Накыл сөздөр 24:1—34

24  Жаман кишилерге көз артпа+, аларга кошулууну эңсебе+.  Анткени алардын жүрөгү талап-тоноону ойлойт, оозу башкаларга жамандык кылууну сүйлөйт+.  Үй акылмандык менен курулат+, кыраакылык менен бекемделет+.  Бөлмөлөр ар кандай баалуу, сонун буюмдарга билим менен толтурулат+.  Күчүн акылмандык менен колдонгон киши күчтүү+, билими бар киши күч-кубатын чыңдайт+.  Согушту жакшы жетекчилик астында жүргүз+; кеңешчилердин көптүгү куткаруу алып келет+.  Акылсыз үчүн чыныгы акылмандык өтө бийик+; ал дарбаза алдында сүйлөбөйт.  Жамандык кылууну ойлонуштурган кишини жамандык ойлоп табууга маш дешет+.  Акылсыздыктан келип чыккан уятсыз жүрүм-турум — күнөө+; шылдыңчыл — башкалар үчүн жийиркенич+. 10  Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү ындының өчсө+, алдан-күчтөн таясың. 11  Өлүмгө жетеленип бараткандарды куткар, өлүм алдында тургандарды сактап кал+. 12  «Биз муну билген эмеспиз»,— деп айта турган болсоң+, жүрөктөрдү таразалоочу байкабай коёбу+, жаныңа көз салуучу билбей коёбу?+ Ал адамга иштерине жараша тиешесин бербей коймок беле?+ 13  Уулум, бал же, себеби ал жакшы. Аарынын уюгунан алынган таттуу бал таңдайыңдан кетпесин+. 14  Ошол сыяктуу эле, өз жаның үчүн акылмандыкты таанып-бил+. Аны тапсаң, келечегиң кең болот, үмүтүң да орундалат+. 15  Ыймансыздай болуп, адил адамдын үйүнө каршы арамдык ойлобо+, анын турак жайын бүлдүрбө+. 16  Анткени адил адам жети жолу жыгылышы мүмкүн, бирок сөзсүз кайра турат+. Ал эми ыймансыздар алаамат учурунда кулайт+. 17  Душманың куласа, кубанба. Ал мүдүрүлсө, жүрөгүң сүйүнбөсүн+. 18  Болбосо Жахаба көрөт да, аныңды кара санатайлык катары эсептеп, душманыңдан өз каарын кайт кылат+. 19  Жамандык кылгандарга кыжырланба, ыймансыздарга көз артпа+. 20  Себеби жаман адамдардын келечеги жок+, ыймансыздардын чырагы өчөт+. 21  Уулум, Жахабадан жана падышадан корк+. Козголоңчулардын арасында болбо+. 22  Анткени аларды күтүлбөгөн жерден кырсык басат+. Ошондо козголоңчулардын жок болгону кимге байкалат?+ 23  Ошондой эле акылмандарга+: «Сотто бет карамалык кылуу жакшы эмес»,— деп да айтылган+. 24  Ыймансызга: «Сен адилсиң»+,— деген кишини элдер каргайт, уруулар айыптайт. 25  Ал эми аны ашкерелегендер ийгиликке жетип+, бата алышат+. 26  Ким ачык жооп берсе, ал беттен өбөт+. 27  Сырттагы жумуштарыңды аткар, талаадагы иштериңди бүтүр+. Андан соң үйүңдү кур. 28  Негиз жок болсо, жакыныңа каршы күбөгө өтпө+, болбосо тилиңди акылсыздык менен колдонгон болосуң+. 29  «Ал мага кандай мамиле кылса, мен да ага ошондой мамиле кылам+. Ар бирине өз ишине жараша тиешесин берем»,— дебе+. 30  Мен жалкоонун талаасынын четинен+, акылсыздын* жүзүмзарынын жанынан өтүп бараткан элем+. 31  Карасам, баарын отоо чөп басып+, чалкан каптап кетиптир. Таш дубалы да урап калыптыр+. 32  Ошону көрүп ойлондум да+, өзүмө мындай сабак* алдым+: 33  дагы бир аз уктай турсаң, дагы кичине үргүлөй түшсөң, колуңду көкүрөгүңө алып жата турсаң+, 34  жакырлык каракчыдай болуп, жокчулук куралчан кишидей болуп кирип келет+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «жүрөгү кемдин».
Бул сөз «акыл-насаат» деп да которулат. Нкл 1:2нин шилт-н кара.