Мыйзам 27:1—26

27  Муса Ысрайыл аксакалдары менен бирге элге кайрылып, мындай деди: «Мен бүгүн буйрук кылган осуяттардын баарын аткаргыла+.  Иордандын аркы өйүзүнө өтүп+, Жахаба Кудайыңар силерге берген жерге барганыңарда чоң таштарды коюп, аларды акиташ менен актагыла.  Жахаба Кудайыңар берген жерге, ата-бабаларыңардын Кудайы Жахаба силерге айткан сүт менен бал аккан жерге+, барыш үчүн дарыядан өткөнүңөрдө+ ал таштарга бул мыйзамда айтылгандын+ баарын жазгыла.  Иордандан өткөнүңөрдө, мен бүгүн силерге буйрук кылгандай, ал таштарды Эбал тоосуна+ коюп, акиташ менен актагыла+.  Ошондой эле ал жерге Жахаба Кудайыңарга арнап таштан курмандык жайын кургула, бирок анын таштарын темир курал менен жылмалабагыла+.  Жахаба Кудайыңарга жылмаланбаган таштардан курмандык жайын куруп, анын үстүнө Жахаба Кудайыңарга арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалгыла+.  Тынчтык курмандыктарыңарды+ ошол жерге алып келип жеп+, Жахаба Кудайыңардын алдында кубангыла+.  Бул мыйзамда айтылгандын+ баарын акталган таштарга так-даана кылып жазып койгула»+.  Анан Муса дин кызматчы-лебилер менен бирге бүт Ысрайылга кайрылып: «Үн катпай ук, оо, Ысрайыл! Бүгүн сен Жахаба Кудайыңдын эли болдуң+. 10  Жахаба Кудайыңдын сөзүнө кулак сал жана мен бүгүн буйрук кылган осуяттары менен көрсөтмөлөрүн+ аткар»+,— деди. 11  Ошол күнү Муса элге мындай деп буйрук кылды: 12  «Иордандан өткөндөн кийин элге бата бериш үчүн Гаризим тоосунда+ Шымон, Леби, Жүйүт, Исахар, Жусуп, Бенжемин турушу керек. 13  Ал эми каргыш айтыш+ үчүн Эбал тоосунда+ Рубейин, Гат, Ашыр, Забулун, Дан, Напталы турушу керек. 14  Лебилер катуу үн чыгарып, бүт Ысрайылга мындай дешсин+: 15  „Жыгачтан же темирден буркан жасап+, жашыруун жерге койгон кишиге каргыш тийсин! Устанын колунан чыккан ал нерсе+ Жахаба үчүн жийиркеничтүү“.+ (Ошондо бүт эл: „Оомийн*!“ — десин.)+ 16  „Атасын же энесин сыйлабаганга каргыш тийсин!“+ (Ошондо бүт эл: „Оомийн!“ — десин.) 17  „Башка бирөөнүн чек белгилерин жылдырганга каргыш тийсин!“+ (Ошондо бүт эл: „Оомийн!“ — десин.) 18  „Сокурду жолдон адаштырганга каргыш тийсин!“+ (Ошондо бүт эл: „Оомийн!“ — десин.) 19  „Келгиндин+, жетим менен жесирдин+ ишин карап жатып чындыкты+ бурмалаган кишиге каргыш тийсин!“+ (Ошондо бүт эл: „Оомийн!“ — десин.) 20  „Атасынын аялы менен жатканга каргыш тийсин! Анткени ал атасынын этегин ачты“+. (Ошондо бүт эл: „Оомийн!“ — десин.) 21  „Жаныбар менен жатканга каргыш тийсин!“+ (Ошондо бүт эл: „Оомийн!“ — десин.) 22  „Өз бир тууганы менен, атасынын же энесинин кызы менен, жатканга каргыш тийсин!“+ (Ошондо бүт эл: „Оомийн!“ — десин.) 23  „Кайненеси менен жатканга каргыш тийсин!“+ (Ошондо бүт эл: „Оомийн!“ — десин.) 24  „Көрүнбөгөн жерге жашынып алып киши өлтүргөнгө каргыш тийсин!“+ (Ошондо бүт эл: „Оомийн!“ — десин.) 25  „Бейкүнөө кишинин канын төгүш үчүн пара алганга каргыш тийсин!“+ (Ошондо бүт эл: „Оомийн!“ — десин.) 26  „Бул мыйзамда айтылгандарды аткарбаганга, аларга ылайык иш кылбаганга каргыш тийсин!“+ (Ошондо бүт эл: „Оомийн!“ — десин.)

Шилтемелер

Же: «Ушундай болсун!»