Сандар 26:1—65

26  Ошол жазадан кийин+ Жахаба Муса менен дин кызматчы Арундун уулу Элазарга:  «Ысрайыл уулдарынын бүт жамаатын, жыйырма жаштан өйдөкүлөрүн, Ысрайылда аскер кызматына жарактууларын, тукуму боюнча санап чыккыла»,— деди+.  Муса менен дин кызматчы Элазар+ Жерихонун+ тушунда, Мааптын Иордандын жанындагы чөлдүү түздүктөрүндө+, аларга:  «Жахаба Мусага буйрук кылгандай, жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн баарын санап чыккыла»,— дешти+. Мисирден чыккан Ысрайыл уулдары булар:  Ысрайылдын туну — Рубейин+. Рубейиндин уулдары: Ханох+ жана андан тарагандар, Палу+ жана андан тарагандар,  Кесрон+ жана андан тарагандар, Карми+ жана андан тарагандар.  Булар — Рубейиндин тукумдары. Алардын каттоодон өткөндөрүнүн саны 43 730 болду+.  Палунун уулу Элиап болгон.  Элиаптын уулдары: Немуел, Датан+, Абырам+. Датан менен Абырам жыйынга чакырылып жүргөн кишилерден болушкан. Алар Жахабага каршы чыгып, Корактын таламдаштары менен бирге Муса менен Арунга каршы чыгышкан+. 10  Ошондо жер оозун араандай ачып, аларды жутуп кеткен+. Корак болсо от жалмап кеткен 250 киши менен чогуу өлгөн+. Алардын окуясы башкалар үчүн сабак болуп калды+. 11  Бирок Корактын уулдары өлгөн эмес+. 12  Шымондун+ уулдары: Немуел+ жана андан тарагандар, Жамин+ жана андан тарагандар, Жахин+ жана андан тарагандар, 13  Зерак жана андан тарагандар, Шабул+ жана андан тарагандар. 14  Булар — Шымондун тукумдары. Алардын саны 22 200 болду+. 15  Гаттын+ уулдары: Зепон жана андан тарагандар, Хаги жана андан тарагандар, Шуни жана андан тарагандар, 16  Озни жана андан тарагандар, Эри жана андан тарагандар, 17  Арот жана андан тарагандар, Арели+ жана андан тарагандар. 18  Булар — Гаттын тукумдары. Алардын каттоодон өткөндөрүнүн саны 40 500 болду+. 19  Жүйүттүн+ уулдары Эр+ менен Онан+ болгон. Бирок алар Канаан жеринде өлүшкөн+. 20  Жүйүттүн уулдары: Шелах+ жана андан тарагандар, Перес+ жана андан тарагандар, Зерак+ жана андан тарагандар. 21  Перестин уулдары: Кесрон+ жана андан тарагандар, Хамул+ жана андан тарагандар. 22  Булар — Жүйүттүн+ тукумдары. Алардын каттоодон өткөндөрүнүн саны 76 500 болду+. 23  Исахардын+ уулдары: Тола+ жана андан тарагандар, Пуба жана андан тарагандар, 24  Жашуп жана андан тарагандар, Шимрон+ жана андан тарагандар. 25  Булар — Исахардын тукумдары. Алардын каттоодон өткөндөрүнүн саны 64 300 болду+. 26  Забулундун+ уулдары: Серет жана андан тарагандар, Элон жана андан тарагандар, Жахлел+ жана андан тарагандар. 27  Булар — Забулундун тукумдары. Алардын каттоодон өткөндөрүнүн саны 60 500 болду+. 28  Жусуптун+ уулдары: Менаше менен Эпрайым+. 29  Менашенин+ уулдары: Махир+ жана андан тарагандар. Махирдин уулу — Гилат+. Гилаттан анын тукумдары тараган. 30  Гилаттын уулдары: Изер+ жана андан тарагандар, Хелек жана андан тарагандар, 31  Асриел жана андан тарагандар, Шекем жана андан тарагандар, 32  Шемита+ жана андан тарагандар, Хепер+ жана андан тарагандар. 33  Хепердин уулу Салапаттын уулдары болгон эмес, кыздары гана болгон+. Анын кыздарынын аттары: Махла, Нух, Хогла, Милка, Тирса+. 34  Булар — Менашенин тукумдары. Алардын каттоодон өткөндөрүнүн саны 52 700 болду+. 