Сандар 22:1—41

22  Андан кийин Ысрайыл уулдары жолго чыгып, Жерихонун тушуна, Иордандын берки өйүзүндөгү Мааптын чөлдүү түздүктөрүнө, келип чатырларын тигишти+.  Зипордун уулу Балак+ Ысрайыл уулдарынын аморлуктарды эмне кылганын бүт көрдү.  Алардын саны абдан көп болгондуктан, мааптыктардын үрөйү учту. Алар Ысрайыл уулдарынан аябай коркуп+, аларды жек көрө башташты.  Ошондуктан мааптыктар Мидиан жеринин аксакалдарына+: «Бука талаадагы чөптү жалмагандай, эми бул жамаат айланабыздагынын баарын жалмап таштайт»,— дешти. Ал кезде Зипордун уулу Балак+ Мааптын падышасы эле.  Ал Беордун уулу Биламды+ чакыртыш үчүн өзүнүн жериндеги дарыянын+ жанында жайгашкан Петорго+ кишилерди жиберип, Биламга мындай деп айттырды: «Сөзүмө кулак сал. Мисирден бир эл келип, көз жеткен жердин баарын каптап калды+. Алар биздин так маңдайыбызда жашап жатышат.  Суранам, келип, бул элди каргап бер+, себеби алар менден алда канча күчтүү. Балким, ошондо аларды кыйратып, бул жерден кууп чыга алаттырмын. Анткени сен бата берген киши бата аларын, сен каргаган киши каргышка каларын билем»+.  Мааптын аксакалдары менен Мидиандын аксакалдары Биламга+ төлгө ачканы үчүн берчү сыйлыгын алып+, жолго чыгышты. Алар ага келип, Балактын сөздөрүн айтып беришти.  Билам аларга: «Ушул жерге түнөгүлө. Мен силерге, Жахаба эмне десе, ошону айтып берем»,— деди+. Мааптын төрөлөрү Биламдыкында калышты.  Кудай Биламга келип: «Булар кимдер?» — деп сурады+. 10  Билам чыныгы Кудайга мындай деп жооп берди: «Буларды Зипордун уулу Балак+ жөнөтүптүр. Ал мага: 11  „Мисирден чыккан эл көз жеткен жердин баарын каптап калды+. Келип, бул элди каргап бер+. Балким, ошондо алар менен согушуп, аларды бул жерден кууп чыга алаттырмын“,— деп айттырып жибериптир». 12  Ошондо Кудай Биламга: «Булар менен барба. Ал элди каргаба+, анткени ал эл — бата алган эл»,— деди+. 13  Билам эртең менен туруп, Балактын төрөлөрүнө: «Өз жериңерге кайткыла, анткени Жахаба силер менен барышыма каршы болуп жатат»,— деди. 14  Мааптын төрөлөрү Балакка барып: «Билам биз менен келгенге макул болбой койду»,— дешти+. 15  Ошондо Балак ага мурункудан көбүрөөк киши жиберди. Алар мурункуларынан бир топ кадыр-барктуу эле. 16  Ал төрөлөр Биламга барып: «Зипордун уулу Балак: „Суранам, келчи. 17  Мен сага чоң сый көрсөтөм+, айтканыңдын баарын кылам+. Суранам, келип, бул элди каргап бер“,— деп айтып жатат»,— дешти. 18  Бирок Билам Балактын кызматчыларына: «Балак мага алтын-күмүшкө толгон үйүн берсе да, мен Жахаба Кудайымдын буйругун бузуп, чоң да, кичине да иш кыла алмак эмесмин+. 19  Ошентсе да бүгүн ушул жерге түнөгүлө, Жахабанын мага дагы эмне дээрин билейин»,— деди+. 20  Түн ичинде Кудай Биламга келип: «Бул кишилер сени чакырып келсе, анда ордуңан туруп, алар менен бар. Бирок мен айткан сөздөрдү гана айт»,— деди+. 21  Билам эртең менен туруп, эшегин токуп, Маап төрөлөрү менен жөнөдү+. 22  Ошондо Кудай Биламдын алар менен кеткенине каарданды. Жахабанын периштеси ага тоскоолдук кылыш үчүн жолго туруп алды+. Билам эшегин минип бараткан болчу, жанында эки кулу бар эле. 23  Жолдо Жахабанын кылыч кармаган периштеси турганын көрүп+, эшек жолдон бурулуп, талаага салды. Билам аны кайра жолго буруш үчүн сабап кирди. 24  Жахабанын периштеси жүзүмзарлардын ортосундагы кууш жолго туруп алды. Жолдун эки жагында тең таш дубал бар эле. 25  Жахабанын периштеси турганын көрүп, эшек дубал жакка ыктаганда, Биламдын буту кысылып калды. Билам аны дагы сабап кирди. 26  Жахабанын периштеси дагы бир аз арыраак барып, оңго да, солго да бурула албай турган кууш жерге туруп алды. 27  Жахабанын периштесин көрүп, Биламдын алдындагы эшек жата калды. Биламдын ачуусу келип+, аны таягы менен сабап кирди. 28  Ошондо Жахаба эшекти сүйлөтүп койду+. Эшек Биламга: «Ушуну менен мени үч жолу сабадың. Мен сага эмне кылдым?» — деди+. 29  Билам ага: «Мени кыйнаганың үчүн сабадым. Колумда кылыч болсо, сени өлтүрүп салмакмын»,— деп жооп берди+. 30  Эшек Биламга: «Өмүр бою мени минип келатасың, буга чейин ушинткен күнүм болду беле?» — деди+. Билам: «Жок»,— деп жооп берди. 31  Ошондо Жахаба Биламдын көзүн ачты+. Ал жолдо Жахабанын кылыч кармаган периштеси турганын көрүп, ошол замат чөгөлөп, жүзтөмөндөп жыгылды. 32  Жахабанын периштеси ага: «Эмнеге эшегиңди үч жолу сабадың? Сен өжөрлөнүп, менин эркиме каршы бараткандыктан+, мен сага тоскоолдук кылыш үчүн чыктым. 33  Эшегиң мени көрүп, үч жолу бурулуп кеткенге аракет кылды+. Ал антпегенде, мен аны тирүү калтырып, сени өлтүрүп коймокмун»,— деди+. 34  Билам Жахабанын периштесине: «Мен күнөө кылдым+. Жолдо мени күтүп турганыңды билген эмесмин. Эгер бул кылганым сенин көз алдыңда туура эмес болсо, артка кайтайын»,— деди. 35  Жахабанын периштеси Биламга: «Бул кишилер менен бара бер+, бирок мен айткандарды гана айт»,— деди+. Ошентип, Билам Балактын төрөлөрү менен андан ары кетти. 36  Биламдын келгенин угуп, Балак ошол замат аны өзүнүн чек арасындагы Арнондун жээгинде жайгашкан Мааптын+ шаарынан тоскону чыкты. 37  Балак Биламга: «Сени чакыртканы киши жибергенимде эмнеге келбей койдуң? Мени сый көрсөтө албайт деп ойлойсуңбу?» — деди+. 38  Билам ага: «Мына, келдим. Бирок мен эмне айта алмак элем?+ Мен Кудай оозума салган сөздөрдү гана айтам»,— деп жооп берди+. 39  Ошентип, Билам Балак менен жөнөдү. Алар Кириат-Хусотко келишти. 40  Балак бодо мал менен койдон курмандык чалып+, алардын этинен Билам менен анын жанындагы төрөлөргө берип жиберди. 41  Эртең менен Балак Биламга бүт элди көрсөтүш үчүн+ аны Бамот-Баалга+ алып барды.

Шилтемелер