Мыйзам 16:1—22

16  Абиб айын+ эсиңден чыгарбай, Жахаба Кудайыңа арналган пасах майрамын белгиле+, анткени Жахаба Кудайың сени Мисир жеринен абиб айында, түндө алып чыккан+.  Жахаба өзүнүн ысмы үчүн тандаган жерде+ Жахаба Кудайыңа арнап бодо малың менен майда малыңдан+ пасах курмандыгын чал+.  Аны ачыткы кошулган нан менен жебе+. Жети күн калама же. Тарткан азабыңды унутуп калбашың үчүн, Мисир жеринен шашылыш чыккан убактагыдай эле+, ачыткы кошулбаган нан же. Мисирден кантип чыкканыңды эч качан унутпа+.  Жашаган жериңде жети күн бою ачыткы болбошу керек+, ошондой эле биринчи күнү кечинде чалган курмандыгыңдын этинен эртең мененкиге чейин эч нерсе калбашы керек+.  Пасах курмандыгын Жахаба Кудайың берген шаарлардын эч биринде чалба.  Аны Жахаба Кудайың өзүнүн ысмы үчүн тандаган жерде гана чал+. Пасах курмандыгын күн батары менен+, Мисир жеринен чыгуу үчүн белгиленген убакта чал.  Аны Жахаба Кудайың тандаган жерде+ даярдап, ошол жерде же+, ал эми эртең менен кайра чатырыңа бар.  Алты күн бою калама же, жетинчи күнү болсо Жахаба Кудайыңа арналган ыйык жыйын болот+. Эч кандай жумуш кылба.  Талааңдагы эгиниңе биринчи жолу орок салган күндөн тартып жети жума эсепте+. 10  Андан кийин Жахаба Кудайыңдын батасы менен ээ болгон нерселериңден+ өз ыктыярың менен тартуу алып келип, Жахаба Кудайыңа арналган жумалар майрамын белгиле+. 11  Жахаба Кудайың өзүнүн ысмы үчүн тандаган жерде+ өзүң да, уулуң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, шаарыңда жашаган леби да, араңарда жашаган келгин да+, жетим да+, жесир да+ — баарыңар Жахаба Кудайыңардын алдында кубангыла+. 12  Мисирде кул болгонуңду+ эсиңден чыгарба, ушул көрсөтмөлөргө карман, ушуларга ылайык иш кыл+. 13  Кырманыңдан эгин, май сыккычыңдан май, жүзүм сыккычыңдан шарап алгандан кийин жети күн алачык майрамын белгиле+. 14  Майрам убагында өзүң да, уулуң да, кызың да, кулуң да, күңүң да, шаарыңда жашаган леби да, келгин да, жетим да, жесир да — баарыңар кубангыла+. 15  Жахаба Кудайың түшүмүңө, бардык ишиңе батасын берет+, андыктан Жахаба Кудайың тандаган жерде Жахаба Кудайыңа арнап жети күн майрам өткөрүп+, кубан+. 16  Эркектериңердин баары жылына үч жолу+: калама майрамында+, жумалар майрамында+ жана алачык майрамында+ Жахаба Кудайың тандаган жерге келишсин. Эч ким Жахабанын алдына куру кол келбесин+. 17  Ар бири Жахаба Кудайыңдын берген батасына жараша тартуу алып келсин+. 18  Жахаба Кудайың ар бир урууга берген шаарлардын дарбазасынын алдында элге адилет сот жүргүзө турган соттор+ менен башчыларды+ дайында. 19  Чындыкты бурмалаба+. Бет карамалык кылба+, пара алба, анткени пара акылдуулук менен өкүм чыгаргандардын да ниетин бузат+, адил адамдарды чечимин өзгөрткөнгө түртөт. 20  Узак өмүр сүрүп, Жахаба Кудайың берип жаткан жерди ээлешиң үчүн+ адилеттикке, адилеттикке умтул+. 21  Жахаба Кудайыңа арнап курган курмандык жайынын жанына сыйыныш үчүн бак отургузба+. 22  Жахаба Кудайың жек көргөн+ ыйык мамыларды орнотпо+.

Шилтемелер