Накыл сөздөр 22:1—29

22  Жакшы ат көп байлыктан артык+, урмат-сый күмүш менен алтындан артык+.  Бай менен кедейдин бир окшош жагы бар+: экөөнү тең Жахаба жараткан+.  Кыраакы киши кырсыкты көрүп жашынат+, ал эми тажрыйбасыздар түз эле барып жазаланат+.  Момундуктун жана Жахабадан коркуунун натыйжасы — байлык, даңк жана өмүр+.  Бузукунун жолунда — тикенек менен тузак+; ким өз жанын коргогусу келсе, алардан оолак болот+.  Баланы туура жолго сал*+. Ал ошол жолдон карыганда да чыкпайт+.  Бай адам кедейлерди башкарат+, карыздар — карыз бергендин кулу+.  Ыймансыздык сепкен киши жамандык оруп алат+, анын каарынын таягы жок болот+.  Көзү кайрымдуу адам бата алат, анткени ал тамак-ашын кедей менен бөлүшөт+. 10  Шылдыңчылды кууп жибер, ошондо чыр-чатак басылат, талаш-тартыш токтойт, маскаралык жок болот+. 11  Ким жүрөктүн тазалыгын жакшы көрсө+, сүйлөгөн сөзү жагымдуу болсо, ага падыша жолдош болот+. 12  Жахабанын көзү билимди сактайт+, ал эми митаамдын сөздөрүн ал жокко чыгарат+. 13  Жалкоо+: «Эшикте арстан жүрөт!+ Мени аянттан жара тартып кетет!» — дейт. 14  Чоочун аялдын оозу — терең аң+. Ким Жахабанын алдында айыптуу болсо, ал ошол аңга түшөт+. 15  Баланын жүрөгүнөн акылсыздык орун алган+, бирок тарбия чыбыгы аны акылсыздыктан арылтат+. 16  Ким байыш үчүн бей-бечараны алдаса+ жана байга белек берип жүрсө, ал жакырданат+. 17  Кулагыңды төшөп, акылмандардын сөздөрүн ук+, билимимди чын жүрөктөн кабыл ал+. 18  Алардын жүрөгүңдө сакталганы+, ар дайым оозуңда болгону жанга жагымдуу+. 19  Жахабага таянышың үчүн+, бүгүн сага билим бердим. 20  Кеңеш айтып, билим берип, сага мурда да жазган эмес белем?+ 21  Мен сага акыйкат сөздөрдүн калетсиздигин көрсөтүү үчүн, сени жөнөткөнгө чындык сөздөрүн айтып барышың үчүн жазгам+. 22  Бей-бечараны тонобо, анткени ал — бей-бечара+. Дарбазанын алдында мусапырга кысым көрсөтпө+. 23  Анткени Жахаба болушуп+, аларды тоногондордун жанын алат+. 24  Ачуусу чукул менен достошпо+, тез каарданган менен байланышпа. 25  Болбосо анын жолдорун үйрөнүп, өз жаныңды тузакка түшүрөсүң+. 26  Кол алышып+, бирөөнүн карызы үчүн кепилдикке өткөндөрдүн арасында болбо+. 27  Төлөп бергенге эч нерсең жок болсо, астыңдагы төшөгүңдү алдырып эмне кыласың? 28  Ата-бабаларың орноткон илгерки чекти жылдырба+. 29  Өз ишин мыкты билген кишини көрдүң беле? Ал жөнөкөй адамдардын эмес, падышалардын алдында турат+.

Шилтемелер

Же: «ылайык келген жол менен тарбияла».