмүштү, жезди, темирди, калайды, коргошунду, 23  отко салып тазалай тургандардын баарын, тазалаш үчүн отко салгыла+. Андан кийин аларды тазартуучу суу менен тазалагыла+. Ал эми отко салынбай турган нерселерди суу менен тазалагыла+. 24  Жетинчи күнү кийимиңерди жуугула, ошондо таза болосуңар. Ошондон кийин конушка кирсеңер болот“»+. 25  Жахаба Мусага дагы мындай деди: 26  «Дин кызматчы Элазар, жамааттагы тукум башчылары менен бирге олжону: туткунга түшкөн адамдарды, малды санап чык. 27  Анан олжону согушка барып келгендер менен жамааттын калган мүчөлөрүнө тең бөлүп бер+. 28  Согушка барып келгендерге тийген олжодон ар бир беш жүзүнчү жанды: беш жүзүнчү кишини, бодо малды, эшекти, майда малды алып, Жахабага үлүш катары бериш үчүн өзүнчө бөлүп кой+. 29  Аны жоокерлерге тийген үлүштөн алып, Жахабага арналган тартуу катары дин кызматчы Элазарга бер+. 30  Ал эми Ысрайыл уулдарынын калгандарына тийген олжодон ар бир элүүнчү кишини, бодо малды, эшекти, майда малды, үй жаныбарын алып, Жахабанын ыйык чатырында+ өздөрүнүн милдетин аткарып жаткан лебилерге бер»+. 31  Муса дин кызматчы Элазар менен бирге, Жахаба кандай айтса, так ошондой кылды. 32  Согушка баргандар алып келген олжонун калганын эсептегенде, алты жүз жетимиш беш миң майда мал, 33  жетимиш эки миң бодо мал, 34  алтымыш бир миң эшек болду. 35  Ал эми адамдарды*+, эркек көрө элек кыздарды эсептегенде+, отуз эки миң жан болду. 36  Согушка баргандарга тийген үлүш үч жүз отуз жети миң беш жүз майда мал болду. 37  Алардын алты жүз жетимиш беши Жахабага үлүш катары берилди+. 38  Бодо малдын саны отуз алты миң болду, алардын жетимиш экиси Жахабага үлүш катары берилди. 39  Эшектердин саны отуз миң беш жүз болду, алардын алтымыш бири Жахабага үлүш катары берилди. 40  Ал эми адамдардын* саны он алты миң болду, алардын отуз экиси Жахабага үлүш катары берилди. 41  Муса, Жахаба буйругандай+, алардын баарын Жахабага арналган тартуу катары дин кызматчы Элазарга берди+. 42  Муса согушка баргандарга бөлүп бергенден калган олжону, Ысрайыл уулдарынын калгандарына тийген олжону, эсептегенде, 43  жамаатка тийген үлүш үч жүз отуз жети миң беш жүз майда мал, 44  отуз алты миң бодо мал, 45  отуз миң беш жүз эшек болду. 46  Ал эми адамдардын саны он алты миң болду. 47  Анан Муса, Жахаба буйругандай, Ысрайыл уулдарына тийген үлүштөн ар бир элүүнчү киши менен малды алып, Жахабанын ыйык чатырында өздөрүнүн милдетин+ аткарып жаткан лебилерге берди+. 48  Дайындалган аскер башчылары+: миң башылар менен жүз башылар+ Мусага келип, 49  мындай дешти: «Кулдарың өздөрүнө тапшырылган жоокерлерди санап чыгышты, алардын бири да кемибептир+. 50  Андыктан Жахабанын алдында өзүбүздү* күнөөдөн арылтышыбыз үчүн, ар бирибизге олжо кылып алып келген алтын буюмдардан, бутка такма чынжырчалардан, билериктерден, мөөр шакектерден+, сөйкөлөрдөн жана аялдар тагынган башка жасалгалардан+ Жахабага тартуу бергенге уруксат эт»+. 51  Муса менен дин кызматчы Элазар алар алып келген алтын менен кымбат баалуу жасалгалардын баарын алышты+. 52  Миң башылар менен жүз башылар Жахабага тартуу кылган алтындын салмагы он алты миң жети жүз элүү шекел болду. 53  Тоноп алган нерселерден жоокерлердин ар бири үлүш алды+. 54  Ошентип, Муса менен дин кызматчы Элазар миң башылар менен жүз башылар алып келген алтындын баарын алып, Жахабага Ысрайыл уулдары тууралуу эскертип турушу үчүн+, жыйын чатырына алып барышты.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «жан».
Сөзмө-сөз: «адамдардын жанын».
Сөзмө-сөз: «адамдардын жанынын». Бул Сн 31:46-аятка да тиешелүү.
Сөзмө-сөз: «жаныбызды».