Сандар 20:1—29

20  Биринчи айда Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты Зин чөлүнө+ келип, Кадешке+ жайгашты. Ошол жерде Мириям+ көз жумуп, ошол жерге коюлду.  Ичкенге суу жок болгондуктан, бүт жамаат+ Муса менен Арунга каршы чыгуу үчүн чогулду+.  Алар Мусаны урушуп+: «Жахабанын алдында бир туугандарыбыз өлгөндө эле өлүп калсак эмне!+  Жахабанын жыйналышын бул чөлгө эмнеге алып келдиңер? Эми өзүбүз да, малыбыз да өлөбүз+.  Эмнеге бизди Мисирден алып чыгып, куураган ушул жерге алып келдиңер?+ Бул жерде эгин да, анжир да, жүзүм да, анар да+, атүгүл суу да жок экен»,— дей башташты.  Муса менен Арун чогулган элдин жанынан кетип, жыйын чатырынын кире беришине барып, жүзтөмөндөп жыгылышты+. Ошондо аларга Жахабанын даңкы көрүндү+.  Анан Жахаба Мусага:  «Таягыңды алып+, бир тууганың Арун экөөң бүт жамаатты чогулткула да, алардын көзүнчө аскага айткыла, силерге суу берсин. Анан андан чыккан суудан жамаатка жана алардын малына бергиле»,— деди+.  Муса, Жахаба буйрук кылгандай, анын алдынан таягын алды да+, 10  Арун экөө жыйналышты асканын жанына чогултушту. Анан ал элге: «Кулак салгыла, козголоңчулар!+ Эмне, ушул аскадан силерге суу чыгарып берелиби?» — деди+. 11  Андан соң Муса колун көтөрүп, таягы менен асканы эки жолу чапты эле, андан суу атырылып чыкты. Ошондо жамаат да, алардын малы да суу иче баштады+. 12  Кийинчерээк Жахаба Муса менен Арунга: «Мага ишенбегениңер үчүн жана Ысрайыл уулдарынын алдында менин ыйык экенимди көрсөтпөгөнүңөр үчүн+, бул элди мен аларга бере турган жерге силер алып барбайсыңар»,— деди+. 13  Бул — Мериба* суусу+, анткени ал жерде Ысрайыл уулдары Жахаба менен талашкандыктан, ал аларга өзүнүн ыйык экенин көрсөткөн. 14  Муса Кадештен Эдом падышасына мындай деп айттырганы кабарчыларды жиберди+: «Бир тууганың Ысрайыл+ мындай дейт: „Сен башыбызга түшкөн кыйынчылыктардын баарын билесиң+. 15  Ата-бабаларыбыз Мисир жерине барышкан эле+. Биз ал жерде көп убакыт бою жашадык+. Бирок мисирликтер ата-бабаларыбызга да, бизге да жаман мамиле жасашты+. 16  Акыры Жахабага жалбарганыбызда+, ал үнүбүздү угуп, периштесин жиберип+, бизди Мисирден алып чыкты. Азыр биз сенин аймагыңа чектеш жайгашкан Кадеш шаарында турабыз. 17  Жериң аркылуу өтүп кетишибизге уруксат эт. Биз сенин талааларың менен жүзүмзарларыңды аралабайбыз, кудуктарыңдан суу ичпейбиз. Жериңден өтүп кеткиче падышанын жолунан+ оңго да, солго да бурулбайбыз“»+. 18  Бирок Эдом: «Менин жерим аркылуу өтпө, болбосо сага каршы кылыч менен чыгам»,— деди. 19  Ысрайыл уулдары ага: «Биз чоң жол менен эле өтөбүз. Эгер өзүбүз же малыбыз сенин сууңдан ичсек, төлөп беребиз+. Бизге эч нерсенин кереги жок, өтүп кетсек эле болду»,— деди+. 20  Бирок Эдом+ падышасы: «Өтпөйсүң»,— деп койду+. Анан аларга каршы көп эли, күчтүү аскери менен чыкты. 21  Ошентип, Эдом Ысрайыл уулдарын өзүнүн жери аркылуу өткөзбөй койду+. Ошондуктан Ысрайыл ал жактан кетти+. 22  Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты Кадештен+ чыгып, Ор тоосуна+ келди. 23  Эдомго чектеш жайгашкан Ор тоосунда Жахаба Муса менен Арунга мындай деди: 24  «Силер Мериба суусу+ жөнүндөгү буйругума каршы чыккандыктан, мен Ысрайыл уулдарына бере турган жерге Арун барбайт, ал ата-бабаларына кошулат+. 25  Андыктан Арун менен анын уулу Элазарды Ор тоосуна алып чык. 26  Анан Арундун үстүндөгү дин кызматчынын кийимин чечип+, уулу Элазарга кийгиз+. Арун көз жумуп, ата-бабаларына кошулат»+. 27  Муса баарын Жахаба айткандай кылды. Алар бүт жамааттын көзүнчө Ор тоосуна чыгышты. 28  Анан Муса Арундун үстүндөгү кийимин чечип, уулу Элазарга кийгизди. Арун ошол тоонун башында көз жумду+. Муса менен Элазар болсо тоодон түшүштү. 29  Ошондо бүт жамаат Арундун өлгөнүн билди. Ысрайыл эли аны отуз күн жоктоп ыйлады+.

Шилтемелер

Мааниси: «уруш; чыр-чатак; талаш».