Сандар 14:1—45

14  Ошондо бүт жамаат ыйлап кирди. Эл түнү менен боздоп ыйлады+.  Ысрайыл уулдарынын баары Муса менен Арунга каршы чыгып, наалый баштады+. Бүт жамаат аларга: «Ушундан көрө Мисир жеринде же ушу ээн талаада эле өлүп калсак эмне!  Жахаба бизди ал жакка кылычтан өлсүн деп алып баратабы?+ Эми аялдарыбыз менен балдарыбыз душманга олжо болот+. Андан көрө Мисирге кайтканыбыз эле оң эмеспи?» — деди+.  Алар атүгүл бири-бирине: «Өзүбүзгө башчы шайлап алалы да, кайра Мисирге кетели»,— дей башташты+.  Ошондо Муса менен Арун Ысрайыл уулдарынын бүт жамаатынын алдында жүзтөмөндөп жыгылышты+.  Жерди көрүп келгендердин ичинен Нундун уулу Жашыя+ менен Жепундун уулу Калеп+ кийимдерин айрып жиберишти да+,  Ысрайыл уулдарынын бүт жамаатына: «Биз көрүп келген жер аябай сонун жер экен+.  Эгер Жахаба бизди жакшы көрсө+, бизди ошол жакка алып барып, сүт менен бал аккан ошол жерди бизге берет+.  Болгону, Жахабага каршы чыкпагыла+, ал жерде жашаган элден коркпогула+, анткени биз аларды оңой эле жеңип алабыз+. Алар коргоочусу жок калды, ал эми биз менен Жахаба баратат+, алардан эч коркпогула»,— дешти+. 10  Бирок бүт жамаат аларды таш бараңга алабыз дей баштады+. Ошондо Ысрайыл уулдарынын баарына жыйын чатырынын үстүнөн Жахабанын даңкы көрүндү+. 11  Жахаба Мусага: «Бул эл мени качанкыга чейин+ урматтабайт?+ Булардын көз алдында жасаган кереметтериме карабай мага ишенбей жүрө беришеби?+ 12  Мен буларга жугуштуу оору каптатам, буларды жок кылам. Сенден болсо алда канча улуу, күчтүү эл чыгарам»,— деди+. 13  Бирок Муса Жахабага мындай деди: «Анда мисирликтер эмне дейт? Сен бул элди алардын арасынан өз күчүң менен алып чыкпадың беле+. Алар бул элди эмне кылганыңды угуп, 14  бул жердин тургундарына айтышат да. Жахаба, алар сенин бул элдин арасында экениңди+, алар менен бетме-бет көрүшөрүңдү угушкан+. Ошондой эле сенин Жахаба экениңди, сенин булутуң бул элдин үстүндө турарын, күндүз алардын алдында булут мамысында, түнкүсүн от мамысында баратканыңды да угушкан+. 15  Эгерде сен бул элди бирин калтырбай кырып таштасаң+, анда сенин даңкын тууралуу уккан ошол элдер: 16  „Жахаба бул элди өзү убада кылган жерге алып бара албай, аларды ээн талаада кырып таштады“,— деп айтышпайбы+. 17  Ошондуктан, Жахаба, улуу күчүңдү көрсөт+. Анткени сен өзүң: 18  „Жахаба — ачууланганга шашпаган+, мээримдүүлүгү чексиз+, жаңылыштыкты, кылмышты кечире турган+, бирок жазасыз калтырбай турган+, аталарынын күнөөсү үчүн уулдарын үчүнчү, төртүнчү муунуна чейин жазалай турган Кудай“,— деп айткансың+. 19  Улуу мээримдүүлүгүңдү көрсөтүп, бул элдин күнөөсүн, Мисирде жүргөн убагынан тартып ушул күнгө чейин кечирип келе жатканыңдай эле, кечире көр»+. 20  Ошондо Жахаба мындай деди: «Мейли, сен суранган үчүн кечирейин+. 21  Мен тирүүмүн, бүт жер жүзү Жахабанын даңкына толот+. 22  Бирок менин даңкымды+, Мисир жеринде, ээн талаада жасаган кереметтеримди+ көрүшкөнү менен, мени он жолу сынап+, үнүмдү укпай койгондордун баары+ 23  мен алардын ата-бабаларына убада кылган жерди көрбөйт, мени урматтабагандардын баары аны көрбөйт+. 