Сандар 16:1—50

16  Лебиден+ төрөлгөн Кааттын+ уулу Итсардын+ уулу Корак+ жана аны менен бирге Рубейин+ уулдары: Элиаптын+ уулу Датан+ менен Абырам+, Пелефтин уулу Он  Мусага келишти. Аларга кошулуп Ысрайыл уулдарынын арасынан 250 киши — жамаат башчылары, жыйынга чакырылчу атактуу кишилер — келишти.  Алар Муса менен Арунга каршы чыгып+: «Жетишет силердики! Жамааттагылардын баары ыйык+, Жахаба алардын арасында+. Эмне үчүн силер өзүңөрдү Жахабанын жыйналышынан жогору коёсуңар?» — дешти+.  Муну укканда Муса жүзтөмөндөп жыгылды.  Анан ал Корак менен анын таламдаштарына мындай деди: «Эртең менен Жахаба ким ыйык экенин+, ага ким таандык экенин+ жана ага ким жакындай аларын+ көрсөтөт. Ал кимди тандаса+, ошол ага жакындай алат.  Корак, сен да, таламдаштарың+ да мындай кылгыла: чок салгычтарды алгыла да+,  эртең Жахабанын алдында аларга чок салып, үстүнө жыпарзат салгыла. Жахаба кимди тандаса+, ошол ыйык. Жетишет силердики, Леби уулдары!»+  Анан Коракка мындай деди: «Леби уулдары, сөзүмө кулак салгылачы.  Ысрайылдын Кудайы Жахабанын силерди, өзүнүн ыйык чатырындагы иштерди аткарышыңар үчүн, жамааттын алдында туруп, аларга кызмат кылышыңар үчүн+, Ысрайыл жамаатынан бөлүп койгону силерге аздык кылып жатабы?+ 10  Анын сени, бир туугандарыңды, Леби уулдарын, өзүнө жакындатканы аздык кылгансып, эмнеге дин кызматчылыкка да умтулуп жатасыңар?+ 11  Сен да, сенин таламдаштарың да Жахабага каршы чыгып жатасыңар+. Арунга каршы чыгып, наалыгыдай, ал ким эле?»+ 12  Андан соң Муса Элиаптын уулдары Датан менен Абырамды+ чакырганы киши жиберди, бирок алар: «Барбайбыз!+ 13  Бизди чөлдө өлтүрүш үчүн сүт менен бал аккан жерден алып чыкканың аз келгенсип+, эми бизге төрө болгуң барбы?+ 14  Кана, бизди сүт менен бал аккан жерге алып барып+, жер менен жүзүмзарларды мураска бергениң? Же тигилердин көзүн оюп салгың барбы? Барбайбыз!» — дешти. 15  Ошондо Муса абдан ачууланып, Жахабага: «Алардын нан курмандыгын кабыл алба+. Мен алардан бир да эшек алган эмесмин, алардын эч кимисине жамандык кылган эмесмин»,— деди+. 16  Анан Коракка+: «Эртең таламдаштарың менен Жахабанын алдына барып тур+. Сени менен кошо таламдаштарың да, Арун да барсын. 17  Ар бириңер чок салгычтарыңарды алып, ага жыпарзаттан салып, Жахабанын алдына алып келгиле, бардыгы 250 чок салгыч болсун. Сен да, Арун да чок салгычыңарды алып келгиле»,— деди. 18  Ошентип, алардын ар бири чок салгычына чок салып, үстүнө жыпарзаттан салып, жыйын чатырынын кире беришине барып турушту. Муса менен Арун да алар менен бирге барды. 19  Корак бүт жамаатты+ аларга каршы чыгыш үчүн жыйын чатырынын кире беришине чогултканда, бүт жамаатка Жахабанын даңкы көрүндү+. 20  Жахаба Муса менен Арунга: 21  «Бул жамааттан бөлүнүп+, өзүнчө тургула, мен буларды бир заматта жок кылып таштайм»,— деди+. 22  Ошондо ал экөө жүзтөмөндөп жыгылып: «Оо, Кудай, бардыгына өмүр берген Кудай+, бир адамдын күнөөсү үчүн бүт жамаатка каарданасыңбы?» — дешти+. 23  Ошондо Жахаба Мусага: 24  «Жамаатка: „Корактын, Датандын, Абырамдын чатырынан алыс тургула“,— деп айт»,— деди+. 25  Муса Датан менен Абырамга барды, аны менен кошо Ысрайыл аксакалдары+ да барышты. 26  Анан Муса жамаатка: «Булардын күнөөсүнүн айынан силер да өлүп калбашыңар үчүн, бул ыймансыз адамдардын чатырларынан алыс тургула, буларга таандык бир да нерсеге тийбегиле»,— деди+. 