Накыл сөздөр 21:1—31

21  Падышанын жүрөгү, суу агымдарындай, Жахабанын колунда+. Ал аны каалаган жагына бурат+.  Адамдын жолдорунун баары өзүнө түз көрүнөт+, бирок жүрөктөрдү Жахаба таразалайт+.  Курмандык чалууга караганда, адилдик менен акыйкаттыкты сактоо Жахабага көбүрөөк жагат+.  Менменсинген көздөр менен текебер жүрөк+ — ыймансыздардын шамы, бирок күнөө+.  Аракетчилдин ой-максаттары ийгиликке жеткирет+, ал эми ар бир шашма адам жокчулукка туш болот+.  Жалган тил менен табылган байлык бат тараган буу сымал+; ага умтулгандар өздөрүнө өлүм издейт+.  Ыймансыздардын талап-тоноосу өздөрүн сапырып кетет+, анткени алар адилеттик кылууну каалашпайт+.  Чоочун кишинин жолу кыйшык+, ал эми ак жашаган киши чынчылдык менен иш кылат+.  Ажаан аял менен бир үйдө жашагандан көрө+, үйдүн чатырынын бир бурчунда жашаган артык+. 10  Ыймансыздын жаны жамандык кылууну көксөйт+; анын көз алдында досу ырайым таппайт+. 11  Шылдыңчылдан жаза пул алынганда, тажрыйбасыз акылман болот+. Ал эми акылман түшүнүккө ээ болгондо, билими артат+. 12  Адил Кудай ыймансыздын үйүн байкап турат+. Ал ыймансыздарды кулатканда, алардын башына кырсык түшөт+. 13  Ким бей-бечаранын муң-зарын укпай, кулагын жаап алса+, ал өзү да зарлайт, бирок эч ким укпайт+. 14  Жашыруун берилген белек ачууну+, жең ичинен берилген пара+ катуу каарды басат. 15  Адилеттүү иш кылуу — адил адам үчүн кубаныч+, ал эми кыянаттык кылгандар үрөй учурарлык нерсеге кабылышат+. 16  Түшүнүк жолунан адашкан адам+ күчсүз өлүктөргө кошулат+. 17  Шаан-шөкөттү жакшы көргөн жакырданат+, шарап менен майды жакшы көргөн байыбайт+. 18  Адил адамдын кунуна ыймансыз+, адилеттүүлөрдүн кунуна ишенимсиз берилет+. 19  Азап тартып, ажаан аял менен жашагандан көрө, ээн талаада жашаган артык+. 20  Көңүл каалаган кенч менен май акылмандын турак жайында+. Ал эми акылсыз баарын жеп жок кылат+. 21  Ким адилдик менен мээримдүүлүккө умтулса+, ал өмүргө, адилдикке, даңкка жетет+. 22  Акылдуу адам күчтүүлөрдүн шаарынын дубалына чыгып, алардын таянган күчүн ойрон кылат+. 23  Оозу менен тилин тыя билген өз жанын балээден сактайт+. 24  Ачуусу менен менменсинип иш кылгандын аты — менменсинген, кекирейген көйрөң+. 25  Жалкоонун колу иштегиси келбегендиктен, аны өз каалоосу өлтүрөт+. 26  Анткени ал эртеден кечке каалай берет. Ал эми адил адам болгонун берет, аянбайт+. 27  Ыймансыздардын курмандыгы жийиркеничтүү+. Аны бузулган адам чалса, ого бетер жийиркеничтүү+. 28  Жалган күбө жок болот+, ал эми уга билген адам түбөлүк сүйлөйт+. 29  Ыймансыздын бети калың+, ал эми чынчыл өз жолдорун бекемдейт+. 30  Жахабага каршы акылмандык да, кыраакылык да, кеңеш да жок+. 31  Атты согуш күнүнө даярдашат+, бирок куткаруу Жахабадан+.

Шилтемелер