35  Эпрайымдын+ уулдары: Шутелах+ жана андан тарагандар, Бехер жана андан тарагандар, Тахан+ жана андан тарагандар. 36  Шутелахтын уулдары: Эран жана андан тарагандар. 37  Булар — Эпрайымдын+ тукумдары. Алардын каттоодон өткөндөрүнүн саны 32 500 болду. Булар — Жусуптун тукумдары+. 38  Бенжеминдин+ уулдары: Бела+ жана андан тарагандар, Ашбел+ жана андан тарагандар, Акирам жана андан тарагандар, 39  Шепупам жана андан тарагандар, Хупам+ жана андан тарагандар. 40  Беланын уулдары: Арт менен Нааман+. Арт менен Наамандан алардын тукумдары тараган. 41  Булар — Бенжеминдин тукумдары+. Алардын каттоодон өткөндөрүнүн саны 45 600 болду+. 42  Дандын+ уулдары: Шухам жана андан тарагандар. Булар — Дандын тукумдары+. 43  Шухамдан тарагандардын каттоодон өткөндөрүнүн саны 64 400 болду+. 44  Ашырдын+ уулдары: Имнак+ жана андан тарагандар, Ишби+ жана андан тарагандар, Берия жана андан тарагандар. 45  Бериянын уулдары: Хебер жана андан тарагандар, Малкиел+ жана андан тарагандар. 46  Ашырдын кызынын аты — Серак+. 47  Булар — Ашырдын тукумдары+. Алардын каттоодон өткөндөрүнүн саны 53 400 болду+. 48  Напталынын+ уулдары: Жахсил+ жана андан тарагандар, Гуни+ жана андан тарагандар, 49  Жесер+ жана андан тарагандар, Шилем+ жана андан тарагандар. 50  Булар — Напталынын тукумдары+. Алардын каттоодон өткөндөрүнүн саны 45 400 болду+. 51  Ысрайыл уулдарынын каттоодон өткөндөрүнүн жалпы саны 601 730 болду+. 52  Ошондон кийин Жахаба Мусага: 53  «Аларга санына жараша менчикке жер бөлүштүрүп бер+. 54  Саны көптөрүнө менчикке көбүрөөк жер бер, ал эми аздарына азыраак бер+. Ар бирине каттоодон өткөндөрүнүн санына жараша бөлүп бер. 55  Жерди бөлүштүрүп жатканда өкчөмө таш ыргыткыла+. Ар бир үй-бүлө өзү таандык болгон урууга бөлүнгөн жерден үлүш алсын. 56  Саны көп уруу менен саны аз урууга өкчөмө таштын түшкөнүнө жараша жер бөлүштүрүлсүн»,— деди. 57  Лебинин+ каттоодон өткөн уулдары булар: Гершон+ жана андан тарагандар, Каат+ жана андан тарагандар, Мерари+ жана андан тарагандар. 58  Лебинин тукумдары булар: Либнинин+ уруктары, Хеброндун+ уруктары, Махлинин+ уруктары, Мушинин+ уруктары, Корактын+ уруктары. Кааттын+ Амрам+ деген уулу болгон. 59  Амрамдын аялынын аты Жохебет+ эле. Ал Лебинин Мисир жеринде төрөлгөн кызы болчу. Жохебет Амрамга Арунду, Мусаны жана алардын эжеси Мириямды төрөп берген+. 60  Арундан Надап, Абый+, Элазар жана Итамар+ төрөлгөн. 61  Надап менен Абый Жахабанын алдына мыйзамга ылайык келбеген от менен келгени үчүн өлүшкөн+. 62  Алардын каттоодон өткөн бир айлык жана андан жогорку жаштагы эркектеринин жалпы саны 23 000 болду+. Аларга Ысрайыл уулдарынын арасынан үлүш берилбегендиктен+, алар Ысрайылдын башка уулдары менен бирге каттоодон өтүшкөн жок+. 63  Жерихонун тушунда+, Мааптын Иордандын жанындагы чөлдүү түздүктөрүндө, Муса менен дин кызматчы Элазар каттоодон өткөргөн Ысрайыл уулдары — ушулар. 64  Алардын арасында Муса менен дин кызматчы Арун Синай чөлүндө каттоодон өткөргөн Ысрайыл уулдарынын бири да болгон эмес+. 65  Анткени Жахаба алар жөнүндө: «Алар чөлдө өлүп жок болушат»,— деп айткан+. Алардын арасынан Жепундун уулу Калеп менен Нундун уулу Жашыядан башка эч ким калган эмес+.

Шилтемелер