Сандар 3:1—51

3  Арун менен Мусанын Жахаба Мусага Синай тоосунда+ сүйлөгөн убакта жашаган тукумдары жөнүндөгү билдирүү.  Арундун уулдары: тун уулу Надап, Абый+, Элазар+, Итамар+.  Булар — Арундун дин кызматчы болуп кызмат кылуу үчүн бийликке ээ болгон* уулдары, майланган дин кызматчылар+.  Бирок Надап менен Абый Синай чөлүндө Жахабанын алдында өлүшкөн, анткени Жахабанын алдына мыйзамга ылайык келбеген от менен келишкен+. Алардын уулдары жок эле. Элазар+ менен Итамар+ болсо атасы Арун менен бирге дин кызматчы болуп кызмат кылып жүрүштү.  Жахаба Мусага мындай деди:  «Леби уруусун+ дин кызматчы Арундун алдына алып кел, алар ага кызмат кылышсын+.  Алар ыйык чатырга байланышкан иштерди кылып, жыйын чатырында Арундун жана бүт жамааттын алдындагы милдеттерин аткарышсын.  Алар жыйын чатырына тиешелүү нерселердин баарына кам көрүп+, Ысрайыл уулдарынын алдындагы милдеттерин аткаруу менен ыйык чатырда кызмат кылышсын+.  Лебилерди Арун менен анын уулдарына бер. Алар — Арунга белек катары берилгендер*, Ысрайыл уулдарынын арасынан ага берилгендер+. 10  Арун менен анын уулдарын дин кызматчылык милдеттерин аткарууга дайында+. Алардан башка бирөө ыйык жайга жакындаса, өлүм жазасына тартылат»+. 11  Жахаба Мусага дагы мындай деди: 12  «Мен өзүмө Ысрайыл уулдарынын тун балдарынын*+ ордуна лебилерди алдым, лебилер меники болот. 13  Анткени тундардын баары меники+. Мисир жериндеги тундардын баарын+ өлтүргөнүмдө Ысрайылдын бардык тун балдары менен малдарынын биринчи төлүн+ өзүм үчүн ыйыктагам. Алар меники болот. Мен Жахабамын». 14  Жахаба Мусага Синай чөлүндө+ дагы мындай деди: 15  «Леби уулдарын тукуму, уругу боюнча каттоодон өткөр. Бир айлык жана андан жогорку жаштагы эркектердин баарын каттоодон өткөр»+. 16  Муса, өзүнө буйрук кылынгандай, Жахабанын айтканы боюнча аларды каттоодон өткөрө баштады. 17  Лебинин+ уулдары булар: Гершон, Каат, Мерари+. 18  Гершондун уулдары: Либни менен Шимей+. Алардан алардын уруктары тараган. 19  Кааттын+ уулдары: Амрам, Итсар+, Хеброн жана Узиел. Алардан алардын уруктары тараган. 20  Мераринин+ уулдары: Махли+ менен Муши+. Алардан алардын уруктары тараган. Булар — Лебинин урук-тукуму. 21  Гершондон Либни+ менен Шимейдин уруктары+ тараган. Булар — Гершондун уруктары. 22  Бир айлык жана андан жогорку жаштагы+ эркектердин баары каттоодон өткөрүлдү. Алардын саны 7 500 болду+. 23  Гершондун тукумдары ыйык чатырдын+ артына, батыш тарабына жайгашты. 24  Гершондун тукумдарынын башчысы Лаелдин уулу Элиасап болду. 25  Жыйын чатырында Гершондун уулдарына+ тапшырылган нерселер булар: ыйык чатыр, анын жабуулары+, жыйын чатырынын кире беришиндеги көшөгө+, 26  ыйык чатыр менен курмандык жайын курчап турган короонун жабуулары+, жиптери+, анын кире беришин тоскон жабуу+ жана ушуларга байланышкан кызматтын баары. 27  Кааттан Амрамдын, Итсардын, Хеброндун жана Узиелдин уруктары тараган. Булар — Кааттын уруктары+. 28  Алардын бир айлык жана андан жогорку жаштагы эркектеринин баары 8 600 болду. Аларга ыйык жайга кам көрүү тапшырылды+. 29  Кааттын уулдары ыйык чатырдын түштүк тарабына жайгашты+. 