Накыл сөздөр 10:1—32

10  Сулаймандын накыл сөздөрү+. Акылдуу уул атасын кубантат+, ал эми акылсыз уул энесин кайгыртат+.  Ыймансыздын байлыгынан пайда жок+, адилдик болсо өлүмдөн куткарат+.  Жахаба адил адамдардын ачка калышына жол бербейт+, ал эми ыймансыздардын каалоосун четке кагат+.  Эринчээк кол жарды кылат+, аракетчил кол байытат+.  Түшүнүп иш кылган уул жайкысын оруп-жыят, уятка калтыра турган уул болсо оруп-жыюу маалында көз ачпай уктайт+.  Адил адамга бата тиет+, ал эми ыймансыздын оозу зомбулукту жаап-жашырат+.  Адил адам алкоо менен эскерилет+, ал эми ыймансыздардын аты өчөт+.  Жүрөгү акылдуу осуяттарды кабыл алат+, акылсыз сүйлөгөн тебелендиде калат+.  Кынтыксыздыгынан жазбаган коопсуз жашайт+, ал эми түз жолдон чыккан өзүн өзү ашкере кылат+. 10  Көзүн ымдаган көңүл оорутат+, акылсыз сүйлөгөн тебелендиде калат+. 11  Адил адамдын оозу — өмүр булагы+, ал эми ыймансыздардын оозу зомбулукту жаап-жашырат+. 12  Жек көрүү чыр-чатак чыгарат+, сүйүү болсо бардык каталарды кечирет+. 13  Түшүнүгү бар адамдын оозунан акылмандык чыгат+, ал эми акылсыздын* жонунан таяк кетпейт+. 14  Акылмандар билимди кенчтей сактайт+, ал эми акылсыздын оозу кыйроого жакын+. 15  Байдын мүлкү — анын бекем шаары+, ал эми бей-бечаралардын жакырлыгы — алардын өлүмү+. 16  Адил адамдын иштери өмүргө+, ыймансыздын иштеринин жемиши күнөөгө алып барат+. 17  Акыл-насаатка карманган адам — өмүр жолу+. Оңдоп-түзөөнү четке каккан адам адаштырат+. 18  Жек көрүүсүн жашыргандын тили жалган+, бирөөнү каралаган адам акылсыз+. 19  Көп сүйлөгөн күнөөгө батпай койбойт+, ал эми тилин тыя билген эстүүлүк кылат+. 20  Адил адамдын тили — тандамал күмүш+, ыймансыздын жүрөгү эч нерсеге арзыбайт+. 21  Адил адамдын оозу көптөрдү кайтарат+, акылсыздар акылсыздыгы* үчүн өлөт+. 22  Жахабанын батасы байытат+, өзү менен кошо кайгы алып келбейт+. 23  Акылсыз үчүн уятсыз* жүрүм-турум — оюн-тамаша+, ал эми кыраакыга акылмандык мүнөздүү+. 24  Ыймансыз эмнеден корксо, ошого кабылат+, ал эми адил кишилердин тилеги аткарылат+. 25  Ыймансыз куюн учургандай жок болот+, адил адам болсо түбөлүктүү пайдубалдай+. 26  Кычкыл шарап тишке, түтүн көзгө кандай болсо, жалкоо да аны жумшагандарга ошондой+. 27  Жахабадан коркуу өмүрдү узартат+, ал эми ыймансыздардын жылдары кыскарат+. 28  Адил кишилердин күткөнү — кубаныч+, ыймансыздардын үмүтү таш кабат+. 29  Жахабанын жолу — айыпсыздар үчүн чеп+, жамандык кылгандар үчүн кыйроо+. 30  Адил адам түбөлүккө олку-солку болбойт+, ыймансыздар болсо жер үстүндө калышпайт+. 31  Адил адамдын оозу акылмандыктын жемишин берет+, бузуку тил кесилет+. 32  Адил адамдын оозу ырайым табат+, ал эми ыймансыздардын оозу — бузукулук+.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «жүрөгү кемдин».
Сөзмө-сөз: «жүрөгү кем болгону».
Же: «бузуку».