27  Эл ошол замат Корактын, Датандын, Абырамдын чатырынан алыс барып турушту. Датан менен Абырам болсо сыртка чыгып, аялдары, балдары менен чатырларынын оозунда турушту+. 28  Ошондо Муса мындай деди: «Ушул иштердин баарын мен өзүм билип эмес+, Жахаба жибергендиктен кылып жатканымды мындан билесиңер+: 29  эгер булар башка адамдар өлгөндөй эле өлүшсө, башкалар жазалангандай эле жазаланышса+, анда мени Жахаба жиберген эмес болот+. 30  Ал эми Жахаба адаттан тыш нерсе кылып+, жер араанын ачып, булардын өздөрүн да, буларга таандык нерселерди да жутуп кетсе+, ошентип булар көргө* тирүүлөй түшсө+, булардын Жахабага урмат көрсөтпөгөнүн билесиңер»+. 31  Муса ушул сөздөрдү айтып бүтөрү менен, алар турган жерде жарака пайда болду+. 32  Жер араанын ачып, аларды үйүндөгүлөрү менен, ошондой эле Корактын бүт үйүндөгүлөрүн, бүт мүлкүн жутуп кетти+. 33  Ошентип, алар бүт үйүндөгүлөрү менен кошо тирүүлөй көргө түшүштү. Алар жер астында калып+, жыйналыштын арасынан жок болушту+. 34  Алардын кыйкырганын угуп, тегерегинде турган ысрайылдыктардын баары: «Бизди да жер жутуп кетпесин!» — деп качып жөнөштү+. 35  Анан Жахабадан от түшүп+, жыпарзат түтөткөн эки жүз элүү кишини жалмап кетти+. 36  Жахаба Мусага мындай деди: 37  «Дин кызматчы Арундун уулу Элазарга айт, от түшкөн жерде калган чок салгычтарды чогултсун+. Анан ага мындай де: „Чок салгычтардагы чокторду ошол жерге чачып сал, анткени ал идиштер ыйык, 38  өз жанына каршы күнөө кылган кишилердики болсо да, ал идиштер ыйык+. Алардан курмандык жайын жабыш үчүн каңылтыр жаса+, анткени Жахабанын алдына алынып келгендиктен алар ыйык болуп калды. Алар Ысрайыл уулдары үчүн белги болсун“»+. 39  Ошондо дин кызматчы Элазар от жалмап кеткен кишилердин жез чок салгычтарын чогултту+, анан алардан курмандык жайынын үстүнө жапкыч жасашты. 40  Алар Жахаба Элазарга Муса аркылуу айткандай кылышты. Ысрайыл уулдарына Арундун тукумдарынан башка эч ким+ Жахабанын алдына жыпарзат түтөткөнү+ келбеши керектигин, эч ким Корак менен анын таламдаштарындай иш кылбашы керектигин эскертип туруш үчүн ошентишти+. 41  Эртеси күнү Ысрайыл уулдарынын бүт жамааты наалып: «Жахабанын элин силер өлтүрдүңөр» — деп, Муса менен Арунду күнөөлөй башташты+. 42  Бүт жамаат Муса менен Арунга каршы чогулганда, алар жыйын чатыры жакты карап, аны булут каптап калганын, Жахабанын даңкын көрүштү+. 43  Муса менен Арун жыйын чатырынын алдына барышты+. 44  Жахаба Мусага: 45  «Бул жамааттан бөлүнүп, өзүнчө тургула. Мен буларды бир заматта жок кылам»,— деди+. Ошондо алар жүзтөмөндөп жыгылышты+. 46  Анан Муса Арунга: «Чок салгычка курмандык жайындагы чоктон салып+, үстүнө жыпарзаттан сал да, тезирээк жамаатка барып, аларды күнөөдөн арылт+, анткени Жахабанын каары кайнап+, эл кырыла баштады!» — деди. 47  Арун ошол замат, Муса айткандай, чок салгычты алып, жамаатка чуркап барса, эл кырыла баштаптыр. Ошондо ал идишке жыпарзаттан салып, аларды күнөөдөн арылта баштады. 48  Ал өлгөндөр менен тирүүлөрдүн ортосунда турду+. Акыры, кыйроо токтоду+. 49  Корактын айынан өлгөндөрдү кошпогондо, ошол жазадан 14 700 киши өлдү. 50  Кыйроо токтогондон кийин, Арун кайра жыйын чатырынын кире беришинде турган Мусага барды.

Шилтемелер

Евр. шеол. Кара: 8-тирк.