Накыл сөздөр 19:1—29

19  Кынтыксыз жүргөн жакыр киши кууланып сүйлөгөн адамдан жана акылсыздан+ өйдө+.  Жандын билимсиз болушу жакшы эмес+; буту шашма күнөөгө батат+.  Адамдын акылсыздыгы жолунан адаштырат+, ал эми жүрөгү Жахабага каарданат+.  Байлык дос көбөйтөт+, ал эми кедей досунан да ажырайт+.  Жалган күбө жазасыз калбайт+, калп айткан киши аман калбайт+.  Аттуу-баштууга жагууну каалагандар көп+, белек бергенге баары дос+.  Жакырды бир туугандарынын баары жек көрөт+, достору андан ого бетер оолактайт+. Аларга сүйлөйүн десе — бири да жок+.  Акылдуу жүрөккө ээ болууга умтулган+ өз жанын жакшы көрөт. Кыраакылыкты сактаган жакшылык табат+.  Жалган күбө жазасыз калбайт+, калп айткан киши өлүмгө дуушар болот+. 10  Акылсызга бардар жашоо жарашпайт+. Кулга төрөлөрдү башкаруу андан бетер жарашпайт!+ 11  Адамдын түшүнүктүүлүгү ачуусун басат+, анын көркү айыпка маани бербегенинде+. 12  Падышанын каары жалдуу жаш арстандын арылдаганындай+, ал эми анын жактыруусу чөп үстүндөгү шүүдүрүмдөй+. 13  Акылсыз уул — атасынын шору+, ал эми ажаан аял, тешик чатырга окшоп, кишини сыртка качырат+. 14  Аталардан калган мурас — үй менен байлык+, ал эми эстүү аял Жахабадан+. 15  Жалкоолук катуу уйкуга салат+, шалаакы жан ачка калат+. 16  Осуятты сактаган жанын сактайт+, ал эми өз жолуна кайдыгер караган өлүм жазасына тартылат+. 17  Бей-бечарага жакшылык кылган Жахабага карыз берет+, ал анын жакшылыгынын акыбетин кайтарат+. 18  Үмүт барда уулуңду жазала+, жаның анын өлүмүн тилебесин+. 19  Ачуусу чукул адам жаза пул төлөйт+. Аны куткарсаң, кайра-кайра ошентесиң+. 20  Келечекте акылман болуш үчүн+, кеңешке кулак салып, акыл-насаатты кабыл ал+. 21  Адамдын жүрөгүндө көп ой-максат бар+, бирок Жахаба эмнени ниет кылса, ошол орундалат+. 22  Адамдагы баалуу сапат — анын мээримдүүлүгү+. Жакыр киши жалганчыдан артык+. 23  Жахабадан коркуу өмүргө алып барат+. Ким андан корксо, тынч уктайт+, аны жамандык баспайт+. 24  Жалкоо колун табакка салат+, бирок кайра оозуна жеткире албайт+. 25  Тажрыйбасыз баамчыл болушу үчүн+, шылдыңчылды ур+; түшүнүгү бар киши билимге ээ болушу үчүн, аны ашкереле+. 26  Уяты жок, жүзү кара уул+ атасына жаман мамиле кылат, энесин кууп чыгат+. 27  Уулум, акыл-насаатты укпай койсоң, билим камтылган сөздөрдөн четтейсиң+. 28  Бузуку күбө адилеттүүлүктү мазактайт+, ыймансыздардын оозу кыянаттыкты жутат+. 29  Шылдыңчылдарга жаза+, акылсыздардын жонуна токмок даяр+.

Шилтемелер