Насаатчы 7:1—29

7  Жакшы ат баалуу майдан артык+, адамдын өлгөн күнү туулган күнүнөн артык+.  Той болуп жаткан үйгө барганча, күйүт тартып жаткан үйгө барган артык+. Анткени ар бир адам өлүмгө дуушар болот. Ошондуктан тирүү жүргөн адам ушуну жүрөгүнө түйсүн.  Күлкүгө караганда кайгы жакшы+, себеби жүзү муңайгандын жүрөгү жакшырат+.  Акылдуулардын жүрөгү күйүт тартып жаткан үйдө+, ал эми акылсыздардын жүрөгү тойлоп жаткан үйдө+.  Акылсыздардын ырын уккандан көрө+, акылдуунун жемесин уккан жакшы+.  Анткени акылсыздын күлкүсү казандын алдындагы тикенектин чатырап күйгөнүндөй+. Бул да убаракерчилик.  Кысым акылдууну акылсыздык кылууга түртүшү мүмкүн+, ал эми белек+ жүрөктү бузушу мүмкүн+.  Иштин аягы башталышынан жакшы+. Сабырдуу киши бой көтөрчөөктөн артык+.  Таарынууга шашпа+, анткени таарыныч акылсыздардын көкүрөгүндө уялайт+. 10  «Эмне үчүн азыркы күндөргө караганда өткөн күндөр жакшы эле?» — дебе+. Анткени антип сураганың акылмандыкка жатпайт+. 11  Мурастын акылмандык менен коштолгону жакшы, ал күн астында тирүү жүргөндөргө пайда алып келет+. 12  Анткени акылмандык+, акча сыяктуу эле, коргойт+. Бирок билим менен акылмандыктын артыкчылыгы аларга ээ болгондордун өмүрүн сактаганында+. 13  Чыныгы Кудайдын ишине көз чаптыр+: ал ийри кылган нерсени ким түздөй алат?+ 14  Жакшылык болгон күнү кубан+, кырсык баскан күнү муну унутпа: адам баласы өзүнөн кийин эмнелер болорун билбеши үчүн+, ошол эки күндү тең чыныгы Кудай жараткан+. 15  Курулай өткөн күндөрүмдө баарын көрдүм+: адил кишинин адилдигине карабай өлгөнүн+, ыймансыздын ыймансыздыгына карабай узак өмүр сүргөнүн көрдүм+. 16  Өтө адилсинбе+, өтө акылдуусунба+. Өзүңө зыян келтирип эмне кыласың?+ 17  Ыймансыздыкка берилбе+, акылсыз болбо+. Мезгилсиз өлгөнүңдүн кереги эмне?+ 18  Андан көрө биринчи кеңешти аткар, экинчисинен да колуңду алба+. Себеби Кудайдан корккон адам жамандыкка кабылбайт+. 19  Акылмандык акылдууну шаардагы он башкаруучудан да күчтүү кылат+. 20  Жер үстүндө ар дайым жакшылык кылып, эч качан күнөөгө батпаган бир да адил киши жок+. 21  Кулуңдун сени жамандап жатканын угуп калбашың үчүн+, айтылган ар бир сөзгө маани бере бербе+. 22  Анткени өзүңдүн да башкаларды көп жолу жамандаганыңды жүрөгүң жакшы билет+. 23  Ушунун баарын акылмандык менен сынап көрдүм. Өзүмө: «Акылман болом»,— дедим. Бирок акылмандык менден алыс болду+. 24  Болуп өткөндүн баары кол жеткис, өтө терең. Аларды ким таанып-биле алат?+ 25  Мен акылмандыкты+ жана бардыгынын маңызын+ билүүгө, изилдөөгө, издеп табууга жүрөгүмдү бурдум+. Ошондой эле акылсыздыктын жамандык, наадандыктын акылдан адашкандык экенин билүүгө дит койдум+. 26  Мен муну да билдим: жүрөгү тузактай, колу кишендей+, өзү аңчынын торундай болгон аял өлүмдөн да ачуу экен+. Андай аялдан качкан киши чыныгы Кудайга жагат, ал эми анын колуна түшкөн киши күнөөгө батат+. 27  Насаатчы+ мындай деди: «Мен мына муну түшүндүм: тыянак чыгаруу үчүн улам бир нерсени изилдеп көрдүм+. 28  Бирок, жаным канчалык умтулбасын, эч кандай тыянак чыгара алган жокмун. Миңдин арасынан бир адил эркек таптым+, бирок бир да аял тапкан жокмун+. 29  Ошентип, мына муну гана түшүндүм: чыныгы Кудай адамдарды адил кылып жаратыптыр+, бирок алар өзүлөрү башка ой-максаттарды көздөп кетишиптир»+.

Шилтемелер