Накыл сөздөр 23:1—35

23  Падыша менен бир дасторконго отуруп калсаң, алдыңдагынын баарын байкап отур+.  Эгер тамаксоо жан болсоң, кекиртегиңе бычак така+.  Алданып калбашың үчүн анын даамдуу тамак-ашына сугуңду артпа+.  Байлык топтойм деп, түйшүк тартпа+. Өз түшүнүгүңө таянба+.  Жок болуп кете турган байлыкты эмнеге телмире карайсың?+ Ал бүркүттүкүндөй канат жасап алып, асманга учуп кетет+.  Сараңдын тамагын жебе+, анын даамдуу тамак-ашына сугуңду артпа+.  Анткени ал ичинен баарын эсептеп турат+. Сага: «Же, ич»,— дегени менен, жүрөгү сени менен эмес+.  Бир кесим жесең да, аны кайра кусасың, айткан жылуу сөздөрүң да текке кетет+.  Акылсыздын кулагына сүйлөбө+, анткени ал акылдуу сөздөрүңдү баркка албайт+. 10  Илгерки чекти жылдырба+, жетимдердин* талаасына кирбе+. 11  Анткени алардын Куткаруучусу* күчтүү. Ал аларга болушуп, сага каршы чыгат+. 12  Жүрөгүңдү акыл-насаатка бур, кулагыңды билим камтылган сөздөргө төшө+. 13  Баланы жазасыз калтырба+. Чыбык менен сабасаң, өлүп калбайт. 14  Жанын көрдөн* куткарыш үчүн аны чыбык менен жазалашың керек+. 15  Уулум, сенин жүрөгүң акылдуу болсо+, менин да жүрөгүм кубанат+. 16  Туура сөздөрдү сүйлөгөнүңдө, жан дүйнөм* шаттанат+. 17  Жүрөгүң күнөөкөрлөргө көз артпасын+, күнү бою Жахабадан коркуп турсун+. 18  Ошондо келечегиң кең болот да+, үмүтүң орундалат+. 19  Уулум, кулак салып, акылдуу бол, жүрөгүңдү туура жолго бур+. 20  Шарапка мас болгондордун+, этке ашыра тойгондордун арасында болбо+. 21  Анткени аракеч менен соргок жакырланат+, уйкучулук жыртык кийим кийгизет+. 22  Сага өмүр берген атаңдын тилин ук+, энеңди карып калганы үчүн эле баркка албай койбо+. 23  Чындыкты+, ошондой эле акылмандыкты, акыл-насаатты жана түшүнүктү+ сатып ал, аларды кайра сатпа. 24  Адил адамдын атасы сүйүнөт+, акылдууга өмүр берген да кубанат+. 25  Ата-энең кубанат, сени төрөгөн аял сүйүнөт+. 26  Уулум, жүрөгүңдү мага бер, көздөрүң жолдоруман ырахат алсын+. 27  Анткени сойку — терең аң+, бөтөн жерлик аял — тар кудук. 28  Ал, каракчыдай болуп, буктурмада отурат+, эркектердин арасында ишенимсиздердин санын көбөйтөт+. 29  Кайгырган ким? Тынчы кеткен ким? Чатакташкан ким?+ Түйшүк тарткан ким? Себепсиз жараат алган ким? Көзү канталаган ким? 30  Алар — керээли-кечке шарап ичкендер+, күчтүү шарап издегендер+. 31  Шараптын кызарганына, чөйчөктө жылтылдаганына караба, анын жагымдуу даамына кызыкпа. 32  Акырында ал жыландай чагып алат+, кара чаар жыландай уу чачат+. 33  Көзүңө кызыктай нерселер көрүнүп, жүрөгүң бузуку нерселерди сүйлөйт+. 34  Ошондо деңиздин ортосунда, кемеде жаткандай болосуң+. 35  «Мени урушту, бирок этим ооруган жок, сабашты, бирок сезген жокмун+. Кайрадан шарап издеш үчүн деги качан ойгоном?» — дейсиң+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «атасы жок балдардын».
Же: «кун төлөп сатып алуучусу».
Евр. шеол. Кара: 8-тирк.
Сөзмө-сөз: «бөйрөктөрүм».