Некемия 8:1—18

8  Бүт эл, бир кишидей болуп+, Суу дарбазасынын+ алдындагы аянтка чогулуп+, көчүрмөчү Эзрага+ Жахабанын Ысрайылга берген+ китебин, Мусанын мыйзам+ китебин+, алып кел дешти.  Ошентип, жетинчи айдын биринчи күнү+ дин кызматчы+ Эзра Мыйзамды алып келип, элдин алдына чыкты+. Ал жерге эркектер, аялдар жана айтылгандарды түшүнө ала турган курактагы балдардын баары+ чогулган эле.  Ал Суу дарбазасынын алдындагы аянтка чогулган эркек-аялдарга, айтылгандарды түшүнө ала тургандардын баарына таң аткандан+ түшкө чейин мыйзам китебинен окуп берди+. Бардыгы ал китепте жазылгандарды кунт коюп+ угуп жатышты+.  Көчүрмөчү Эзра ошол күнгө арналып жасалган жыгач секичеде турду+. Анын оң жагында Матития, Шема, Аная, Урий, Хилкия, Маасеялар, ал эми сол жагында Педая, Мишаел, Малкия+, Хашум+, Хашбадана, Закарыя, Мешуламдар турушту.  Эзра секичеде тургандыктан, анын китепти ачканы+ баарына көрүндү. Ошондуктан ал китепти ачканда, элдин баары ордунан турду+.  Анан Эзра чыныгы Кудай Жахабаны, улуу Кудайды, даңктады+. Ошондо бүт эл колун көтөрүп+: «Оомийн! Оомийн!» — деди да+, чөгөлөп+, Жахабага жерге чейин ийиле таазим кылды+.  Жешуя, Бани, Шеребия+, Жамин, Акуп, Шабетай, Одия, Маасея, Келита, Азария, Жозабат+, Ханан жана Пелая+ деген лебилер ал жерде тургандарга+ мыйзамды түшүндүрүп берип жатышты+.  Алар чыныгы Кудайдын мыйзам китебинен окуп берип+, алардын маанисин чечмелеп, түшүндүрүп жатышты. Ошентип, алар элге окулгандарды түшүнгөнгө жардам берип жатышты+.  Тиршата+, атап айтканда, Некемия+, дин кызматчы жана көчүрмөчү Эзра+, ошондой эле элди окутуп жаткан лебилер элге: «Бул күн Жахаба Кудайыңар үчүн ыйык күн+. Кайгырбагыла, ыйлабагыла»,— дешти+. Анткени эл Мыйзамда жазылган сөздөрдү угуп ыйлап жаткан эле+. 10  Ал элге: «Баргыла, майлуу тамактардан жеп, таттуу суусундуктардан ичкиле, тамак-ашы жоктор менен бөлүшкүлө+. Анткени бул күн — Теңирибиз үчүн ыйык күн. Кайгырбагыла, анткени Жахаба берген кубаныч силер үчүн чеп болот»,— деди. 11  Лебилер да: «Койгула, кайгырбагыла, анткени бул күн — ыйык күн» — деп, элди тынчтандырып жатышты. 12  Ошондон кийин бүт эл барып, ичип-жеди, башкалар менен да бөлүштү+. Айтылган сөздөрдүн маанисин түшүнгөндүктөн+ алар кубанып-шаттанып жатышты+. 13  Экинчи күнү бүт тукум башчылары, дин кызматчылар жана лебилер Мыйзамда жазылган сөздөрдү түшүнүш үчүн көчүрмөчү Эзрага барышты+. 14  Алар Жахабанын Муса аркылуу берген мыйзамынан+ Ысрайыл уулдары жетинчи айда+ өткөрүлчү майрамдын убагында алачыктарда жашашы керектигин+, 15  ошондой эле бардык шаарларында жана бүт Иерусалимде+: «Мыйзамда жазылганга ылайык, алачык жасаш үчүн тоолуу аймактарга+ барып, зайтун дарагынын+, май дарагынын, курма дарагынын, мирттин жана башка дарактардын жалбырактуу бутактарын алып келгиле»,— деп жар салынышы керектигин билишти+. 16  Эл барып, бутактарды алып келишти да, ар бири өзүнүн үйүнүн чатырына+, короолоруна+, ошондой эле чыныгы Кудайдын үйүнүн короолоруна, Суу дарбазасынын+ алдындагы аянтка+ жана Эпрайым дарбазасынын+ алдындагы аянтка алачыктарды жасашты. 17  Ошентип, туткундан кайтып келген бүт жамаат алачыктарда жашап жатты. Алар абдан кубанып жатышты+, анткени Нундун уулу Жашыянын+ күндөрүнөн бери бул майрамды ушинтип өткөрүшө элек болчу. 18  Майрамдын биринчи күнүнөн тартып акыркы күнүнө чейин аларга чыныгы Кудайдын мыйзам китебинен күн сайын окуп берип жатышты+. Алар жети күн майрамдап, сегизинчи күнү, мыйзамга ылайык, салтанаттуу жыйын өткөрүштү+.

Шилтемелер