Мыйзам 6:1—25

6  Жахаба Кудайыңар мага силерге үйрөтүүнү буйрук кылган, ээлегени бараткан жерде аткарышыңар керек болгон осуяттар, көрсөтмөлөр жана мыйзамдар — ушулар+.  Алар силерге өзүңөр да, уулдарыңар да, неберелериңер да+ өмүр бою Жахаба Кудайыңардан коркуп+, анын мен бүгүн силерге буйрук кылган көрсөтмөлөрү менен осуяттарын аткарып, узак өмүр сүрүшүңөр үчүн берилди+.  Ысрайыл эли, өзүңөргө жакшы болушу үчүн+, ата-бабаларыңардын Кудайы Жахаба силерге убада кылгандай, сүт менен бал аккан жерде укумдап-тукумдап көбөйүшүңөр үчүн+ аларды угуп, кылдаттык менен аткаргыла+.  Ук, Ысрайыл, Кудайыбыз Жахаба — жалгыз Жахаба+.  Жахаба Кудайыңды бүт жүрөгүң менен+, бүт жаның менен+, бүт күчүң менен сүй+.  Мен бүгүн аткарууну буйрук кылган сөздөрдү жүрөгүңө сакта+.  Аларды балдарыңа үйдө отурганыңда да, жолдо баратканыңда да, жатканыңда да+, турганыңда да кайра-кайра айтып үйрөт+.  Аларды колуңа белги катары байлап+, чекеңе таңып ал+.  Ошондой эле эшигиңдин кашектерине, шаарыңдын дарбазаларына жазып кой+. 10  Жахаба Кудайың сени ата-бабаларыңа: Ыбрайымга, Ыскакка, Жакыпка сага берем деп убада кылган+ жерге — сен курбаган чоң жана кооз шаарлары+, 11  сен жыйнабаган мүлккө толгон үйлөрү, сен казбаган суу сакталуучу чуңкурлары, сен отургузбаган жүзүмзарлары менен зайтун дарактары бар жерге — алып барып, ал жерде тойгончо ичип-жегениңде+, 12  сак бол, сени Мисир жеринен, сен кул болуп жүргөн жерден, алып чыккан Жахабаны унутуп койбо+. 13  Жахаба Кудайыңдан корк+, ага гана кызмат кыл+, анын ысмын оозанып ант бер+. 14  Башка кудайлардын, айланаңардагы элдердин кудайларын, ээрчибегиле+. 15  Анткени араңарда жүргөн Жахаба Кудайың — толук берилгендикти талап кылган Кудай+. Жахаба Кудайың сага каарданып+, жер бетинен жок кылып салбашы үчүн+, алардын артынан ээрчибе. 16  Жахаба Кудайыңарды Масада+ сынагандай сынабагыла+. 17  Жахаба Кудайыңардын аткарууну буйрук кылган+ осуяттарын, насааттары+ менен көрсөтмөлөрүн+ аткаргыла+. 18  Жахабанын көз алдында туура, жакшы деп эсептелген иштерди кыл. Ошондо сага жакшы болот+, Жахаба ата-бабаларыңа убада кылган жакшы жерге барып, аны ээлейсиң+ жана 19  Жахаба убада кылгандай, душмандарыңды кууп чыгасың+. 20  Эгер бир күнү уулуң сенден: „Жахаба Кудайыбыз аткарууну буйрук кылган насааттар менен көрсөтмөлөр, мыйзамдар эмнени билдирет?“ — деп сураса+, 21  минтип жооп бер: „Биз Мисирде фараонго кул болгонбуз, бирок Жахаба бизди ал жерден күчтүү колу+ менен алып чыккан. 22  Жахаба биздин көз алдыбызда+ Мисирге, фараонго, анын бүт үйүндөгүлөрүнө улуу, коркунучтуу керемет-жышаандарды көрсөткөн+. 23  Ал бизге ата-бабаларыбызга убада кылган+ ушул жерди бериш үчүн бизди ал жактан алып чыккан. 24  Анан өзүбүзгө жакшы болушу үчүн Жахаба Кудайыбыздан дайыма коркуп+, бүгүнкүдөй тирүү жүрүшүбүз үчүн+, Жахаба ушул көрсөтмөлөрдүн баарын аткарууну буйрук кылган+. 25  Жахаба Кудайыбыз буйрук кылгандай, анын алдында ушул осуяттардын баарын кылдаттык менен аткарсак+, адил деп эсептелебиз“+.

Шилтемелер