30  Кааттын укум-тукумунун башчысы Узиелдин уулу+ Элисапан болду. 31  Аларга келишим сандыгы+, үстөл+, чыракпая+, курмандык жайы+, ыйык жайга тиешелүү жана кызмат үчүн колдонулган нерселер+, көшөгө+ жана ушуларга байланышкан кызматтын баары тапшырылды+. 32  Дин кызматчы Арундун уулу Элазар+ лебилердин башчыларынын башчысы болду. Ага ыйык жайга байланышкан иштерди аткаргандарды көзөмөлдөө тапшырылды. 33  Мерариден Махли+ менен Мушинин+ уруктары тараган. Булар — Мераринин уруктары+. 34  Алардын каттоодон өткөн бир айлык жана андан жогорку жаштагы эркектеринин баары 6 200 болду+. 35  Мераринин укум-тукумунун башчысы Абыкайылдын уулу Зуриел болду. Алар ыйык чатырдын түндүк тарабына жайгашты+. 36  Мераринин уулдарына тапшырылган нерселер булар: ыйык чатырдын кашектери+, шыргыйлары+, устундары+, оюгу бар таканычтары, ыйык чатырга жана андагы кызматка тиешелүү+ нерселердин баары+, 37  ошондой эле курчап турган короонун мамылары+, алардын оюгу бар таканычтары+, казыктары менен жиптери. 38  Ыйык чатырдын чыгыш тарабына, башкача айтканда, жыйын чатырынын алды жагына, күн чыгыш тарабына, Муса, Арун жана анын ыйык жайга кам көрүп, Ысрайыл уулдарынын алдындагы милдеттерин+ аткарган уулдары чатырларын тигишти. Алардан башка бирөө ыйык жайга жакындаса, өлүм жазасына тартылат+. 39  Муса менен Арун, Жахаба айткандай, лебилерди уругу боюнча каттоодон өткөрүшкөндө, алардын бир айлык жана андан жогорку жаштагы эркектеринин жалпы саны 22 000 болду. 40  Жахаба Мусага: «Ысрайыл уулдарынын бир айлык жана андан жогорку жаштагы+ тун балдарынын баарын каттоодон өткөрүп, санап чык. 41  Мага Ысрайыл уулдарынын бардык тун балдарынын+ ордуна лебилерди, ошондой эле Ысрайыл уулдарынын бардык малынын биринчи төлүнүн+ ордуна лебилердин малынын биринчи төлүн бересиң. Мен Жахабамын»,— деди. 42  Муса, Жахаба буйругандай, Ысрайыл уулдарынын бардык тун балдарын каттоодон өткөрдү. 43  Каттоодон өткөн бир айлык жана андан жогорку жаштагы тун балдардын саны 22 273 болду. 44  Жахаба Мусага дагы мындай деди: 45  «Ысрайыл уулдарынын бардык тун балдарынын ордуна лебилерди, ошондой эле алардын бардык малынын биринчи төлүнүн ордуна лебилердин малынын биринчи төлүн ал, лебилер меники болот+. Мен Жахабамын. 46  Ысрайыл уулдарынын лебилердин+ санынан ашып калган 273 тун баласынын кунуна+ 47  ар бири үчүн, ыйык жердин шекели*+ менен эсептегенде, беш шекелден ал. Бир шекел жыйырма герага* барабар+. 48  Аларды лебилердин санынан ашып калгандардын куну катары Арун менен анын уулдарына бер». 49  Ошондо Муса лебилердин санынан ашып калгандардын куну катары берилген акчаны алды. 50  Ал Ысрайыл уулдарынын тун балдарынан, ыйык жердин шекели менен эсептегенде, 1 365 шекел алды. 51  Анан, Жахаба буйрук кылгандай, кун катары берилген акчаны Жахабанын айтканы боюнча Арун менен анын уулдарына берди.

Шилтемелер

Чг 28:41дин шилт-н кара.
Евр. нефуним; «нетиндер» деген сөз менен байланышы бар. Кара: Эз 2:43.
Сөзмө-сөз: «жатынды жарып чыккан тундарынын».
Шекел еврейлердин негизги чен жана акча бирдиги болгон. Салмагы 11,4 г. Кара: 13-тирк.
Кара: 13-тирк.