Мыйзам 4:1—49

4  Эми, ысрайыл эли, мен силерге үйрөтүп жаткан көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды кунт коюп уккула. Өмүр сүрүшүңөр үчүн+, ата-бабаларыңардын Кудайы Жахаба берип жаткан жерге барып, аны ээлешиңер үчүн аларды аткаргыла.  Мен силерге аткарууну буйрук кылган бул сөздөргө эч нерсе кошпогула, алардан эч нерсе албагыла+. Мен силерге үйрөткөн Жахаба Кудайыңардын осуяттарын аткаргыла.  Пеор Баалынын+ айынан Жахабанын эмне кылганын, Жахаба Кудайыңардын Пеор Баалын ээрчигендердин баарын араңардан жок кылганын+, өз көзүңөр менен көргөнсүңөр.  Ал эми силер, Жахаба Кудайыңарга берилгендигин сактагандар+, азыр да тирүү жүрөсүңөр.  Ээлегени бараткан жерге барганыңарда аткарышыңар үчүн, Жахаба Кудайым буйрук кылгандай, силерге көрсөтмөлөр+ менен мыйзамдарды+ үйрөттүм.  Аларды аткаргыла, ошондо бул көрсөтмөлөрдүн баарын уккан элдер силердин акылдуу+, эстүү+ экениңерди көрүп: „Бул улуу эл, чынында эле, акылдуу, эстүү экен“,— дешет+.  Качан чакырбайлы, Жахаба Кудайыбыз бизге дайыма жакын болгондой+, кайсы улуу элдин+ кудайлары ага ушундай жакын?  Кайсы улуу элдин мен бүгүн силерге берген мыйзамдарга окшогон адил көрсөтмөлөрү менен мыйзамдары бар?+  Сак бол, байкагын+: өз көзүң менен көргөндөрдү унутуп калба+, анын баарын өмүрүң өткөнчө жүрөгүңдө бек сакта+. Аларды балдарың менен неберелериңе айтып бер+. 10  Аларга сен Жахаба Кудайыңдын алдында Хорепте+ турган күнү эмне болгонун айтып бер. Ошол күнү Жахаба мага: „Элди мага чогултуп кел, алар менин сөздөрүмдү угуп+, өмүрү өткөнчө менден коркконго үйрөнүшсүн+, балдарын да ошого үйрөтүшсүн“,— деген+. 11  Ошондо силер асманга* жете жалындап күйүп жаткан тоонун этегине келип тургансыңар. Ал жерди караңгылык, коюу кара булут каптап турган+. 12  Анан Жахаба от ичинен сүйлөгөн+. Силер айтылган сөздөрдү уккансыңар, бирок оттун ичинен эч нерсенин сөлөкөтүн көргөн эмессиңер+, үндү гана уккансыңар+. 13  Ал силерге сакташыңар керек болгон келишимдин+ шарттарын — Он осуятты*+ — түшүндүрүп, аларды эки таш лоокко жазып берген+. 14  Ээлегени бараткан жерге барганыңарда+ сакташыңар үчүн, Жахаба мага силерге көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды түшүндүрүп берүүнү буйрук кылган. 15  Сак болгула+: Жахаба силер менен Хорепте сүйлөшкөндө, силер оттун ичинен эч нерсенин сөлөкөтүн көргөн эмессиңер+. 16  Андыктан жийиркеничтүү иш кылбагыла+, эч нерсенин түспөлүн, эркектин же аялдын сөлөкөтүн+, 17  жер бетиндеги кайсы бир жаныбардын+, асмандагы канаттуунун+, 18  жердеги кайсы бир майда жандыктын же жер бетиндеги сууда жашаган балыктын түспөлүн+ жасабагыла. 19  Асманды карап, күндү, айды, жылдыздарды — асмандагы нерселерди — көрүп азгырылба, Жахаба Кудайың асман астындагы бардык элдерге берген ал нерселерге+ таазим кылба, аларга кызмат кылба+. 20  Жахаба силерди өзүнүн эли кылыш үчүн темир эритүүчү мештен+, Мисирден, алып чыккан. Бүгүн силер ага таандыксыңар+. 21  Жахаба силердин айыңардан мага ачууланып+, Иордандын аркы өйүзүнө өтпөй турганымды, Жахаба Кудайың энчиңе бере турган жакшы жерге барбай турганымды айтып, ант берген+. 22  Ошондуктан мен ушул жерде өлөм+, Иордандын аркы өйүзүнө өтпөйм. Силер болсо аркы өйүзгө өтүп, ошол жакшы жерди ээлейсиңер. 23  Сак болгула, Жахаба Кудайыңардын силер менен түзгөн келишимин унутуп калбагыла+, Жахаба Кудайыңардын буйругун бузуп, кайсы бир нерсенин түспөлүн, сөлөкөтүн жасабагыла+. 24  Анткени Жахаба Кудайыңар — жалмап салуучу от+, ал — толук берилгендикти талап кылган Кудай+. 