Накыл сөздөр 16:1—33

16  Жүрөгүнүн ой-ниети адамдын өзүнөн+, бирок тилдин жообу Жахабадан+.  Адамдын жолдорунун баары өзүнө таза көрүнөт+, бирок анын ойлоруна Жахаба баа берет+.  Иштериңди Жахабага тапшыр+, ошондо максаттарың жүзөгө ашат+.  Жахаба бардыгын өз ой-ниети үчүн даярдаган+, атүгүл ыймансызды да каардуу күнгө сактап турат+.  Жүрөгүндө бой көтөргөн киши Жахаба үчүн жийиркеничтүү+; ал башкалар менен кол алышып, макулдашса да, жазасыз калбайт+.  Мээримдүүлүк менен чындык аркылуу айып кечирилет+, ал эми Жахабадан корккон киши жамандык кылуудан оолак болот+.  Адамдын жүргөн жолдору Жахабага жакканда+, Ал аны душмандары менен да жараштырат+.  Адилдик менен табылган аз киреше+ адилетсиздик менен табылган мол кирешеден артык+.  Адамдын жүрөгү өз жолун ойлонуштурушу мүмкүн+, бирок анын кадамын Жахаба багыттайт+. 10  Падышанын оозунан Кудайдын чечими чыгууга тийиш+, өкүм чыгарганда анын оозу чындыкты бурмалабашы керек+. 11  Таразанын туура көрсөткөн жебеси менен чөйчөктөрү Жахабага таандык+, баштыктагы тараза таштар да андан+. 12  Кыянат иштер падышалар үчүн жийиркеничтүү+, себеби падышанын тактысы адилдик менен бекемделет+. 13  Улуу падышага адил тил жагат+, ал чындыкты сүйлөгөндөрдү жакшы көрөт+. 14  Падышанын каары — өлүм кабарчысы+, ал эми акылдуу адам анын каарын басат+. 15  Падышанын жарык жүзү — өмүр+, анын ырайымы жазгы жамгырдан кабар берген булуттай+. 16  Алтынга караганда акылмандыкка ээ болуу алда канча артык!+ Күмүшкө караганда түшүнүккө ээ болуу жакшы+. 17  Чынчылдардын жолу — жамандыктан алыс болуу+. Өз жолун сактаган киши жанын сактайт+. 18  Кыйроонун алдында бой көтөрүүчүлүк келет+, кулаардын алдында менменсингендик келет+. 19  Өзүн көтөргөндөр менен олжо бөлүшкөнчө+, карапайым болуп, мүнөзү жумшактардын арасында жүргөн жакшы+. 20  Жагдайды жакшы түшүнгөн ийгиликке жетет+, Жахабага таянган бактылуу болот+. 21  Жүрөгү акылдуу кишини түшүнүктүү деп аташат+, сөзү таттуу киши ынанымдуу сүйлөйт+. 22  Терең түшүнүк — ага ээ болгондор үчүн өмүр булагы+, ал эми акылсыздар үчүн жаза — өзүлөрүнүн акылсыздыгы+. 23  Акылмандын жүрөгү оозуна түшүнүк+, тилине ынанымдуулук кошот+. 24  Жагымдуу сөз — аарынын уюгундагы бал+, ал жанга ширин, сөөккө даба+. 25  Адамга түз болуп көрүнгөн жол бар+, бирок акырында ал өлүмгө алып барат+. 26  Эмгекчил өз жаны үчүн эмгектенет+, анткени аны оозу мажбур кылат+. 27  Бузуку адам жамандык чукуп чыгарат+, оозунан алоолонгон оттой сөздөр чыгат+. 28  Кара ниет тымызын кайраштырат+, жалаачы жакын досторду бөлөт+. 29  Ырайымсыз киши жакынын азгырып+, аны тескери жолго салат+. 30  Ал кара ниеттик кылуу үчүн көзүн ымдайт+, эрдин тиштеп, арам ишин аягына чыгарат. 31  Адилдик жолунда жүргөн ак чач+ — сулуулук таажысы+. 32  Ачууланууга шашпаган киши эр жүрөктөн артык+, рухун башкара билген киши шаарды басып алгандан артык+. 33  Өкчөмө ташты этекке салып өкчөшөт+, бирок ал аркылуу чыгарылган чечимдердин баары Жахабадан+.

Шилтемелер