24  Ал эми кулум Калеп+ башкача рух көрсөтүп, мага толугу менен баш ийгендиктен+, мен аны өзү көрүп келген жерге алып барам, анын тукумдары ал жерди ээлешет+. 25  Өрөөндө Амалыктын тукумдары менен канаандыктар жашашат+, ошондуктан эртең бурулуп, Кызыл деңизди көздөй кеткен жол менен ээн талаага баргыла»+. 26  Жахаба Муса менен Арунга мындай деди: 27  «Ниети бузук бул эл качанкыга чейин мага каршы чыгып, наалый берет?+ Ысрайыл уулдарынын мага каршы чыгып, наалып жатышканын угуп жатам+. 28  Аларга мындай деп айт: „Мен тирүүмүн,— дейт Жахаба,— мага эмне деп айткан болсоңор, силерге ошону кылам!+ 29  Сөөгүңөр ушул ээн талаада калат+. Каттоодон өткөндөрдүн, жыйырма жаштан өйдөкүлөрдүн баарынын, мага каршы чыгып, наалыгандардын баарынын, сөөгү ушул ээн талаада калат+. 30  Мен колумду көтөрүп+, силер менен бирге жашайм деп ант берген жерге Жепундун уулу Калеп менен Нундун уулу Жашыядан башка эч кимиңер барбайсыңар+. 31  Ал жерге силердин душманга олжо болот+ деген балдарыңарды алып барам. Алар силер баргыңар келбей койгон жерди көрүшөт+. 32  Ал эми силердин сөөгүңөр ушул ээн талаада калат+. 33  Баарыңар өлүп бүтмөйүнчө+, уулдарыңар ээн талаада кырк жыл бою койчу болуп+, силердин бузуктугуңар үчүн жооп беришет+. 34  Силер жерди кырк күн карап чыккансыңар+. Кылган күнөөлөрүңөр үчүн ошол күндөрдүн санына жараша кырк жыл+ — бир күн үчүн бир жыл+ — жазаланасыңар. Мен таштап койгондо кандай болорун ошондо билесиңер+. 35  Мен, Жахаба, кандай айтсам, ниети бузук бул элге+, мага каршы чыккандардын баарына, ошондой кылам: алар ушул ээн талаада жок болушат, ушул жерде өлүшөт+. 36  Муса жерди көрүп келүүгө жиберген кишилер кайра келип, ал жер жөнүндө жаман сөздөрдү айтып+, бүт жамаатты ага каршы чыгууга тукурушкандыктан, 37  ал жер жөнүндө жалаң жаман сөздөрдү айтышкандыктан, жазаланып, Жахабанын алдында өлүшөт+. 38  Ал жерди көрүп келгени баргандардын ичинен Нундун уулу Жашыя менен Жепундун уулу Калеп гана тирүү калат“»+. 39  Муса бул сөздөрдү Ысрайыл уулдарынын баарына айтканда, эл катуу кайгыра баштады+. 40  Алар эртең менен эрте туруп: «Биз Жахаба айткан жерге барышыбыз керек, анткени биз күнөөгө баттык» — деп+, тоонун башына чыгабыз дей башташты. 41  Бирок Муса аларга мындай деди: «Эмне үчүн Жахабанын айтканын аткарбай жатасыңар?+ Эч кандай ийгиликке жетпейсиңер. 42  Жахаба силер менен эмес, андыктан душмандарыңар силерди талкалап салбашы үчүн, ал жакка барбагыла+. 43  Ал жактан Амалыктын тукумдары менен канаандыктарга кабылып+, алардын кылычынан өлөсүңөр. Анткени силер Жахабага баш ийбей калгандыктан, Жахаба силер менен болбойт»+. 44  Бирок алар өздөрүн өздөрү билип тоонун башына чыга башташты+. Муса болсо конушта калды. Жахабанын келишим сандыгы да конушта калды+. 45  Ошондо тоодо жашаган Амалыктын тукумдары+ менен канаандыктар ылдый түшүп, Ысрайыл уулдарын талкалай башташты, аларды Хормага+ чейин кууп барышты.

Шилтемелер