25  Бала-чакалуу, неберелүү болуп, ал жерде узак жашаганыңардан кийин жийиркеничтүү иш кылып+, кайсы бир нерсенин түспөлүн же сөлөкөтүн жасасаңар+, Жахаба Кудайыңардын көз алдында жаман иш кылып+, аны капалантсаңар, 26  анда силерге каршы күбө болушу үчүн, асман менен жердегинин баарынын алдында айтып коёюн+: силер Иордандын аркы өйүзүндөгү ээлегени бараткан жерден бат эле жок болосуңар. Ал жерде көпкө жашабайсыңар, анткени кырылып жок болосуңар+. 27  Жахаба силерди ар кайсы элдердин арасына чачыратып жиберет+. Жахаба силерди кууп жиберген элдердин арасында бир азыңар эле каласыңар+. 28  Ал жерден адамдар жыгачтан, таштан жасап+ алган, көрбөгөн, укпаган, тамак жебеген, жыт сезбеген+ кудайларга кызмат кыласыңар+. 29  Бирок ал жакта жүрүп Жахаба Кудайыңды издесең, аны бүт жүрөгүң, бүт жаның менен издесең+, сөзсүз табасың+. 30  Ошол күндөрдүн акырында ушул сөздөрдүн баары аткарылып, катуу кыйналганыңда, Жахаба Кудайыңа кайрылып келип+, анын айткандарына кулак саласың+. 31  Жахаба Кудайың — кайрымдуу Кудай+. Ал сени таштабайт, кырып жок кылбайт, ата-бабаларың менен түзгөн келишимин, аткарам деп ант берген келишимин унутпайт+. 32  Кудай жер бетине адам баласын жараткан+ күндөн тартып сенин убагыңа чейинки күндөр+ жөнүндө асмандын бир четинен экинчи четине чейин сура: „Буга чейин ушундай улуу иштер жасалды беле? Кимдир бирөө ушундайды укту беле?+ 33  Сендей болуп от ичинен сүйлөгөн Кудайдын үнүн угуп, тирүү калган эл барбы?+ 34  Жахаба Кудайыңар көз алдыңарда коркунучтуу иштерди жасап, силерди Мисирден алып чыккан жок беле? Ал дагы кайсы элди өзүнүн эли кылыш үчүн башка элдердин арасынан ошондой керемет-жышаандары+, согуштары+, сот иштери, сунулган күчтүү колу+, коркунучтуу иштери+ менен алып чыкты эле?“ 35  Жахабанын чыныгы Кудай экенин+, андан башка Кудай жок экенин билишиң үчүн+, алардын баары сага көрсөтүлгөн. 36  Сени оңдош үчүн ал сага асмандан үнүн угузуп, жерде өзүнүн улуу отун көрсөткөн. Сен анын от ичинен айткан сөздөрүн уккансың+. 37  Ошондо да өлгөн жоксуң, анткени ал сенин ата-бабаларыңды жакшы көрүп, алардын тукумдарын өзүнө эл кылыш үчүн тандап алган+. Ал сени Мисирден улуу күчү менен алып чыккан+. 38  Бүгүн көрүп турганыңдай, ал сенден алда канча көп, күчтүү элдердин жерин сага бериш үчүн, аларды алдыңан кууп чыкты+. 39  Сен Жахабанын жогору турган асмандагы, төмөн турган жердеги чыныгы Кудай экенин жакшы билесиң+, муну жүрөгүңө бек сакта. Андан башка Кудай жок+. 40  Өзүңө да, уулдарыңа да дайыма жакшы болушу үчүн+, Жахаба Кудайың берип жаткан жерде+ көпкө жашашың үчүн мен сага бүгүн буйрук кылган көрсөтмөлөрү менен осуяттарын аткар»+. 41  Ошол убакта Муса Иордандын берки өйүзүнөн, күн чыгыш тарабынан, үч шаарды бөлүп койду+. 42  Аларга өзү жек көрбөгөн адамды+ кокусунан өлтүрүп алган киши качып бармак+. Ал ошол шаарлардын бирине качып барып, ошол жакта жашашы керек болчу+. 43  Рубейиндин тукумдары үчүн бөксө тоодогу түздүктө жайгашкан Безерди+, Гаттын тукумдары үчүн Гилаттагы Рамотту+, Менашенин тукумдары үчүн Башандагы+ Голанды+ бөлүп койду. 44  Муса Ысрайыл уулдарына берген мыйзам+ — ушул. 45  Муса ал насааттарды+, көрсөтмөлөрдү+, мыйзамдарды+ Ысрайыл уулдарына алар Мисирден чыккандан кийин айткан. 46  Аларды Иордандын жанындагы, Бет-Пеордун тушундагы өрөөндө+, Муса менен Ысрайыл уулдары Мисирден чыккандан кийин жок кылган аморлуктардын+ падышасынын, тактап айтканда, Хешпондо+ жашаган Сихондун жеринде айткан. 47  Алар анын жана Башандын падышасы Октун+ — Иордандын берки өйүзүндө, күн чыгыш тарабында, жашаган аморлуктардын эки падышасынын — жерин ээлеп алышкан. 48  Алар Арнон өзөнүнүн жээгиндеги Ароерден+ тартып Сион тоосуна, тактап айтканда, Хермонго+ чейинки жерлерди, 49  Иордан аймагынын чыгышындагы бүт Арабаны+, Пазгинин+ этегиндеги Арабадагы деңизге+ чейинки жерлерди ээлеп алышкан.

Шилтемелер

Сөзмө-сөз: «асмандын жүрөгүнө чейин».
Сөзмө-сөз: «Он сөздү».