Сандар 29:1—40

29  Жетинчи айдын биринчи күнү ыйык жыйын өткөргүлө+. Эч кандай оор жумуш жасабагыла+. Ал күн — сурнай тарта турган күн+.  Жахабага арналган жыты жагымдуу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка кемтиги жок бир букачар, бир кочкор, бир жашар жети эркек козу алып келгиле+.  Букачарга кошуп нан курмандыгы катары май аралаштырылган эң жакшы ундан эйфанын ондон үч бөлүгүн, кочкорго кошуп эйфанын ондон эки бөлүгүн+,  ал эми жети козунун ар бирине кошуп эйфанын ондон бир бөлүгүн алып келгиле+.  Күнөөдөн арылышыңар үчүн күнөө курмандыгына бир эркек улак алып келгиле+.  Аларды ай сайын чалынчу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык+ менен анын нан курмандыгына+ жана дайыма чалынчу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык+ менен анын нан курмандыгына+, ошондой эле алар менен кошо алынып келчү суюк тартууларга кошуп алып келгиле+. Булардын баарын Жахабага арналган жыты жагымдуу өрттөлүүчү тартуу катары берилген көрсөтмөлөргө ылайык алып келгиле+.  Ушул жетинчи айдын онунчу күнү ыйык жыйын өткөрүп+, күнөөлөрүңөр үчүн кайгырып жатканыңарды көрсөткүлө*+. Эч кандай жумуш кылбагыла+.  Жахабага арналган жыты жагымдуу тартуу катары бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка бир букачар, бир кочкор, бир жашар жети эркек козу алып келгиле+. Алардын кемтиги жок болсун+.  Букачарга кошуп нан курмандыгы катары май аралаштырылган эң жакшы ундан эйфанын ондон үч бөлүгүн, кочкорго кошуп эйфанын ондон эки бөлүгүн+, 10  ал эми жети козунун ар бирине кошуп эйфанын ондон бир бөлүгүн алып келгиле+. 11  Күнөөдөн арылуу күнү чалынчу күнөө курмандыгына+ жана дайыма чалынчу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен анын нан курмандыгына, ошондой эле алар менен кошо алынып келчү суюк тартууларга кошуп күнөө курмандыгына бир улак алып келгиле+. 12  Жетинчи айдын он бешинчи күнү+ ыйык жыйын өткөргүлө+. Эч кандай оор жумуш жасабагыла+, жети күн Жахабага арнап майрам өткөргүлө+. 13  Жахабага арналган жыты жагымдуу өрттөлүүчү тартуу катары бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка+ он үч букачар, эки кочкор, бир жашар он төрт эркек козу алып келгиле. Алардын кемтиги жок болсун+. 14  Он үч букачардын ар бирине кошуп нан курмандыгы катары май аралаштырылган эң жакшы ундан эйфанын ондон үч бөлүгүн, кочкорлордун ар бирине кошуп эйфанын ондон эки бөлүгүн+, 15  ал эми он төрт козунун ар бирине кошуп эйфанын ондон бир бөлүгүн алып келгиле+. 16  Дайыма чалынчу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка, аны менен кошо алынып келчү нан курмандыгы менен суюк тартууга кошуп күнөө курмандыгына бир улак алып келгиле+. 17  Экинчи күнү он эки букачар, эки кочкор, кемтиги жок бир жашар он төрт эркек козу алып келгиле+. 18  Ошондой эле букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша берилген көрсөтмөгө ылайык+ нан курмандыгы+ менен суюк тартуу+ алып келгиле. 19  Дайыма чалынчу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка, анын нан курмандыгына жана алар менен кошо алынып келчү суюк тартууларга+ кошуп күнөө курмандыгына бир улак алып келгиле+. 20  Үчүнчү күнү он бир букачар, эки кочкор, кемтиги жок бир жашар он төрт эркек козу алып келгиле+. 21  Ошондой эле букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша берилген көрсөтмөгө ылайык нан курмандыгы+ менен суюк тартуу+ алып келгиле. 22  Дайыма чалынчу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка, аны менен кошо алынып келчү нан курмандыгы менен суюк тартууга кошуп күнөө курмандыгына бир теке* алып келгиле+. 23  Төртүнчү күнү он букачар, эки кочкор, кемтиги жок бир жашар он төрт эркек козу алып келгиле+. 24  Ошондой эле букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша берилген көрсөтмөгө ылайык+ нан курмандыгы+ менен суюк тартуу+ алып келгиле. 25  Дайыма чалынчу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка+, аны менен кошо алынып келчү нан курмандыгы+ менен суюк тартууга кошуп күнөө курмандыгына бир улак алып келгиле+. 26  Бешинчи күнү тогуз букачар, эки кочкор, кемтиги жок бир жашар он төрт эркек козу алып келгиле+. 27  Ошондой эле букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша берилген көрсөтмөгө ылайык+ нан курмандыгы+ менен суюк тартуу+ алып келгиле. 28  Дайыма чалынчу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка, аны менен кошо алынып келчү нан курмандыгы менен суюк тартууга кошуп+ күнөө курмандыгына бир теке алып келгиле+. 29  Алтынчы күнү сегиз букачар, эки кочкор, кемтиги жок бир жашар он төрт эркек козу алып келгиле+. 30  Ошондой эле букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша берилген көрсөтмөгө ылайык+ нан курмандыгы+ менен суюк тартуу+ алып келгиле. 31  Дайыма чалынчу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка, аны менен кошо алынып келчү нан курмандыгы менен суюк тартууга кошуп+ күнөө курмандыгына бир теке алып келгиле+. 32  Жетинчи күнү жети букачар, эки кочкор, кемтиги жок бир жашар он төрт эркек козу алып келгиле+. 33  Ошондой эле букачарлардын, кочкорлордун, козулардын санына жараша берилген көрсөтмөгө ылайык+ нан курмандыгы+ менен суюк тартуу алып келгиле+. 34  Дайыма чалынчу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка, аны менен кошо алынып келчү нан курмандыгы менен суюк тартууга+ кошуп күнөө курмандыгына бир теке алып келгиле+. 35  Сегизинчи күнү салтанаттуу жыйын өткөргүлө+. Эч кандай оор жумуш жасабагыла+. 36  Жахабага арналган жыты жагымдуу өрттөлүүчү тартуу катары бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка бир букачар, бир кочкор, кемтиги жок бир жашар жети эркек козу алып келгиле+. 37  Букачарга, кочкорго жана козулардын ар бирине кошуп берилген көрсөтмөгө ылайык+ нан курмандыгы+ менен суюк тартуу+ алып келгиле. 38  Дайыма чалынчу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка, аны менен кошо алынып келчү нан курмандыгы менен суюк тартууга+ кошуп күнөө курмандыгына бир теке алып келгиле+. 39  Ант курмандыктарыңар+ менен ыктыярдуу курмандыктарыңардан+: бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарыңардан+, нан курмандыктарыңардан+, суюк тартууларыңардан+ жана тынчтык курмандыктарыңардан+ сырткары, жыл сайын белгиленчү майрамдарыңарда+ Жахабага арнап ушундай курмандыктарды чалгыла“». 40  Муса Жахаба айткандардын баарын Ысрайыл уулдарына айтты+.

Шилтемелер

Бул орозо тутууну ж. б. у. с. чектөөлөрдү билдириши мүмкүн.
Же: «эркек улак».