Накыл сөздөр 13:1—25

13  Атасынан акыл-насаат уккан уул акылдуу+, ал эми шылдыңчыл кеңеш укпайт+.  Адам өз оозунун жемишинен жакшылыктын даамын татат+, ал эми ишенимсиздердин жаны зомбулукту көксөйт+.  Тилин тыйган өз жанын сактайт+, оозуна ээ боло албаган кыйрайт+.  Жалкоо эңсейт, бирок анын жаны эч нерсеге ээ болбойт+, ал эми аракетчилдердин жаны тоюнат+.  Адил адам жалган сөздү жек көрөт+, ыймансыздар болсо уят иштер менен өздөрүн маскара кылышат+.  Өз жолунда кыянаттык кылбаганды адилдиги сактайт+, ал эми күнөөкөрдү ыймансыздыгы кулатат+.  Кай бирөө, эч нерсеси жок болсо да, өзүн бай көрсөтөт+. Башка бирөө, колунда бар туруп, өзүн кедей көрсөтөт.  Адамдын жаны үчүн төлөнүүчү кун — анын байлыгы+, ал эми кедей жеме укпайт+.  Адил кишилердин жарыгы аларды кубантат+, ыймансыздардын чырагы өчөт+. 10  Менменсинүү менен адам чыр-чатак гана чыгарат+, ал эми кеңешкендерге акылмандык мүнөздүү+. 11  Оңой* жол менен табылган байлык жукпайт+, ал эми өз колу менен чогулткандыкы арбыйт+. 12  Көпкө чейин ишке ашпаган үмүт жүрөк оорутат+, ал эми орундалган каалоо-тилек — өмүр дарагы+. 13  Сөздү барк албаган күрөөгө бергенинен кол жууйт+, осуяттан корккон сыйлык алат+. 14  Акылмандын мыйзамы — өлүмдүн тузактарынан+ сактай турган өмүр булагы+. 15  Терең түшүнүк жактырууга ээ кылат+, ал эми ишенимсиздердин жолу өңгүл-дөңгүл+. 16  Ар бир баамчыл киши билимдин негизинде иш кылат+, ал эми акылсыз акылсыздыкты жайылтат+. 17  Кара ниет кабарчы жамандык гана алып келет+, ишенимдүү элчи болсо айыктырат+. 18  Акыл-насаатты барк албаган жакырланат, маскара болот+, ал эми кеп-кеңешке кулак каккан кадыр-баркка ээ болот+. 19  Орундалган каалоо-тилек жанга жагымдуу+; жаман иштерден алыс болуу акылсыздар үчүн жийиркеничтүү+. 20  Акылдуулар менен достошкон акылдуу болот+, ал эми акылсыздар менен мамилелешкен зыян тартат+. 21  Күнөөкөрлөрдүн артынан кырсык сая түшөт+, ал эми адил кишилерге жакшылык сыйлык берет+. 22  Жакшы киши неберелерине мурас калтырат, ал эми күнөөкөрдүн байлыгы адил адамга сакталат+. 23  Жакырлардын айдалган жерлери мол түшүм берет+, бирок кээ бирөөлөр акыйкаттыктын жоктугунан ойрон болот+. 24  Ким уулунан чыбык аяса, аны жек көрөт+. Ким жакшы көрсө, аны тартипке салат+. 25  Адил адам тойгуча жейт+, ал эми ыймансыздар ачка болот+.

Шилтемелер

Же: «Арам».