Накыл сөздөр 14:1—35

14  Акылдуу аял үйүн бекемдейт+, ал эми акылсыз аял аны өз колу менен бузат+.  Түз жолдо жүргөндөр Жахабадан коркушат+, ал эми өз жолдорунда адашып жүргөндөр Аны тоготушпайт+.  Акылсыздын оозунда бой көтөрүүчүлүктүн таягы бар+, ал эми акылдуулардын оозу аларды сактайт+.  Мал жок жерде акыр таза, бирок мол түшүм буканын күчүнөн.  Ишенимдүү күбө калп айтпайт+, жалган күбө болсо жалган сүйлөйт+.  Шылдыңчыл акылмандык издейт, бирок таппайт, ал эми түшүнүгү барга билим алуу оңой+.  Акылсыз адамдан алыс бол+, анткени анын оозунан билим чыкпайт+.  Баамчылдын акылмандыгы өз жолун түшүнгөндүгүндө+, ал эми акылсыздардын акылсыздыгы — алдамчылык+.  Айыптуу болгонуна карабай күлгөндөр акылсыз+, ал эми чынчыл адамдардын арасында ынтымак бар+. 10  Адамдын жүрөгү өз жанынын кайгысын билет+, кубанычына бөлөк бирөө кийлигише албайт. 11  Ыймансыздардын үйү жок кылынат+, ал эми чынчыл адамдардын чатыры гүлдөйт+. 12  Адамга түз болуп көрүнгөн жол бар+, бирок акырында ал өлүмгө алып барат+. 13  Күлүп жатканда да жүрөк оорушу ыктымал+, кубанычтын аягы кайгы менен бүтүшү мүмкүн+. 14  Жүрөгү ишенимсиз өз жолдорунун жемишине тоёт+, жакшы адам өз иштеринин жемишине тоёт+. 15  Тажрыйбасыз ар бир сөзгө ишене берет+, ал эми баамчыл өз кадамдарына көңүл бурат+. 16  Акылдуу адам Кудайдан коркуп, жамандыктан алыс болот+, ал эми акылсыз адам каарданат жана өзүнө таянат+. 17  Ачуусу чукул акылсыздык кылат+, ал эми ой жүгүртө билген жек көрүндү болот+. 18  Тажрыйбасыздар энчисине акылсыздык алышат+, ал эми баамчылдар билим таажысын кийишет+. 19  Жаман адамдар жакшы адамдарга, ыймансыздар адил адамдардын дарбазасынын алдында таазим кылышат+. 20  Жардыны жакыны да жек көрөт+, ал эми бай кишинин достору көп+. 21  Жакынын баркка албаган күнөө кылып жатат+, ал эми жапа чеккендерге кайрымдуулук көрсөткөн бактылуу+. 22  Жамандык ойлогондор адашпай коёбу?+ Жакшылык ойлогондор болсо мээримдүүлүккө жана чындыкка ээ+. 23  Ар бир эмгектен пайда бар+, ал эми куру сөз жарды кылат. 24  Акылдуулардын таажысы — өздөрүнүн байлыгы. Акылсыздардын иши — акылсыздык+. 25  Ишенимдүү күбө башкалардын жанын куткарат+, ал эми жалган күбө жалган сүйлөйт+. 26  Жахабадан корккон адам ага бекем таянат+ жана анын уулдары баш маана табат+. 27  Жахабадан коркуу — өлүм тузактарынан+ сактай турган өмүр булагы+. 28  Элдин көптүгү — падышанын көркү+, ал эми элдин аздыгы — башкаруучунун өлүмү+. 29  Ким ачууланууга шашпаса, ал кыраакы+, ал эми кимдин чыдамы жок болсо, акылсыздыгын көрсөтөт+. 30  Жүрөктүн тынч болгону денеге өмүр берет+, ал эми көрө албастык сөөктү чиритет+. 31  Бей-бечараны алдаган киши анын Жаратканына акарат кылат+, ал эми жардыга кайрымдуулук көрсөткөн киши Аны даңктайт+. 32  Ыймансыз өзүнүн кылган жамандыгы үчүн кулайт+, ал эми адил адам кынтыксыздыгынан баш маана табат+. 33  Түшүнүгү барлардын жүрөгүндө акылмандык бар+, ал эми акылсыздар өз акылмандыгын бардык жерде жарыялайт. 34  Адилдик элдин зоболосун көтөрөт+, ал эми күнөө уятка калтырат+. 35  Түшүнүп иш кылган кул падышага жагат+, ал эми уятка калтырган кул анын каарына калат+.

Шилтемелер